Oslo-etat skal lage CO2-tak til bruk i offentlige anskaffelser

Anbud365: Oslo-etat skal lage CO2-tak til bruk i offentlige anskaffelserMiljødirektoratet mottok 279 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 1.mars i år. Kommuner og fylkeskommuner har til sammen søkt om 356 mill. Det var opprinnelig satt av 100 mill i 2023-statsbudsjettetmen ble. Etter vedtak av i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er det til sammen til rådighet 200 mill. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Direktoratet mottok rundt 29 søknader på til sammen 43 mill om tiltak innen systematisk arbeid med anskaffelser. På bildet miljødirektør Ellen Hambro (foto: Geir Mogen, Buckethaus).

Skriv ut artikkelen

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal utvikle CO2-tak til bruk i anskaffelser av utslippsintensive materialer. Dette fremgår av Miljødirektoratets tilsagn om «Klimasats»-støtte til etaten, som har erfaring for at bruk av CO2-tak og CO2-vekting i offentlige anskaffelser bidrar til å redusere indirekte utslipp knyttet til gjennomføring av anlegg. Direktoratets ja til søknaden gir etaten mulighet til å få kompetanse og kapasitet til å gå videre med sine erfaringer fra asfaltanskaffelser.

Bymiljøetaten i Oslo kommune søkte Klimasats-midler for bistand til utarbeidelse av tildelingskriterier, evaluering og kontroll av bakgrunnsdata, utarbeidelse av CO2-tak, klimagassbudsjett og klimagassregnskap og opplæring av etatens ansatte innen bruk av EPD som dokumentasjon. Anbud365 har tidligere omtalt søknaden.

Indirekte utslipp

Bymiljøetaten ønsker å utarbeide CO2-tak for utslippsintensive materialer. Miljødirektoratet skriver at etatens erfaring fra arbeidet med asfalt viser at CO2-tak og CO2-vekting i prosjektene sine vil bidra til vesentlig reduksjon av indirekte utslipp. Bruk av CO2-tak og CO2-vekting i offentlige anskaffelser vil bidra til å redusere indirekte utslipp knyttet til anleggsgjennomføring betydelig i årene som kommer, dersom dette blir innrettet og brukt på en god og fornuftig måte, heter det.

Men Bymiljøetatens miljøressurser har i dag hverken kapasitet eller nok kunnskap til å kunne gjøre dette uten bistand. Det er grunnen til at etaten søker om støtte slik at de kan prøve ut tiltakene i anskaffelser. Kommunen skriver i søknaden at Klimasats-støtte vil være avgjørende for å løfte klimasatsingen i etaten til et høyere nivå.

Hente kompetanse

Bymiljøetaten har også søkt om Klimasats-midler til prosjektet “Rådgiver klima- og miljøvennlige anskaffelser”. Miljødirektoratets vurdering er at det er positivt at Bymiljøetaten skal lage klimagassregnskap for alle større prosjekter, inkludere både direkte og indirekte utslipp, og utarbeide CO2-tak i anskaffelser.

Oslo kommunes plan er å inngå en rammeavtale med konsulenter som betyr at kompetanse skal hentes utenfra. Miljødirektoratet legger vekt på at arbeidet skal gi erfaringer som videreføres etter at støtten opphører, slik at arbeidet med kompetanse og rutiner får langvarig effekt.

Vilkår for å få støtte

En rekke vilkår er knyttet til tilsagnet, bl.a. at etaten må

  • dokumentere hvordan innsatsen konkret har ført til mer klimavennlige anskaffelser enn det som ville skjedd uten støtten, og så langt det lar seg gjøre beregne klimaeffekten
  • ikke benytte midlene til generell kompetanseheving om anskaffelser, eller generell planlegging og gjennomføring av anskaffelser.
  • sikre at rutiner og kompetanse som utarbeides i prosjektet blir institusjonalisert i kommunene som deltar, spesielt på ledernivå og i rutiner og systemer slik at arbeidet medfører varige endringer.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal dessuten ha mulighet til å koble seg på arbeidet, og bidra til spredning av erfaring og kunnskap gjennom Miljødirektoratet og DFØs nettverk. DFØs veiledning og tjenester skal i størst mulig grad benyttes, og det forutsettes at det ikke skal utarbeides rutiner og annet som overlapper med det som eksisterer. Eksempelvis skal kommunen ikke utarbeide standardkrav på områder der det finnes krav og kriterier på DFØs nettsider, uten at dette skjer i samarbeid med DFØ, understreker Miljødirektoratet.

Bli den første til å kommentere på "Oslo-etat skal lage CO2-tak til bruk i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.