Raser mot domsavgjørelser – blir enda vanskeligere for SMB i offentlige anskaffelser

Anbud365: I drøyt hver tredje svenske anskaffelse er det «gjenbruk» av leverandørerEllen Hausel Heldahl, anskaffelsesekspert hos Svenskt Näringsliv, er ansvsrlig for rapporten «Nio förslag till åtgärder mot korruption» (foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB).

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelsers legitimitet trues når foretak allerede underveis i anskaffelsesprosessene skal tvinges til å påtale alle tenkbare svikt som senere kan skade dem. Om det ikke gjøres, blir det vanskelig å vinne frem i en klageprosess etterpå. Det er anskaffelseseksperten hos Svenskt Näringsliv, Ellen Hausel Heldahl, som skriver dette. Denne nye praksisen fra domstolene gjør offentlige anskaffelser enda vanskeligere for småforetakene, heter det, og Svenskt Näringsliv ber regjeringen ta grep.
 
Bakgrunnen for reaksjonen fra Svenskt Näringsliv er to dommer i Högsta förvaltningsdomstolen. I disse slo domstolen fast et prinsipp som har fått betegnelsen påtaleplikt. De innebærer at en leverandør må gjøre det som kan kreves for å hindre at det oppstår feil eller en skade i anskaffelsesprosessen. Hvis leverandøren mener at opplysningene i anskaffelsesdokumentene er ufullstendige eller utydelige mener domstolen at man allerede underveis må ta kontakt med oppdragsgiver og stille spørsmål og eventuelt be om kompletteringer eller tydeliggjøring.

99,4% er småforetak

Gjør ikke leverandøren det, er mulighetene for den aktuelle leverandøren å vinne fram med en klage senere i prosessen, betydelig redusert, påpeker Svenskt Näringsliv.

Å legge en så omfattende byrde på de små foretakene øker ikke legitimiteten til offentlige anskaffelsers, heter det, en lovendring er derfor nødvendig. I Sverige har hele 99,4% av foretakene færre en 50 ansatte. Offentlige anskaffelser med tilhørende omfattende administrasjon er en stor utfordring for disse foretakene, fremholder Svenskt Näringsliv. De kravene som oppdragsgiverne stiller, kan de fleste foretak ikke oppnå og det gjennomsnittlige antall tilbud imponerer ikke. Hvordan partene skal kunne møtes i den gode handel er et stadig tilbakevendende dilemma. Oppdragsgiver bestemme alle vilkårene, foretaket kan enten avstå fra å levere tilbud eller akseptere vilkårene.

Motsatt av rettssikkerhet

Relasjonen mellom partene er ikke likeverdig og er heller ikke gjort lettere gjennom de to dommene fra Högsta forvaltningsdomstolen om den såkalte påtaleplikten, slår Svenskt Näringsliv fast. Ett av målene med offentlige anskaffelser er rettssikkerhet, de aktuelle dommene indikerer det motsatte.

Anbefalingen til regjeringen er derfor at domstolene i fremtiden bør ha som praksis å innhente forhåndsavgjørelser fra EU-domstolen. Ikke minst, heter det, gjelder det spørsmål knyttet til omfanget av leverandørers handlingsmåte for å motvirke skade og i hvilket omfang disse spørsmålene kan behandles i domstolene uten annen støtte i lov enn det objektive skjønn av hva som er «nødvendig skade».

Må ta grep

Det bør, påpeker Svenskt Näringsliv, foretas lovtiltak for å klargjøre rettstilstanden og tydeliggjøre at leverandørene ikke har en generell plikt til å påtale svikt og utydeligheter i anskaffelsesdokumentene. Det bør innføres en veloverveid balanse som fremmer både effektivitet og rettssikkerhet, slås det fast.

Svenskt Näringsliv viser til en fersk rapport de står bak, «Påtalandeskyldigheten i offentlig upphandling» der de har fått en ekstern jurist til å analysere dagens regelverk på området. Og de minner om at civilminister Erik Slottner har uttalt at han vil gjøre det lettere for mindre foretak å delta i offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Raser mot domsavgjørelser – blir enda vanskeligere for SMB i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.