Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 24. maiDet er ekstremt viktig at de ulike offentlige instansene sørger for å dele opp anbudene slik at små og mellomstore bedrifter får bedre tilgang tilgang, mener Bedriftsforbundets administrerende direktør, Olaf Thommessen (foto: Johnny Syversen/Bedriftsforbundet).

Skriv ut artikkelen

Har din virksomhet som mål å bli plastfrie eller redusere sitt plastfotavtrykk, kan en veiledning fra Difi hjelpe. Forsvarsbygg kaster ut og bøtelegger en entreprenør, det strømmer på med synspunkter på stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser, og et EU-direktiv om datalagring er viktig for anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor – og: Nå går innspurten i påmeldingen til Anbud365-dagen 6. juni. Kom med, du også – hvis du ikke allerede vært klok og meldt deg på!

Husk å melde deg på Anbud365-dagen

Nå haster det å melde deg på til Anbud365-dagen 6. juni! Påmeldingsfristen løper ut i dag, 24. mai. Gjør som flere hundre andre – meld deg på før det er for sent. Også en foredragsholder fra leverandørsiden er nå på plass: Daglig leder Siri Engesæth, Factlines AS med «Konkurranser som gir kvalitet for fremtiden – et leverandørperspektiv».

Veiledning om reduksjon av plast

Difis veiledning gir råd til offentlige virksomheter som har mål om å bli plastfrie eller redusere sitt plastfotavtrykk. Regjeringen har også varslet et forbud mot engangsartikler i plast innen ett år.

Kaster ut og bøtelegger entreprenør

Forsvarsbygg hever kontrakt og bøtelegger entreprenør for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med utførelse av støytiltak utenfor Ørland flystasjon. Forsvarsbygg ilegger dessuten entreprenøren en bot på drøyt seks mill. Boten kommer i tillegg til bot for brudd på krav til lærlinger – drøye 300 000 kroner.

Stortingsmeldingen (I)

– Offentlige anskaffelser viser hva som er mulig og setter standarden for annet næringsliv. Derfor er det spesielt viktig med høye ambisjoner slik at vi skaper et samfunn som er bærekraftig sosialt, økonomisk og for miljøet, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening.

Stortingsmeldingen (II)

Bedre markedsadgang for små og mellomstore bedrifter er hovedbudskap fra NHO Service og Handel. – Vi mener at det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sikre markedsadgang for alle. Vi støtter å evaluere de nasjonale terskelverdiene i anskaffelsesregelverket, sier Anne Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

Stortingsmeldingen (III)

Små og mellomstore bedrifter må få bedre tilgang til å delta i offentlige anbud og få en større del av kontrakter verdt 500 milliarder kroner årlig. Det er ekstremt viktig at de ulike offentlige instansene sørger for å dele opp anbudene slik at små og mellomstore bedrifter får bedre tilgang tilgang, ifølge Bedriftsforbundet.

Utenlandsk interesse for E6

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 milliarder kroner eks. mva, heter det i en pressemelding fra Nye Veier. Tre av de fire er utenlandske entreprenører.

Arkitektkonkurranse om Ibsenbiblioteket

Nå er startskuddet gått for arkitektkonkurransen for Ibsenbiblioteket i Skien. Skien kommune skal gjennomføre konkurransen på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser.

Ny konkurranse for politibiler

Politiet lyser nå ut ny anbudskonkurranse for kjøp av politibiler. Avtalen vil gjelde fra 2020. Estimert kontraktsverdi er 1,2 milliarder.

Avlyser anbud på pasientreiser

Helse Nord avlyser konkurransen om pasientreiser landeveis. Det er funnet en feil i konkurransegrunnlaget. Helse Nord beklager på det sterkeste den ulempen og merarbeidet dette kan medføre for alle som har levert inn tilbud i denne konkurransen.

Nye regler om plassering av data

Etter 28. mai 2019 er det forbudt å fastsette plasseringskrav for data som ikke er persondata. Det følger av en ny EU-forordning som bl.a. har til formål at lette virksomheters bruk av cloud-løsninger. Dette betyr bl.a. at offentlige oppdragsgivere i anskaffelsesmaterialet ikke må stille krav om at data skal f.eks. i eget land.

Anskaffelsesstrategisk samarbeidsforum

Finland har etablert et omfattende samarbeidsforum for offentlige anskaffelser som heter «Upphandlingar». Finansministeriet og Kommunförbundet står bak. Forumet skal utvikle en felles strategi når det gjelde rå bruke offentlige anskaffelser til å fremme samfunnstjenlige formål. Ledere i stat og kommune inviteres inn i forumet.

Nettbasert hjelp ved arbeidsvilkårskrav

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har publisert nettbasert støttemateriell for hvordan man strategisk kan benytte bestemmelsene om arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. Her kan man følge hva som trengs i de ulike stege i en anskaffelsesprosess – planlegging, kartlegging, analysere, anskaffe, ta i bruk og forvalte.

Færre klager, mer miljø

Det er et stort behov for å endre regelverket når det gjelder klager på offentlige anskaffelser med sikte på å redusere antallet. Det gav den svenske civilministeren Ardalan Shekarabi uttrykk for nylig. Han ønsker dessuten en kulturforandring som baner vei for at flere anskaffelser skal ta større miljøhensyn, skriver upphandling24.se

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.