Forslag: Vil innføre innovasjon som prinsipp ved offentlige anskaffelser

Vil innføre innovasjon som prinsipp ved offentlige anskaffelserNæringsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått 64 forslag til digitaliseringstiltak fra den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppen.

Skriv ut artikkelen

Den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppen foreslår tre hovedgrep som offentlig forvaltning skal bidra med for å gi næringslivet et digitaliseringsløft. Blant disse er at regimet for innovative anskaffelser må styrkes og faktisk tas i bruk. Innovasjon, heter det, bør innføres som prinsipp ved bestilling av varer og tjenester til de offentlige. Risikoavlastning, erfaringsdeling og læring står sentralt.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Digital21 utarbeidet en strategi som skal bidra til å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft. Digital 21 er sentral i regjeringens digitale strategiprosess, opprettet som et resultat av anbefalinger i industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. Med i Digital21 er en rekke representanter for forskning og næringsliv.

Digital21 anbefaler totalt 64 tiltak innenfor fem ulike område. De overordnede anbefalingene er:

  • Utvikle den digitale teknologibasen som norsk næringsliv treng framover
  • Sørge for cybersikkerheit
  • Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse
  • Gjøre dataressurser tilgjengelig og sørge for god infrastruktur
  • Utvikle offentlig rammeverk som gir innovasjon og digitalisering

Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp strategien, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tre hovedgrep

Ifølge Digital21 er det tre hovedgrep som skal til i offentlig forvaltning:

  • regimet for innovative anskaffelser må styrkes og faktisk tas i bruk
  • det er behov for en digital regelvask og forenkling
  • offentlige data skal som hovedregel være tilgjengelige for næringsutvikling

Det offentlige kan også bidra gjennom aktiv bruk av nye løsninger i forbindelse med egne anskaffelser, utvikling av et effektivt og forståelig regelverk, harmonisering på tvers av sektorer og digitaliseringsvennlig regulering.

Styrke regime og praksis

Når det gjelder et digitaliseringsvennlig offentlig rammeverk, tar Digital 21 til orde for å innføre innovasjon som prinsipp ved bestilling av varer og tjenester til de offentlige. Det gjelder åpne for nye løsninger for å dekke det offentliges behov, og styrke regime og praksis for innovative anskaffelser.

– Myndighetene har, heter det, gitt seg selv et godt verktøy for innovative anskaffelser, men har ikke tatt det i bruk i tilstrekkelig grad. Digital21 mener at det er grunn til å forsterke dette arbeidet ved at anskaffelser i større grad skal vurderes tilrettelagt som innovativ anskaffelse. Regimet kan blant annet styrkes gjennom to punkter:

  • Risikoavlastning ved innovative anskaffelser. Myndighetene må etablere konkrete mekanismer for risikoavlastning ved innovative anskaffelser og nye samhandlingsmodeller.
  • Erfaringsdeling og læring. Bedrifter og offentlige virksomheter må legge til rette for mer effektiv deling av systematisert erfaring med innovative anskaffelser og derved styrke kunnskapen om og praksisen med slike anskaffelser.

Sentralforvaltningen bø, fremholder Digital21, ved større bestillinger vurdere mulighetene for å bidra til å etablere markeder for nye produkter og tjenester med store potensielle ringvirkninger for norsk teknologi- og kunnskapsutvikling på det digitale området. SMB-ene må inkluderes som målgruppe.

Bli den første til å kommentere på "Forslag: Vil innføre innovasjon som prinsipp ved offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.