Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 10. januarHelse Sør-Øst, her ved adm. dir. Cathrine M. Lofthus, skal gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk (foto: Helse Sør-Øst).

Skriv ut artikkelen

Kofa utvider staben – saksbehandlingstiden skal ned. Jernbanedirektoratet er pålagt å rapportere om innkjøp og arbeidslivkrim, i Sverige skal det lages handlingsplan mot korrupsjon, og et innovasjonspartnerskap er i gang ved Sykehuset Østfold. På Ørland i Trøndelag kommer det nye kampfly og i den forbindelse kommer også anbudskonkurranser, og nye Statens vegvesen skal satse mer på funksjonskrav. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Kofa styrker staben

Klagenemndssekretariatet søker nå jurister i vikariater for 2020 til organets sekretariatsarbeid for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nemnda har som mål å få ned saksbehandlingstiden innen 2020, og det er opprettet et prosjekt med dette som mål.

Innovasjonspartnerskap – sikker prøvetaking

Sykehuset Østfold har fått 10,5 mill fra Innovasjon Norge til et nytt innovasjonspartnerskapsprosjekt. Sykehuset skal sammen med private leverandører utvikle brukervennlige, innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking og analyse utført av pasient selv hjemme.

Skal anskaffe IKT-løsninger for helselogistikk

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gå til anskaffelse av IKT-løsninger for helselogistikk. IKT-løsningene skal understøtte arbeidsprosesser som fjerner unødvendig venting for helsepersonell og muliggjør mer effektiv bruk av ressursene på sykehusene. For pasientene betyr det bl.a. selvbetjeningsløsninger for innsjekk og betaling.

Offentlige anskaffelser under lupen

I staten er forberedelse til en forvaltningsrevisjon av miljøhensyn i offentlige anskaffelser i gang. I Oslo kommune er det også satt i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt som gjelder offentlig anskaffelser. Here er det kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som skal under lupen.

Skal rapportere om arbeidslivskrim

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskrim. Jernbanedirektoratet skal i årsrapporten bl.a. redegjøre for hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, heter det i tildelingsbrevet for 2020.

Innkjøpssjefindeks opp i desember

DNB PMI (innkjøpssjefindeks) for desember steg med 1,7 poeng til 55,5 og reverserte dermed nedgangen måneden før. Det var særlig indeksen for produksjon som bidro til å trekke PMI opp, men også ordreindeksen og sysselsettingsindeksen steg noe. PMI svinger noe, men en trend indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp

Mer funksjonskrav i vegvesenet

Vi vil jobbe med en forenkling og rette oss inn mot kontrakter som ser på funksjonskrav med mindre detaljstyring. Det betyr at vi ønsker å jobbe med kontraktstrategier som gir et velfungerende marked med høy evne til innovasjons- og industriutvikling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, ifølge bygg.no.

Innkjøpsveiledning for inneklima

– Det er komplisert og kunnskapskrevende å vite hva man skal bestille for et best mulig inneklima, samt å sjekke at man faktisk får det man har bestilt. Vi tror en god innkjøpsveileder for det offentlige, kan være et godt grep, sier administrerende direktør Reidar Mjelde i Deltrian Norge AS.

Ikke under Innovasjon Norge

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) bør ikke legges under Innovasjon Norge, skriver Byggenæringens landsforening i NHO i en høringsuttalelse. Samarbeidet mellom aktørene og det at programmet er tett på næringslivet, er vesentlig for å lykkes. Offentlige anskaffelser har stor betydning for innovasjon i byggenæringen.

Flere kampfly og anbudskonkurranser

I forbindelse med utbygging på Ørland for de nye F-35 kampflyene kommer det flere enkeltprosjekter innen eiendom, bygg og anlegg på anbud i tiden fremover. Nå inviterer Forsvarsbygg leverandører til informasjonsmøte om entrepriser og rammeavtaler som kommer på anbud i Trøndelag.

Flere og flere offentlige innkjøpere

Ny statistikk viser at antallet innkjøpere i offentlig sektor i Sverige øker og at yrkeskategorien er godt utdannet. I 2017 var det 3262 personer som var innkjøpere, året før 3089. Ofte er det en ensom jobb, ifølge statistikk bearbeidet av Upphandlingsmyndigheten.

Skarp revisjonskritikk

Statsrevisorene i Danmark kritiserer skarpt at Forsvarets innkjøp på vedlikeholdsområdet er forvaltet i strid med gjeldende regnskapsregler og ikke lever opp til helt grunnleggende krav om registrering, dokumentasjon og kontroll av innkjøp. Oversikten viser at det var grunnleggende feil og mangler i 54 av 64 prosjekt.

Kandidater til prestisje-pris?

Tiden er nå inne for offentlige myndigheter å komme med forslag på hvem som i 2020 skal få en av de prestisjefylte Procura+-prisene. De er til som en anerkjennelse av anskaffelsesarbeidet og andre initiativ som har betydelig økonomisk, miljømessig og sosiale virkninger – og som viser innovasjon. Fristen for forslag er 31. mars 2020.

Handlingsplan mot korrupsjon

Den nye civilministeren i Sverige, Lena Micko, gjør det som forgjengeren ikke mente var nødvendig. Hun kickstarter arbeidet med å utvikle en nasjonal handlingsplan mot korrupsjon. Tillit skal ikke tas for gitt og det er vår oppgave å gi forutsetningene for å opprettholde en forvaltning av høy kvalitet, sier hun.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 10. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.