Velg en oppgave fra området offentlige anskaffelser, kjære masterstudent!

Anbud365: Velg en oppgave fra området offentlige anskaffelser, kjære masterstudent!Førsteamanuensis Malin Arve ved Norges Handelshøyskole er styreleder i Anskaffelsesakademiet. I tillegg til daglig leder for Anskaffelsesakademiet, Geir Arne Svenning, står hun frem som en spydspiss i å skape blest i akademia for offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

(En Anbud365-kommentar) Det stunder til semesterstart ved de høyere lærestedene, og mange skal velge oppgave for sin master. For alle med ansvar for offentlige anskaffelser, ledere, fagfolk og institusjoner, er dette en viktig tid på året. Det er ett av de tidspunktene da noen velger å bruke tid på å kikke i dybden på sentrale temaer innenfor dette faget. Behovet for tilførsel av ny og bedre kunnskap på akademisk nivå er sentralt for fremtidig håndtering av utfordringene. Rekruttering er her viktig. Så la oss formidle et skrik fra offentlige anskaffelser: Vi forvalter årlig 500 milliarder skattekroner og trenger stadig mer og bedre kunnskap. Velg en oppgave fra området offentlige anskaffelser, kjære masterstudent!

Anbud365 har i sommer hatt gleden av og anledning til å publisere omtaler av hele fem masteroppgaver som gjelder temaer innenfor offentlige anskaffelser. Fire ved Norges handelshøyskole:

Og en ved Universitetet i Oslo:

Henriette Heinecke: Lokale miljøtiltak med globale virkninger – Grønne offentlige anskaffelser av el-biler i norske kommuner

Å bringe disse fem oppgavene frem i lyset har en dimensjon for oss utover det hele tiden å kunne levere godt og aktuelt lesestoff. Temaene i oppgavene går inn i kjernen av sentrale problemstillinger innenfor saksområdet, og vi noterer at Statens innkjøpssenter i flere av oppgavene har stilt ressurser til rådighet. Det tjener innkjøpssenteret til ære, samtidig som de har hatt nytte av den kompetanseoverføringen et slikt samarbeid gir.

Overordnet dimensjon

Men den sentrale, overordnede dimensjonen er at offentlige anskaffelser trenger tilsig av ny kunnskap på akademisk nivå. Vi er vel klar over begrensningene ved en masteroppgave i så måte, men det faktum at noen velger tema fra offentlige anskaffelser er en svært viktig faktor. Det har med rekruttering å gjøre, og uten slik blir det tynt med ny og forbedret kunnskap både i praksis og ved lærestedene.

Når det er sagt, en masteroppgave, som de presenterte viser, bringer i seg selv fram nyttig kunnskap. Og det at fire av de fem har en økonomisk betraktning som utgangspunkt, er et verdifullt innslag i et fag der juss både har sin plass og ganske omfattende representasjon. Den femte analyserer barrierer og motivasjon på klima- og miljøområdet og treffer dermed kjernen i hva som skal til for å gjennomføre bærekraftige anskaffelser.

De «brøyter» vei

Førsteamanuensis Malin Arve ved Norges Handelshøyskole er en drivkraft i å få studenter til å «velge riktig» sett med anskaffelsesøyne. Hun er også styreleder i Anskaffelsesakademiet, og hun har veiledet de fire masterstudentene hos seg. Det arbeidet hun gjør for området offentlige anskaffelser i de nevnte egenskapene fortjener å bli sett. I tillegg til daglig leder for Anskaffelsesakademiet, Geir Arne Svenning, står hun frem som en spydspiss i å skape blest i akademia for offentlige anskaffelser. At kampvillige ildsjeler trengs for å bli hørt innenfor den akademiske verden er noe vi tror på.

En rekke tunge institusjoner står bak akademiet, mens regjeringen frem til nå har valgt ikke å blande seg inn i akademi-institusjonenes interne prioriteringer. Det skulle vært interessant å vite hvor mye det offentlige kunne spare ved å satse offensivt på økt

tilgang på kunnskap på høyere nivå. Når det fins modeller som med en viss suksess kan beregne utfall av amerikanske presidentvalg, er det jo håp.

Tid for opptak og velg av oppgave

I disse dager stunder det til ny semesterstart ved våre universiteter og høyskoler. Opptak og studenthybler får mest omtale i mediene, naturlig nok. Ikke få studenter skal velge oppgave for sin master. Personell på forsknings- og lærenivå er i gang, noen innenfor temaer relevante for offentlige anskaffelser. De må gjerne tipse og få en omtale her hos oss i Anbud365. Spredning av kunnskap er viktig, og det kan vi bidra med.

Det er vårt håp at studenter også i denne omgang kikker på mulighetene innenfor offentlig anskaffelser, at det er veiledere der ute som kan hjelpe og motivere. Vi håper også at arbeidet til Anskaffelsesakademiet fører til at stadig flere på forskernivå griper fatt i temaer knyttet til offentlige anskaffelser. Vi skal bidra til å jage på.

Det dreier seg om 500 mrd i året

Bergen, Trondheim, Molde og Oslo har frem til nå markert seg fremst når det gjelder å bidra med opplegg som er nyttige for den kompetansemessig sulteforede sektoren offentlige anskaffelser. Mye godt arbeid drives sikkert også andre steder. La alt dette fortsette og ytterligere styrke seg. Med SOA (Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser) – og etter hvert spesialområder innenfor SOA – i bunn, øyner vi konturene av et mer systematisk opplegg for kompetansetilførsel. Det er på tide. Det er drøyt 500 milliarder årlig det dreier seg om. Skattebetalernes penger.

Bli den første til å kommentere på "Velg en oppgave fra området offentlige anskaffelser, kjære masterstudent!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.