Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. august

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 18. augustDa avtalen om innovasjonspartnerskapet ble undertegnet - fra venstre: Mona Skaret, Direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge, Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger Kommune, Dag Strømsnes, Difi og Per Harbø, leverandørutviklingsprogrammet. Nå har prosjektet fått følgevirksomehter (foto: Innovasjon Norge).

Skriv ut artikkelen

Tre offentlige virksomheter får anledning til å følge utviklingen av innovasjonspartnerskapet i Stavanger på nært hold. Statens vegvesen får nærmere 5 tilbydere i gjennomsnitt på sine entreprenørkontrakter. I Danmark er det etablert en task force til hjelp for kjøp av lokale matvarer, og en svensk ekspertgruppe krever opprettet en egen innsatsstyrke for offentlig handel. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Topp-kommuner med innovative anskaffelser

På topp 10-listen i kommune-NM finner vi Sola, Bærum, Oslo, Ullensaker, Asker, Austevoll, Ås, Trondheim, Stavanger og Sandnes. Av disse ti har seks innovative offentlige anskaffelser i sin anskaffelsesstrategi, ifølge Nasjonalt program for leverandørutvikling. I tillegg deltar Stavanger i Norges første innovasjonspartnerskap.

4,7 tilbud pr. vegvesen-kontrakt

Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene er hittil i 2017 på om lag samme nivå som i 2016. Så langt i år har Statens vegvesen i gjennomsnitt mottatt 4,7 tilbud for hver kontrakt som har hatt tilbudsfrist, mot 4,8 tilbud for hele 2016, melder Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Nysgjerrige på innovasjonspartnerskap

Mange er naturlig nok nysgjerrige på arbeidet med innovasjonspartnerskap i Stavanger kommune, skriver Nasjonalt program for leverandørutvikling. Før sommeren ble derfor tre utvalgte virksomheter invitert med i arbeidet som følgevirksomheter; Bærum, Kristiansand og NAV.

Evaluering av konsekvensen av hevet terskelverdi

Det er viktig at en stortingsmelding må inneholde en evaluering av konsekvensen av hevet terskelverdi. Det vil være viktig å kartlegge hvordan lovens formål om samfunnshensyn blir ivaretatt for anskaffelser under terskelverdi, skriver Nordland fylkeskommune i et innspill til den varslede meldingen om offentlige anskaffelser.

Felles nordisk klima-gjennomgang

Kanskje kan man gjøre en felles nordisk gjennomgang av offentlige anskaffelser og klimapåvirkning, skriver Abelia-advokat Tore Frellumstad i en kommentar, tidligere publisert i Byggeindustrien. Det kan da også stilles krav til leverandører som leder til innovative løsninger av betydning langt utenfor landegrensene.

Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser

I 2016 utviklet Difi statistikk om klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser i samarbeid med konsulentselskapet Asplan Viak, leser vi på bygg.no. Tallene bygger på statsregnskapet, som dekker ca. 25 % av offentlige innkjøp. Samlet er offentlige anskaffelsers klimafotavtrykk på 11,9 tCO2e, 14% av Norges totale klimafotavtrykk.

Mentor fra Nederland i BVP-prosjekt

En Best Value Procurement (BVP)-mentor fra Nederland har gitt Trondheim kommune verdifull opplæring og støtte, skriver Difi på anskaffelser.no. Nå har kommunen valgt leverandør og skal starte konkretiseringsfasen for ny superbusstrase for Jonsvannsveien/Moholt.

Millionbesparelser med ny legemiddelavtale

Oslo kommune har tegnet en svært prisgunstig samkjøpsavtale på legemidler, multidosepakking og farmasøytiske tjenester. – Vi regner med årlige kostnadsreduksjoner på flere mill., sier avtaleansvarlig Åse Bjørnstad i Konserninnkjøp i Oslo kommune til nyhetsbrevet til Utviklings- og kompetanseetaten i kommunen.

150 på entreprenørsamling

Statsbygg samlet rundt 150 deltagere fra 13 entreprenørselskaper til et todagers langt oppstartsmøte om byggearbeidene på det nye veterinærbygget på Campus Ås. Statsbygg har tegnet kontrakter på teknikk- og innredningsarbeider for vel 1,8 milliarder kroner. Nå starter arbeidet med å samkjøre alle aktørene som skal jobbe sammen de neste årene.

Nye Veier med ny leverandørdag

Nye Veier arrangerer ny leverandørkonferanse 26. september, også denne gangen på Oslo Plaza. Årets andre leverandørkonferanse vil ha et særlig fokus på utbyggingsområdene E6 Trøndelag og E39 mellom Kristiansand og Sandnes. I disse områdene kommer det til dels omfattende anbud ut i markedet i høst og vinteren.

Task force for kjøp av lokale matvarer

Den danske regjeringen har nedsatt en task force, som skal hjelpe kommuner og andre offentlige institusjoner med å kjøpe lokale matvarer. Regjeringens vekstteam for matvarer har pekt på at det for små lokale virksomheter er vanskelig å levere til det offentlige på grunn av de store innkjøpsavtalene og kompliserte anskaffelsesregler.

Vil ha innsatsstyrke for offentlig handel

Det er på høy tid å bygge en innsatsstyrke for offentlig handel, fremgår det av et opprop fra en rekke svenske eksperter på utvikling av offentlige anskaffelser. De offentlige innkjøpene kan effektiviseres mye mer, heter det. Eksperter med kompetanse, drivkraft og engasjement for å skape det beste ut av skattepengene kan være en viktig del i dette.

Mangel på anskaffelses-kunnskap bak IT-skandale

Computer Sweden har kartlagt hvorledes sikkerhetsklassifisert informasjon fra Transportstyrelsen kunne havne utenfor svensk kontroll. Mangel på krav og kunnskap om reglene for offentlige anskaffelser er noen av faktorene som ligger bak, heter det.

Anskaffelser av gjenvinnbare råvarer

Den danske regjeringens Advisory Board for sirkulær økonomi har levert 27 anbefalinger. Spesielt to har fenget hos Dansk Industri. Den ene er at det må legges opp til anskaffelser av gjenvinnbare råvarer. Det vil gi flere virksomheter adgang til ressursene i avfallet og øke muligheten for at utvikling av nye, innovative forretningsmodeller.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.