Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. august

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 19. augustMaren Lundhaug skal i et toårig prosjekt jobbe med å lage en helhetlig anskaffelsesstrategi for Lofoten for å øke andelen grønne innkjøp i kommunene - i tillegg til å jobbe direkte med noen anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøpsavtaler med gevinstpotensial på 900 mill., klimaspendverktøy fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og en advarende pekefinger fra Konkurransetilsynet. BaneNOR satser på StartOff og Spekter anbefaler å vurdere samordning av innkjøp i veisektoren. I Danmark er et forslag om å etablere innkjøpsutdannelse godt mottatt, og Stockholm har miljøkrav i 56% av sine anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Lenker:
Anskaffelsesdagen
Kofa-konferansen

Oversikt over klimafotavtrykk i statlige innkjøp

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har lansert klimaspendverktøy for statlige virksomheter. Det gir oversikt over utgifter og estimater av klimafotavtrykk knyttet til innkjøp. Verktøyet skal hjelpe beslutningstakere med å prioritere områder der de kan redusere klimabelastningen i innkjøp.

Gevinstpotensial på 900 mill.

Gevinstpotensialet i anskaffelsene som Sykehusinnkjøp avsluttet i fjor, er på 7,9% med en anslått verdi på 900 mill, fremgår det av 2021-rapporten fra Sykehusinnkjøp. 350 av de 900 mill ventes å komme fra et bestemt legemiddel. Samtidig har helseforetakene spart 290 mill på den nasjonale avtalen for kjøp av elektrisk kraft.

Konkurransetilsynet: Kan bli utestengt

Dersom din bedrift har deltatt i ulovlig samarbeid kan dere risikere å bli utestengt fra fremtidige anbudskonkurranser. Det er en av seks konsekvenser av å bryte konkurranseloven, fremgår det av et oppslag hos Konkurransetilsynet.

Konkurransevridende strømpris-forskjell

Med dagens strømpris må en Jæren-bedrift betale 19 mill i året. Om de var i Trøndelag, der en av de viktigste konkurrentene er, måtte de betalt 106 000 kroner. Når de da skal by på de samme anbudene, må de skru opp prisene og kan da fort gå på et tap, ifølge adm.dir. i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge til Rogalands Avis.

Samordne driftsinnkjøp i veisektoren

Det bør innføres en bedre samordning av driften mellom riks- og fylkesveg, f.eks. i felles innkjøp eller felles driftskostnader, mener Spekter. Man bør også vurdere om man kan samordne innkjøp av driftstjenester på en bedre måte mellom Statens vegvesen og Nye Veier der dette er formålstjenlig.

StartOff-prosjekt: Trygg sykkelparkering

Bane NOR ser etter nye løsninger og konsepter som gjør sykkelparkering på stasjonsområdet tryggere. Målet er å minske risiko for sykkeltyveri – både innendørs og utendørs – slik at flere reisende ønsker å bruke sykkel på vei til og fra toget. På Doffin kunngjøres derfor etablering av et StartOff/prosjekt.

Grønn strategi for Lofoten-kommuner

Et toårig prosjekt skal lage anskaffelsesstrategi for Lofoten for å øke andelen grønne innkjøp i kommunene. – Det handler om å stille krav, ikke bare på pris og kvalitet, men også på miljø. Kommunene gjør det i dag, men ofte er det manko på ressurser og tid, slår prosjektleder fast overfor Lofot-Tidende.

Kjønnstilpasset arbeidstøy – først i anbud

To av leverandører av arbeids- og vernetøy til industrien kan fortelle om stadig økende etterspørsel etter kjønnstilpasset tøy. Det gjelder også leverandøren Victoria: – Det har vært en markant endring av fokus de siste årene, først ut var kommune/stat i sine anbud, kan daglig leder Gisle Jacobsen fortelle til Magasinet Industri Energi.

Tydeligere krav til buss-sikkerhet

Nordland fylkeskommune stiller klarere krav til kollisjonssikkerhet for bussførere i sin nye anbudsutlysning, et bussanbud på ytre Helgeland. Yrkestrafikkforbundet (YTF) applauderer den positive utviklingen, men understreker likevel at sikkerheten ikke må være avhengig av hvilken fylkeskommune man kjører i.

Anbud på blåresept-legemidler overrasker

Statens legemiddelverk skal i gang med en pilot for anbud på blåresept-legemidler. Blir det vellykket, venter en rekker andre patenterte legemidler. Styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, Veronika Barrabés, var på Arendalsuka overrasket over bruk av såpass sterkt virkemiddel, når det finnes mange andre muligheter for å presse prisene ned.

Har innført innkjøpsstopp

Bardu kommune har en anstrengt kommuneøkonomi og med økte priser og renter ser de nå ingen annen råd enn å innføre innkjøpsstopp umiddelbart. Nå kan man ikke gjør nye innkjøp med mindre det er innkjøp som må gjøres for å ivareta forsvarlig drift eller liv og helse, melder Folkebladet

Revisjonsrapport: Mangel på mangel

Manglende behovsvurdering og utredning av alternative løsninger, for tynt saksgrunnlag og for dårlig organisering, går det fram av en rapport fra Innlandet revisjon til Nord-Fron kommune. Tre av kommunens største byggeprosjekt de siste årene er gransket. I et var summen opprinnelig 142,6 mill, etter anbudskonkurransen 204,5 mill., melder Dølen.

Ulike konkurransevilkår truer

Norsk biogassindustri står overfor dårligere rammebetingelser enn konkurrenter i Danmark og Sverige. Det gir utfordringer i anbudskonkurranser, konstaterer styreleder Thor Oscar Bolstad og daglig leder Anders Bergsli i Greve Biogass.

Forkorter navn og skaffer seg ny logo

Fra 1. august er Nasjonalt program for leverandørutvikling blitt til Leverandørutviklingsprogrammet og LUP. Ny logo har programmet også fått. Det fremgår av et nyhetsbrev programmet sendte ut medio august.

Ikke spesielt innovasjonsvennlig

Når nye behandlinger er kommet gjennom Nye Metoder, er det ikke automatikk i at de kommer pasienten til nytte eller tas i bruk. Da skal det gjennomføres anbud. Dette er ikke nødvendigvis innovasjons- eller pasientvennlig, spesielt når det er legemidler som ikke er like (Jónas Einarsson, adm,dir. i Radforsk Investeringsstiftelse på Arendalsuka).

Utdannelse i offentlige innkjøp

De tekniske justeringer av den danske anskaffelsesloven alene kan ikke fremme bruken av de fleksible anskaffelsesformene, lyder det fra Dansk Erhverv. Organisasjonen foreslår at man oppretter utdannelse i innkjøp for å aktivere de offentlige innkjøperne. Foreningen af offentlige indkøbere (IKA) er positivt stemt overfor tanken.

Miljøkrav i 56% av alle anskaffelser

Stockholm er den svenske kommunen som i 2021 stilte miljømessige bærekraftskrav i flest kunngjorte anskaffelser. Der stilte kommunen miljøkrav i 205 anskaffelser, tilsvarende 56% av alle Stockholms anskaffelser. Byen ambisjoner er å være helt fossilfri kommuneorganisasjon i 2030.Det omfatter også leverandører og underleverandører.

Holder ikke bare å dele opp kontrakter

– Jeg mener derfor ikke det er tilstrekkelig å kjempe for å dele opp kontrakter. Det må også nødvendigvis kjempes for færre krav og markant færre bilag som skal fylles ut, enklere materiale, standardkontrakter for SMB-ere og færre evalueringskriterier. Blogginnlegg på udbudsmedia.dk om innkjøpskultur som spenner ben på SMB-ene.

Gevinstrekord på britiske offentlige avtaler

Årsrapporten for 2021/2022 fra den britiske regjeringens avdeling for kommersielle tjenester viser en gevinst på nær 150 milliarder som følge av inngåtte leverandør-avtaler i offentlige sektor. Det er rekord, heter det. To tredeler av gevinsten kommer på statlig holder, resten på kommunal og regionalt nivå.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.