Dette er høstens hovedsatsinger fra DFØ på anskaffelsesområdet

Anbud365: Dette er høstens hovedsatsinger fra DFØ på anskaffelsesområdetDivisjonsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) understreker overfor Anbud365 betydningen av å sikre et seriøst arbeidsliv. Kampen mot arbeidslivskriminalitet inngår derfor også i DFØs portefølje, og en veiledning om handlingsrommet for å stille strengere krav enn det regelverket krever, er på vei.

Skriv ut artikkelen

Nylansert handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Et svært populært StartOff-program, ny Doffin nærmer seg og Markedsplassen for skytjenester er i gang. Divisjonsdirektør Dag Strømsnes i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) letter i en samtale med Anbud365 på sløret når det gjelder viktige, prioriterte innsatsområder denne høsten. Flere veiledninger er bl.a. på vei – en til kampen mot arbeidslivskriminalitet, en for kjøp av KGV-løsninger, og en for kjøp av skytjenester, der sikkerhet og personvern er i høysetet.

DFØ har nylig lagt fram handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Planen er utarbeidet av DFØ i tett samarbeid med Miljødirektoratet. Strømsnes:- Det er en offensiv og viktig plan.  Den sammenstiller en rekke enkeltheter og er grunnlaget for et overordnet, helhetlig grep. Vi legger stor vekt på at Statens innkjøpssenter skal gå foran for å vise vei bygget på ambisjonene i handlingsplanen.

De er allerede i gang.

For øvrig – som et apropos – er Anbud365 kjent med at DFØ er trukket for retten for bruk av et offensivt miljøkrav.

Arbeidet med planen er bl.a. bygget på en rekke innspill som Strømsnes forteller at de har satt stor pris på. Planen skal gjelde frem til 2030, men oppdateres med jevne mellomrom slik at tiltak og strategier er i pakt med utviklingen, ikke minst på teknologifronten.

StartOff

StartOff er en arena der DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet skal gjøre det enklere for nystartede bedrifter som ønsker å konkurrere om offentlige kontrakter.

– Dette er et tiltak som virkelig har truffet, slår Strømsnes fast. Interessen er overveldende. Både oppdragsgivere og interesserte SMB-ere melder sin interesse. Gjennom møteplasser vil vi legge til rette for innsikt i hvordan offentlige anskaffelser praktiseres, i tillegg til at man gjennom en enkel modell gjennomfører konkurranser. Dette er en vinn-vinn: Det offentlige trenger den kompetansen mange nystartede representerer, det bidrar til at flere kommer inn på markedet og kan konkurrere om kontraktene, noe som igjen bidrar til arbeidsplasser.

Mens vekten i StartOff-programmet frem til nå har vært på teknologi, vil det fremover også rettes mer inn mot grønne innkjøp. To piloter knyttet til miljøteknologi er varslet.

Seriøst arbeidsliv

Divisjonsdirektør Strømsnes understreker betydningen av å sikre et seriøst arbeidsliv. Kampen mot arbeidslivskriminalitet inngår dermed også i DFØs portefølje:

– Vi vil sikre like vilkår i konkurransen, ingen skal vinne fordeler ved å omgå lover og regler. Sammen med KS, BNL og Fellesforbundet har vi lansert en sjekkliste som hjelper innkjøperne med å følge opp de “omforente seriøsitetsbestemmelsene”. En veiledning om handlingsrommet for seriøsitet – er også underveis til hjelp for offentlige virksomheter, forteller han.  Den vil trolig foreligge i løpet av høsten.

– Hvordan går det med nye Doffin?

– Ny utgave av Doffin er allerede lansert gjennom beta.doffin.no. Vi legger til ny funksjonalitet kontinuerlig fram til nye kunngjøringsskjemaer trår i kraft og gammel Doffin fases ut i første halvdel av 2023. Ny Doffin-løsning får blant annet støtte for kontraktsregister som vil bidra til økt transparens i offentlige kontrakter. Dette er viktig for at alle skal ha tillit til at offentlige midler brukes best mulig. Ettersom 98% av kunngjøringene på Doffin nå kommer via et KGV-verktøy, er grensesnittet mellom Doffin og KGV svært viktig, poengterer Strømsnes, som kan love en funksjonell og brukervennlig Doffin.

Men også en bekymring knytter seg til KGV, nemlig at det er en utfordring at det knapt er konkurranse på KGV-markedet i Norge. Vi jobber med en oppdatert veiledning om KGV-anskaffelse blant annet med utgangspunkt i dette. Veilederen forventes ferdigstilt i november.

Markedsplassen for skytjenester

Markedsplassen for skytjenester er på plass, og de første konkurransene er på vei ut i markedet. Også her er det utfordringer, til dels kompliserte slike – teknologien, sikkerhet og sist, men ikke minst EU-domstolens avgjørelse i den såkalte Schrems II-saken.  Dommen påvirker både offentlige og private virksomheters adgang til å bruke skytjenester dersom personopplysninger overføres til eller lagres i land utenfor EU/EØS-området.

Til hjelp både for aktivitetene på markedsplassen, men også for andre som allerede har skytjenesteavtaler, er DFØ også her i gang med å utvikle en rekke veiledninger som ferdigstilles fortløpende.

– På markedsplassen vil man etter hvert finne tradisjonelle rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger, forteller Strømsnes, som sammen med veiledningene vil anvise grep man bl.a. kan ta når man utvikler sky-strategier i virksomhetene. Veiledning, sikkerhet og personvern står i høysetet.

– Hva med høstens utgave av Anskaffelseskonferansen?

– Den blir digital, opplyser han. Vi måtte ta et valg nå, og ettersom smittevernsituasjonen på arrangementstidspunktet 23. november er vanskelig å si noe sikkert om nå, valgte vi å «kjøre safe». Men vi skal by på en konferanse med spennende innhold om utfordringer etter covid, bestillerkompetanse og kontaktsoppfølging.Vi håper også å ha nye statsråder på plass for å fortelle om ny regjerings planer på anskaffelsesområdet.

Bli den første til å kommentere på "Dette er høstens hovedsatsinger fra DFØ på anskaffelsesområdet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.