Best for konkurransen med mest mulig åpenhet om evalueringen

Anbud365 :Best for konkurransen med mest mulig åpenhet om evalueringenKonkurrence- og forbrugerstyrelsen i Danmark ønsket en avklaring av hvor detaljert en oppdragsgiver skal offentliggjøre av en evalueringsmodell basert på poeng. På bildet direktør i styrelsen, Jakob Hald.

Skriv ut artikkelen

En anbudskonkurranse er best tjent med at det er mest mulig åpenhet om evalueringen, ifølge Konkurrence- og forbrugerstyrelsen i Danmark. Således anbefaler de offentliggjøring selv om Klagenævnet for Udbud har slått fast at det ikke er et lovkrav. Klagesaken gjaldt ikke en formulering hentet fra EU-direktivene for offentlige anskaffelser, men har likevel føringer som er relevante for praktisering av disse.

Saken for Klagenævnet for Udbud (J.nr.: 17/00089) gjaldt rammeavtaler med to delavtaler om kjøp av anestesiapparater og anestesimonitorer i regi av Region Midtjylland. Imidlertid var det Konkurrence- og forbrugerstyrelsen som hadde bragt saken inn for Klagenævnet. De ønsket en avklaring av hvor detaljert en oppdragsgiver skal offentliggjøre av en evalueringsmodell basert på poeng. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen er de danske konkurransemyndighetene.

Sakens kjerne

Region Midtjylland hadde i sitt konkurransegrunnlag skrevet at underkriteriet” den samlede økonomiske konsekvens/økonomi” skulle vektes med 35 % i begge delavtalene. I tillegg fremgikk følgende av konkurransegrunnlaget: ”Underkriteriet ”Den samlede økonomiske konsekvens/økonomi” evalueres efter en pointmodel på en skala fra 0-8. Ved denne evaluering benyttes en lineær nulpunktsmodel, hvor udgangspunktet er, at 8 point gives til det tilbud, hvis ”økonomi”/”pris” (beregnet som angivet ovenfor) er lavest, mens 0 point gives til tilbud, hvis ”økonomi”/”pris” (beregnet som angivet ovenfor) ligger xx % over prisen for tilbuddet med den laveste pris.”

Poengskalaen fremgikk ikke av beskrivelsen. Region Midtjylland hadde bare angitt at det ville bli gitt 0 poeng til tilbud med priser som var” xx %” over prisen for tilbudet med den laveste prisen. Konkurrence- og forbrugerstyrelsens påstand var at ved bruk av en lineær poengmodell skal poengskalaen angis i anbudsdokumentene. Det var også en subsidiær påstand: Oppdragsgiveren hadde ikke i tilstrekkelig grad opplyst hvorledes evalueringen av tilbudene skulle skje når det gjaldt det aktuelle økonomiske underkriterium.

Ren dansk lovregel

Det dreier seg imidlertid om en ren dansk lovregel, der det heter at i anbudsdokumentene skal evalueringsmetoden beskrives. Her fremgår det ikke hva som skal forstås med begrepet evalueringsmodellen, skriver Klagenævnet. Bakgrunnen for regelen er imidlertid at det i de aktuelle EU-direktivene er sterkere krav til åpenhet om evalueringsmodellen enn det hadde vært i dansk klagenemndspraksis.

I sin vurdering legger Klagenævnet vekt på at poengskalaen ikke med mening kunne fastlegges før tilbudenes innhold var kjent, deriblant hvorledes tilbudene fordelte seg. Dessuten etterlater ikke den evalueringsmodellen som regionen har fastsatt og beskrevet, et ubetinget fritt valg ved evalueringen. Den fastsatte vektingen må overholdes, heter det, og regionen er bundet av en lineær poengmodell. I tillegg gjelder et saklighetskrav etter gjeldende rettstilstand.

Full kontroll

Klagenævnet poengterer for øvrig at utgangspunktet ved økonomiske underkriterier for enhver tilbyder utvilsomt må være at det er avgjørende ikke å avgi et for dyrt tilbud. I den konkrete saken har også tilbyderne fullt ut kunnet kontrollere at oppdragsgiveren har overholdt den evalueringsmodellen som er oppgitt i anbudsdokumentene.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen tar kjennelsen til etterretning og skal rette opp sin veiledning for evalueringsmodeller i pakt med denne. I en kommentar fra styrelsen heter det likevel at det vil gi konkurransen bedre vilkår med mest mulig åpenhet om evalueringen og vil derfor anbefale offentliggjøring – selv om det ikke er et lovkrav.

Bli den første til å kommentere på "Best for konkurransen med mest mulig åpenhet om evalueringen"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.