Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. januar

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 25. januarFor norske virksomheter er det svært viktig at private får «slippe til». Virke har fått gjennomslag i regjeringsplattformen, som åpner for å la private tilbydere levere offentlig finansierte tjenester, noe som betyr likere konkurranse mellom offentlig og privat virksomhet. På bildet adm. dir i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Skriv ut artikkelen

Her kan du se hvorledes en rekke aktører reagerer på hva den utvidede regjeringen tar opp når det gjelder offentlige anskaffelser. I tillegg inviterer Difi eksperter til å være med i arbeidet med å utvikle miljøkriterium for anlegg, en rapport med mye kunnskap om kriminelle i arbeidslivet foreligger og fra Sverige rapporteres det om mindre og mindre interesse fra arkitekter for offentlige anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Bidra til mer bærekraftige anleggs-innkjøp?

Difi ønsker deltagere til ekspertgruppe for utvikling av miljøkriterium for anlegg. Møtene blir hos Difi i Oslo 5. april, 23. mai og 21. august 2019. Difi skal lage nye miljøkrav som offentlige innkjøpere kan bruke rett inn i sine konkurranser for å få mer bærekraftige anskaffelser av anlegg.

Kriteriesett for miljø i leie av eiendom

Kriterieveiviseren til Difi har nå blitt oppdatert med kravspesifikasjoner for miljøhensyn ved leie av eiendom. Kriteriesettet er hentet fra veiledningen til Enova, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for kravspesifikasjon for leie av eiendom. Veiledningen er har blitt tilpasset til kriterieveiviseren og oppdatert i samarbeid med Enova.

Tester mer miljøvennlige asfaltkontrakter

Statens vegvesen tester ut ny kontraktsutforming for mer miljøvennlige løsninger for sine asfaltkontrakter. Det kom frem i en pressemelding parallelt med at Vegvesenet offentliggjorde årets anbudskonkurranse for asfaltering av riksveiene i Oslo 2019, skriver bygg.no.

Kunnskap i kamp mot kriminelle aktører

Rapporten «Kriminelle i arbeidslivet» fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter gir noen sentrale funn som kan styrke arbeidet mot kriminelle aktører som påtreffes gjentatte ganger i kontrollarbeidet. En relativt liten gruppe personer med ledende roller i arbeidslivet kan knyttes til et stort omfang straffbare forhold.

Ber om tips om sosial dumping

Bergen kommune er en stor innkjøper og ønsker ryddige forhold hos dem de kjøper varer eller tjenester fra. Kommunen ber derfor om tips fra dem som kjenner til sosial dumping eller andre kritikkverdige forhold hos en leverandør eller underleverandør.

Nye konkurransevilkår – KF-er rammes

Dersom regjeringen innfører nye konkurransevilkår, vil kommunale foretak (KF-er) rammes av de nye reglene. Men det er mer usikkert hvordan IKSer berøres. Bakgrunnen er at regjeringen vurderer å innføre nye konkurransevilkår for offentlige og private aktører.

PEPPOL-avtaleverk under revisjon

Avtaleverket for tilgang til PEPPOL-nettverket er under revisjon, og Difi inviterer som norsk PEPPOL-myndighet alle aksesspunkt- og EHF-systemleverandører som opererer i PEPPOL-nettverket til å gi innspill. Det reviderte avtaleverket forventes å bli tatt i bruk i fra 2020.

Om regjeringsplattform og offentlige anskaffelser:

Norge med i EU-standardisering

SIS, Swedish Standards Institute, kan nå ta fatt på EU-oppdraget med å utarbeide en europeisk standard knyttet til integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Fire land – Storbritannia, Romania, Finland og Norge – har varslet at de vil delta i arbeidet, som for alvor tar til til sommeren, ifølge upphandling24.se.

Arkitekter velger bort offentlige anskaffelser

Antallet tilbud når det gjelder arkitekttjenester ligger fortsatt på et forholdsvis høyt nivå, men minsker dobbelt så mye som hva som er tilfellet i offentlige anskaffelser generelt – ned 30% siden 2012. Problemet er at stadig flere velger bort offentlige anskaffelser, fremgår det av statistikk fra Upphandlingsmyndigheten publisert i bladet Arkitekten.

Om dansk offentlig-privat helse-samarbeid

Dansk Erhverv er særlig fornøyd med punktene i sin regjerings forslag til sunnhetsreform som kan fremme offentlig-privat samarbeid. Utfordringen, heter det, blir å fastholde oppmerksomheten nettopp på innovative og verdibaserte anskaffelser. Sentralisering kan bety enøyet fokus på pris på bekostning av kvalitet og de reelle totalomkostninger.

Veiledning til miljø-kjøp av arbeidstøy

Aalborg Universitet har utviklet en veiledning til offentlige innkjøpere av arbeidstøy og vaskeriservice. Veiledningen gir et innblikk i tekstilers miljøpåvirkning i forskjellige faser – fra produksjon til kassering og gode råd til hvordan man som offentlig innkjøper kan trekke inn bærekraft i anskaffelsesprosessen og stille de riktige krav til leverandørene.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 25. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.