Superspennende

Anbud365: SuperspennendeStor Anbud365-takk til universiteter og høyskoler som satser på gode tilbud til studenter som vil stifte bekjentskap med anskaffelsesfaget/-fagene og driver forskning som gjør at grunnlaget for anskaffelsene blir bedre og bedre. Dette er en uvurderlig verdi, enten man ser det fra virksomhetens, storsamfunnets eller lokalsamfunnets perspektiv (Ill.foto: Ikostudio /Scanstockphoto.com).

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) At offentlige anskaffelser fortjener merkelappen «superspennende» har vi lenge hatt mistanke om, men ikke før nylig fått dokumentert. Miksen av analyse, av strategisk tenkning og utførelse, litt juss, merkantilt håndverk, styring av anskaffelsesprosesser der millioner på millioner ligger i potten. Et verktøy som skal bidra til at hele verden etter hvert blir et bærekraftig samfunn, en mulighet til å benytte samfunnets ressurser på den mest effektive, målrettede måte. Jo, superspennende er det dekning for. At hverdagen blir traurig fordi virksomhetens administrative og politiske ledelse i altfor mange tilfeller ikke følger opp, er nitrist.

Forleden avla Anbud365 – etter hyggelig invitasjon – en visitt hos studentene som benytter et tilbud om tre-årig bachelorgrad i strategisk innkjøpsledelse ved Høyskolen Kristiania. To av Norges mest erfarne innkjøpere, Bård Sandbæk og Jacob M Landsvik, sto for dagens forelesninger. Vi ser av bl.a. LinkedIn at de to foreleserne hylles av flere av studentene. Også i Anbud365s kommentatorfelt er en slik hyllest å finne. Vi kan ikke annet enn å ile til at de begge er Anbud365-kommentatorer!

Nå er ikke Høyskolen Kristiania den eneste høyere utdanningsinstitusjonen med tilbud til de som sikter mot å bli innkjøpere i det offentlige – eller som er nysgjerrige på hva faget (fagene?) dreier seg om. Men denne gangen var det da derfra invitasjonen kom.

Superspennende

På Anbud365s tabloide spørsmål om hva som er så sjarmerende med offentlige anskaffelser sverte en av studentene – Eir Storrustløkken: Superspennende. Hvis vi korrigerer for at de to foreleserne er svært erfarne og dyktige til å formidle, må vi likevel innrømme at den klassiske, skeptiske journalist-innretningen slo en smule revner ved det svaret. Slikt lover godt, tenkte vi på vei til redaksjonen etter besøket.

Og det er jo et spennende fag, desto mer når det er snakk om den strategiske siden av faget. Kanskje kan man mene at gjentagende kjøp av hyllevarer ikke har den store appell til unge som skal velge yrkesvei, ennskjønt – vi slutter oss ikke 100% til et slikt synspunkt. Også her er det økonomiske analyser, juss, merkantilt håndverk og prosesskompetanse.

Verktøy i samfunnsutviklingen

Men med et regelverk som, tabloid sagt, legger til rette for å kunne være et verktøy for en ønsket samfunnsutvikling, lokalt så vel som globalt, bør faget kunne friste. Miljø, klima, menneskerettigheter, dyrevelferd, innovasjon, lokal næringsutvikling … Og, det å sikre at de årlige nær 740 milliardene brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte til beste for virksomhet og samfunn må være en fristende profesjonell utfordring.

Flere reportasjer her i Anbud365 har vist at det er ganske stor strekk i det offentlige virksomhetslaget. Noen er på et høyt faglig nivå, mens andre sliter f.eks. med å vite om de anskaffelser de mener er gjort, virkelig er gjort. Noe så sentralt som dokumentasjon svikter.  At det er behov for å styrke kompetanse er hevet over tvil. Det er godt nok dokumentert, vil vi tro.

Anskaffelsesakademiet

At universiteter og høyskoler da tar grep, ikke minst gjennom samarbeidet i Anskaffelsesakademiet, er prisverdig og, ja, faktisk nødvendig dersom vi skal bli bedre og bedre til å forvalte våre ressurser. Og da snakker vi ikke alene om pengeforvaltningen, men også bruk av anskaffelsesverktøyet til å bidra til et bærekraftig samfunn. Nå skal selvsagt ikke innkjøpere alene beherske alle de kunnskapsområdene som inngår i begrepet samfunnshensyn/-ansvar. Deres jobb er å vite hvordan verktøyet best kan brukes når all aktuell spesifikk fagkunnskap på f.eks. miljøområdet har sagt sitt. Og sikre en oppfølging av kravene.

For å kunne utføre en innkjøpsjobb best mulig i den praktiske hverdagen trengs, i tillegg til god kompetanse, også ressurser og ledelsesforankring. Veiledningsmateriell fra sentralt hold er verdifullt, men hverdagen i mange virksomheter er slik at tiden til å sette seg grundig inn i slikt, til dels omfattende «oppslagsverk» ikke alltid er på innkjøpernes side. Men forventningene, lovene og reglene for øvrig er der uansett.

Ord, men ikke penger

Der ligger det også en oppgave for innkjøpermiljøene, nemlig å være så dyktige og kompetente at de får sin ledelse med på å treffe nødvendige tiltak til hjelp og støtte for en effektiv anskaffelsesaktivitet. Åpenbart er det slik at det fremdeles er styre- og øvrige ledelsesbord i offentlige virksomheter som ennå ikke har kjent på saker og dokumenter som gjelder innkjøp. I andre tilfeller, særlig nå i en budsjettid, registrerer vi dessuten at det finnes ledelsesmiljøer som mener de er innforstått med hvor viktig innkjøp er, men finner ikke rom for nødvendige ressurser. Her er administrativ og politisk ledelse i samme båt.

Men, siden dagens anskaffelsesregime kom til landet med EØS-avtalen, er det klare fremskritt å spore. Det vil alltid være en baktropp i alle lag, men Anbud365 er – dessverre – usikker på om det fremdeles er noen virksomheter som ennå ikke har flyttet seg et skritt fremover på dette området siden midten av 1990-tallet. Vårt håp er at vi tar grundig feil. Men at det fins virksomheter i baktroppen som henger vel så mye etter som den gang, relativt sett, er vi ganske overbevist om. Stor takk til revisjonsfolket som bidrar til å avdekke slikt!

Ny kompetanse – og forskning

Tilbud fra høyere utdanningsinstitusjoner er i dette bildet svært viktig, i særdeleshet sett i lys av at innkjøp faglig sett nå er løftet til en strategisk øvelse. Og til en plass ved toppledelsens bord. Da trengs mer kompetanse enn den klassiske, men vel respekterte innkjøperen hadde – som gjennom hele sin karriere har gjort sin jobb etter forventningene. Ny kompetanse trengs når verktøyet det dreier seg om, skal bidra til å «redde verden». Ny kompetanse trengs nå innkjøp også er en del av lokal næringsutvikling. Dette er kompetanse som kan tilflyte via nye, interesserte eller ved at etablerte innkjøpere sikrer seg stadig tilførsel av aktuell kompetanse.

I dette lys hører også forskning med. Det er forbausende lite man egentlig vet om anskaffelsesvirksomheten i det offentlige, på tross av at det hvert år går med adskillig hundretall med milliarder. Anbud365 heier på de forskningsprosjektene som er i gang, og ønsker å stimulere til økt aktivitet, gjerne i regi av Anskaffelsesakademiet. Vi ser at de som er med der bl.a. er organisasjoner i arbeids- og næringslivet. På vegne av leverandørene burde nok disse se sin besøkelsestid og ytterligere øke sin innsats for å få til god anskaffelsesforskning. Mer kunnskap kan utvilsom gi bedre anskaffelser og bedre muligheter for de næringsdrivende.

Lyset i tunnelen

Besøket på forelesningen på Høyskolen Kristiania dokumenterte for Anbud365 at det ikke bare er lys i tunnelen, men at omfanget av lyset (sic!) blir større og større. Rett nok vil aldri et slikt lys komme til å fylle hele himmelhvelving, det ville bety en perfekt tilstand. Slik blir det aldri, men det er mulig å komme langt på vei. Stadig tilførsel av kompetanse enten gjennom nye interesserte og engasjerte eller de som fra tid til annen ønsker å oppdatere sin kunnskap er en nøkkel. Relevante tilbud ved universiteter og høyskoler er en annen sentral nøkkel. Den tredje er virksomhetenes ledelse, administrativt som politisk.

Anbud365 har fremtidstro knyttet til de to førstnevnte nøklene. Verre er det med den tredje. Der er det i dag altfor mye både – og. Noen kvalifiserer til det man bør rose, mens enkelte andre får revisjonsrapporter å gremme seg over. Det er jo der ikke bare snakk om noen få tolkningsmerknader, men faktisk tidvis et spørsmål om man i det hele tatt har noe styring på sine anskaffelser – med tilhørende forvaltning av millioner på millioner. Godt det ikke er mange skattebetalere som kjenner til og leser slike rapporter! Da kunne den såkalte «huskestuen» vært nær. Vi håper de ledere som kommer på at det kanskje er verd å se etter hvordan virksomheten håndterer innkjøp, lar revisjonen kikke på dem. Det er en start på en mulig vei til det bedre.

Og skulle virksomhetsledere i baktroppen også komme på at det trengs ressurser til å gjøre en best mulig jobb, ville nok lyset i tunnelåpningen bli enda noe bredere.

Det er lov å håpe.

Bli den første til å kommentere på "Superspennende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.