Bortgjemt og glemt tilbud ble vinneren

Anbud365: Bortgjemt og glemt tilbud ble vinnerenTilbudet i denne saken var lagt inn i et skap og av ulykksalige grunner glemt bort.

Skriv ut artikkelen

Tilbudet dukket opp helt i slutten av anbudsprosessen, lenge etter tilbudsfristen. Det var blitt forlagt og glemt. Det hindret ikke at oppdragsgiveren tildelte leverandøren bak tilbudet kontrakten, trass i brudd på en rekke formaliaregler. OK, sa klageinstansene.

Saken gjaldt en anskaffelse av en røykgasskondensator i regi av et kommunalt selskap. Det var den svenske loven for forsyningssektorene som ble lagt til grunn (LUF – Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Bakgrunnen for klagen var at det dukket opp ytterligere et tilbud etter at tildelingsbeslutningen, men før kontraktsignering, var gjort. Tilbudet var lagt inn i et skap og av ulykksalige grunner glemt bort. Da opphevet det kommunale selskapet den første tildelingsbeslutningen og fattet et nytt. Da var det den leverandør som hadde fått forlagt sitt tilbud, som ble tildelt kontrakten.

Klaget inn beslutning

Leverandøren som opprinnelig fikk tildelt kontrakten klaget da saken inn for förvaltningsrätten, som er første instans i den svenske klageordningen. Leverandøren ville ha omgjort tildelingsbeslutning nr. 2, slik at den første beslutningen kunne bli stående. Leverandøren begrunnet det med enten at tilbudet som ble valgt, var kommet inn for sent, eller at håndteringen av tilbudet ikke var i samsvar med bestemmelsene for slikt (tilbud skal oppbevares trygt og åpnes samtidig).

Förvaltningsrätten minnet om at det ikke er noe til hinder for å omgjøre en tildelingsbeslutning før kontraktsignering. Det må bare ikke være slik at formålet er å omgå anskaffelsesregelverket eller de grunnleggende prinsippene. Noe bevis for at tilbudet var kommet inn for sent, var ikke å finne, men domstolen noterte seg at selskapet ikke hadde fulgt bestemmelsene om å oppbevare tilbud trygt, åpnes samtidig og føres inn i en protokoll. Men, dette er formaliafeil og ikke et forsøk på å gjøre noe som kunne stride mot likebehandlingsprinsippet. Klagemålet ble avvist.

Anket avgjørelsen

Imidlertid gav ikke klageren seg med det. Han anket til kammarrätten (dom 2015–12–15, mål nr. 1469–15/Sundsvall kammarrätt), som er neste trinn i den svenske klageordningen. Heller ikke her fikk han medhold. Kammarrätten mente som förvaltningsrätten at det ikke forelå bevis for at tilbudet var kommet inn for sent. Rett nok var det uklarhet omkring tidspunktet for åpning av tilbudet, og tilbudsåpningen hadde ikke foregått samtidig for alle tilbudene. Imidlertid mente domstolen at ingen av disse feilene var av en slik karakter at de grunnleggende prinsippene om likebehandling kunne anses for tilsidesatt. Heller ikke antok retten at klageren hadde lidt noen skade.

Bli den første til å kommentere på "Bortgjemt og glemt tilbud ble vinneren"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.