Krever sjøtransport inn som eget kriterium i offentlige anbud

Anbud365: Krever sjøtransport inn som et eget kriterium i offentlige anbudRegjeringen legger opp til en ambisiøs havstrategi. En slik målsetting bør også gi et klart perspektiv for kysten som transportstruktur, landskap og naturressurs for sjømat. Offentlige innkjøp kan her spille en stor og avgjørende rolle, skriver Tor Arne Borge adm. dir. i Kystrederiene i et høringsinnspill.

Skriv ut artikkelen

Offentlige kontrakter/anbud må kreve bruk av sjøtransport der det er mulig. Sjøtransport må inn som et eget kriterium i offentlige anbud. Kontraktene/anbudene må ha så lang tidshorisont at det er mulig for rederiet å finansiere miljøvennlig tonnasje. Dette er tre av sju krav i et innspill fra Kystrederiene til handlingsplan for å øke andelen av grønne og innovative offentlige innkjøp.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, bl.a. fra Kystrederiene, som organiserer rederier innenfor tradisjonell nærskipsfart (Short Sea Shipping). Siden 1967 har organisasjonen også hatt medlemmer med operasjon innenfor havbrukssektoren (Aqua Shipping).

Kystrederiene legger til grunn for sine strategier at godsvolumene innenlands vil øke med rundt 70% fram til 2050. Målet er ’et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til en omstilling til lavutslippssamfunnet’. I dette bildet hører regjeringens havstrategi og bruk av offentlige anskaffelser inn, heter det i innspillet.

Stor og avgjørende rolle

Offentlige innkjøp kan her spille en stor og avgjørende rolle, fremholder Kystrederiene.

Innenfor enkelte sektorer i nærskipsfarten er det i dag et betydelig behov for flåtefornyelse. En flåtefornyelse er et viktig klima- og miljøtiltak, og vil bidra til at også Norge når sine utslippsforpliktelser og mål de neste årene. Her kan offentlige innkjøp spille en nøkkelrolle i tiden fremover:

– Se bare til ferjesektoren, og hvordan nullutslippsteknologien der ble realisert. Det skjedde nettopp pga at det ble stilt miljøkriterier i anbudene, og at fylkene fikk midler og var villige til å betale for hva dette kostet, fremhever Kystrederiene og anbefaler tiltak for å øke andelen av grønne og innovative offentlige innkjøp innen sjøtransport:

Sju tiltak

  • Sjøtransport er et miljøtiltak i seg selv – offentlige kontrakter/anbud må derfor kreve bruk av sjøtransport der det er mulig
  • Offentlige innkjøpere må ha tilstrekkelig kompetanse og ressurser på bruk av sjøtransport
  • Offentlige innkjøpere må være villige til å betale kostnadene ved «grønne innkjøp»
  • Kontraktene/anbudene må ha så lang tidshorisont at det er mulig for rederiet å finansiere miljøvennlig tonnasje
  • Sjøtransport er konkurransedyktig også på kortere avstander
  • Sjøtransport må inn som et eget kriterium i offentlige anbud
  • Klare krav til bruk av sjøtransport må inn i departementets tildelingsbrev til Statens Vegvesen

Bli den første til å kommentere på "Krever sjøtransport inn som eget kriterium i offentlige anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.