StartOff – et nyttig støttehjul

Anbud365: StartOff – et nyttig støttehjulÅ måtte sette seg inn i anskaffelsesregelverk, fylle ut skjemaer og så oppleve at de som takk for strev og tid ikke får kontrakt, er ingen fristende gulrot – heller ikke for nystartede. En løsning er hjelp og en enklere anskaffelsesmodell, med andre ord f.eks. StartOff, mener Anbud365 (foto: Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Støttehjul er nyttige. Også for et velferdssamfunn som innser at det er nødvendig å utvikle seg, ta i bruk f.eks. hva ulike typer teknologi kan bidra med. Når man ser at det er hindre i veien for dette, må noe gjøres. Anskaffelsesregelverket oppleves for mange som komplisert, ikke minst for rekken av nystartede bedrifter breddfulle av teknologikompetanse. De har mye å by på som det offentlige trenger, men veien frem kan synes ulendt. Støttehjul trengs, og det er kommet på plass: StartOff.

StartOff er et verktøy – en metode – som har hentet sin inspirasjon fra USA, ifølge avtroppende kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som lanserte ordningen i form av et program. Det driftes av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

Motivet bak etableringen er å løse et dilemma. Knoppskytingen i norsk næringsliv er betydelig, mange ønsker å nyttiggjøre sin ervervede kompetanse og starter bedrift. Ikke minst gjelder det innenfor teknologi, der ny kunnskap hele tiden synes å være under nær kontinuerlig utvikling. Disse nystartede jakter markeder, og det offentlige er alltid interessant. Kontrakter her gir gode referanser, samtidig som man er ganske sikker på å få pengene sine – om enn ikke alltid straks, men de kommer.

Ingen fristende gulrot

Utfordringen er spillereglene som det offentlige stort sett må holde seg til. De oppleves for mange som krevende, ikke minst fordi det gjerne medfører ikke lite byråkrati. Skal du sørge for at selskapet ditt holder seg flytende, er ikke tid til komplisert anskaffelsesrutiner det mest fristende. Egen administrasjon til dette og andre formål er heller ikke det første et nystartet selskap skaffer seg. Av svært forståelige grunner. Og de som står bak etableringen av selskapet, er gjerne mer eller mindre «nerder» innenfor egne fag. Å måtte sette seg inn i anskaffelsesregelverk, fylle ut skjemaer og så oppleve at de som takk for strev og tid ikke får kontrakt, er ingen fristende gulrot.

Da velger man lett å avstå. Å søke etter andre markeder.

Samtidig er dette en situasjon som det offentlige knapt kan si seg fornøyd med. Å dra nytte av varer og tjenester utviklet som følge av ny kunnskap hører naturlig med i et samfunn der det offentlige selv legger stor vekt på kompetanse. Nystartede selskap kan bidra med nye løsninger, effektivisering av eksisterende og utvikling i fellesskap mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

En uheldig situasjon

Naturligvis kan eksisterende, vel-etablert leverandører bidra med det samme – både kompetanse, nye løsninger og det hele. Men så var det dette med konkurransen, da. I et lite land skal det ikke mye til for ambisiøse næringsdrivende å skaffe seg nærmest en monopoltilstand. Sett med den enkelte bedrifts øyne kan det ha sine fordeler, så slipper man alt dette bryet med konkurranse – den offentlige oppdragsgiver må enten la være å kjøpe eller ta til takke med markedet slik det er.

Det er en uheldig situasjon. Mange av de små, nystartede er ikke med i konkurransene, der mange store, etablerte på sin side er på plass. Et dilemma som StartOff skal være med å løse. Og suksessen er der. Det rapporteres at mange, så vel oppdragsgivere som nystartede, mulige leverandører, har meldt seg. I dag er fem StartOff-konkurranser som innebærer oppstartsbedrifter godt i gang, mens to konkurranser i øyeblikket er åpne for søknader om deltakelse fra interesserte.

Økte bevilgninger

I handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser er StartOff viet god plass. Mandatet skal bli utvidet slik at miljøteknologi også blir et satsingsområde. I løpet av inneværende år skal det gjennomføres to piloter innen miljøteknologi. Og avtroppende statsråd Astrup har lekket fra det kommende forslaget til statsbudsjett for 2022 at bevilgningene til programmet vil bli økt med et betydelig antall millioner. Vi tror neppe Støre-regjeringen når den inntar departementskontorene, vil rokke ved dette. Antakeligvis vil bevilgningen minst holde seg på nivå i årene fremover, kanskje til og med økes. Iallfall er det et håp herfra.

Det dreier seg om innovasjon, å få åpnet en kanal fra gruppen av de stadig økende antall nystartede teknologi-miljøene til det offentlige. I en årrekke har vi hørt at innovasjon er noe som skal bidra til å sikre Norge en fremtid som velferdsstat. Nasjonalt program for leverandørutvikling har løftet dette i en ti-års tid gjennom sin metode for smartere innkjøp. Og sett at markedsdialog og funksjonskrav er stikkord for utviklingen av nye løsninger. Ikke alle offentlige virksomheter driver innovative anskaffelser, noen kjøper det andre har bidratt til å utvikle – og tidvis går mange sammen om en innovativ anskaffelse.

Støttehjulet

Det er nok en rekke nystartede som er med i markedsdialog, og både lytter og bidrar. De er med i en-til-en-samtaler, lager innspill til oppdragsgivers konkurransegrunnlag. Men barrierene dukker opp i det konkurransen kunngjøres. Referanser fra tilsvarende oppdrag siste tre år, omsetningstall fem år tilbake, ESPD, gjøre rede for … Noe som er umulig for en halvannet år gammel bedrift, noe er svært tidkrevende – og som går ut over tid man heller kunne ha brukt til å utvikle bedriften.

En løsning er hjelp og en enklere anskaffelsesmodell, med andre ord f.eks. StartOff. Har man vært med her, lærer man seg også en god del om det offentliges praksis, hvorfor, hva slags kultur og annet som er viktig neste gang man skal være med i en konkurranse. Da kanskje uten StartOff-støttehjul.

Og det dreier seg om arbeidsplasser og om pågangsmodige personer som ser at samfunnet trenger dem, det er mulig å starte noe nytt, å få realisert det man tror er verdifulle bidrag. Gode verdier. Og for de store, veletablerte innebærer rekken av nystartede en skjerpings. Også det til nytte for fellesskapet.

Bli den første til å kommentere på "StartOff – et nyttig støttehjul"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.