Får sin første innkjøpsstrategi; lokalt og regionalt næringsliv skal løftes frem

Anbud365: Får sin første innkjøpsstrategi lokalt og regionalt næringsliv skal løftes fremStryn kommune får nå sin første innkjøpsstrategi. På bildet, Jon B. Nesje, kommunedirektør i kommunen (foto: Stryn kommune).

Skriv ut artikkelen

Stryn kommune skal bidra til å utvikle det lokale næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser gjennom sitt innkjøpsarbeid. Det skal legges til rette for at lokale aktører deltar i kommunens anbudsprosesser, men effektiv bruk av samfunnets ressurser skal alltid ligge til grunn. Dette framgår av kommunes innkjøpsstrategi. Ved kjøp under kr 100 000 skal kommunen, der det er mulig og formålstjenlig, søke pristilbud fra min. tre lokale leverandører, heter det, og alle innkjøp som ikke er kunngjort på Doffin, skal finnes på kommunens hjemmesider. Kravene til leverandørene skal ikke være urimelig høye.

Vestlandskommune Stryn med sine drøyt 7 000 innbyggere får nå sin første innkjøpsstrategi. Den skal gjelde for alle innkjøp i kommunen, og blir fulgt opp og konkretisert i administrative innkjøpsreglementer.

Seks delmål

Det fremgår av strategidokumentet at kommunen kjøpte varer og tjenester for om lag 190 mill i 2023. Dette utgjør 28 % av det totale årlige kostnadsbudsjettet på 685 mill. Kommunen har 47 rammeavtaler knyttet til innkjøp ved utgangen av 2023.

Det er seks delmål i innkjøpsstrategien: Utvikle kommunens innkjøpskompetanse; fokusere på gode, rette og økonomisk effektive innkjøp; god styring, kontroll og oppfølging av sine innkjøp; bidra til å utvikle det lokale og regionale næringslivet; være en bærekraftkommune; og redusere klimafotavtrykket i sine bygge- og anleggsprosjekter.

Kompetanse, kompetanse, kompetanse

Stryn kommune er i dag medlem av Innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS). Men, heter det i strategien, likevel er det behov for å ha innkjøpskompetanse internt. Kommunen skal bygge opp kompetansen på innkjøp for å kunne forbedre gjennomføringen av disse. Kompetansen på offentlige innkjøp er mangelfull i deler av kommunen.

Det tas sikte på å etablere felles prosess for kontraktsforvaltning for å legge til rette for systematisk kontraktsoppfølging. Målet er å sikre at kommunen får rett verdi ut av kontraktene, og at erfaring blir tatt med videre til neste innkjøp.

Lokalt og regionalt næringsliv

Kommunen vil bidra til å utvikle det lokale næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser gjennom sitt innkjøpsarbeid. Det skal legges til rette for at lokale aktører deltar i kommunens anbudsprosesser – innenfor rammen av lov- og regelverk, fremgår det av innkjøpsstrategien. Formålet i anskaffelsesloven om å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser skal alltid ligge til grunn. Blant tiltakene:

  • Ved kjøp under kr 100 000 skal kommunen, der det er mulig og formålstjenlig, søke pristilbud fra min. 3 lokale leverandører.
  • Dele opp anskaffelser i delkontrakter for å bedre tilpasse seg små og mellomstore leverandørers kapasitet, fagområde eller geografiske plassering.
  • Tilby det lokale næringslivet gjennomgang av offentlige anskaffelser, bruk av konkurransegjennomføringsverktøy og lære opp i å levere tilbud.
  • Alle innkjøp som ikke er omfattet av kunngjøring på Doffin, blir gjort kjent på kommunens egne hjemmesider.
  • Stille krav til leverandørene som er forholdsmessige, relevante for leveransen og ikke urimelig høye.

Bli den første til å kommentere på "Får sin første innkjøpsstrategi; lokalt og regionalt næringsliv skal løftes frem"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.