Anbud365-kommentatorene (II): Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranser

Anbud365: Anbud365-kommentatorene (II) Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranserJacob M Landsvik, innkjøpssjef/seksjonssjef ved Universitetet i Oslo (t.v) og Øystein Sætrang, enhetsleder/administrasjon i Innlandet fylkeskommune – begge medlemmer av kommentatorkorpset i Anbud365 – om små og mellomstore leverandører i anbudskonkurranser.

Skriv ut artikkelen

Hvordan er det egentlig det offentlige sørger små og mellomstore leverandører skal få delta i anbudskonkurranser, spør en leser av Anbud365. Økt bruk av frivillig kunngjøring og av markedsdialog, svarer Jacob M Landsvik, innkjøpssjef/seksjonssjef ved Universitetet i Oslo, og legger til at det viktigste oppdragsgiveres arbeid med anskaffelsesstrategien. Øystein Sætrang, enhetsleder/administrasjon i Innlandet fylkeskommune, knytter spørsmålet opp mot hvordan leverandørmarkedet ser ut. Hvis det består av store, nasjonale leverandører, kan alt samles i en pott. Hvis markedet er fragmentert og mange leverandører, kan en oppdeling på geografi/produktområder være aktuelt.

For tiden er det stor oppmerksomhet mot regelen om «del-eller-begrunn». Forleden dag dukket denne inn i eposten vår:

«Vi leser stadig vekk at det offentlige skal sørge for at små og mellomstore leverandører skal få delta i anbudskonkurranser.

Fungerer dette i praksis?  Eller er det bare fine ord i festtaler?

Som liten nystartet bedrift har jeg hittil ikke kunne delta i offentlige anbud fordi kravene som settes bare kan leveres av større aktører med lang erfaring og mange referanseprosjekter.  Krav som høy rating fra kredittselskaper. Gode regnskapstall siste tre år. Gode referanser fra tilsvarende prosjekter over flere år etc. Dette er noen av kravene som nystartede bedrifter aldri kan klare å få og dermed blir ekskludert fra offentlige anskaffelser. Da spiller det liten rolle om man kanskje har jobbet over 20 år som leverandør for aktuelt fagfelt og kan dokumentere bedre kompetanse enn mange av dem som faktisk får delta i anbudskonkurransene.  

Så hvordan er det egentlig de støtter små og mellomstore leverandører?»

Anbud365 sendte spørsmålet videre til sitt kommentatorkorps, og fikk bl.a. svar fra to av de aller met erfarne innkjøperne i korpset:

Jacob M Landsvik, innkjøpssjef/seksjonssjef ved Universitetet i Oslo

Når det gjelder kvalifikasjonskrav skal kvalifikasjonskrav være parametere leverandører skal vurderes etter. Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden. Kvalifikasjonskravene skal være relevante og stå i forhold til leveransen Innkjøperen må vurdere hvilke kvalifikasjoner leverandøren må oppfylle for å være egnet til å gjennomføre kontrakten. I alt for mange tilfeller legges det en blåkopi av tidligere benyttede kvalifikasjonskrav og dermed kan små og mellomstore leverandører bli utelukket fra konkurransen.

Det ikke alltid behovet og behovsoppnåelsen som står i sentrum når innkjøpere skal håndtere anskaffelser. Mange blir i alt for stor grad opptatt av oppfyllelse av lovens bokstav og kan stå i fare for å miste det anskaffelsesfaglige perspektivet i alle lovparagrafene.

Det er gode grunner for å både øke bruken av frivillig kunngjøring og øke bruken av markedsdialog i arbeidet med å trekke til seg både små og mellomstore leverandører og ikke minst nystartede gründervirksomheter. Det viktigste grunnlaget for å skape større konkurranse i leverandørmarkedet ligger imidlertid i oppdragsgiveres arbeid med anskaffelsesstrategien. En strategi skal pr definisjon gi måloppnåelse. Derfor må anskaffelsesstrategien beskrive oppdragsgivers mål for anskaffelsesvirksomheten. I denne sammenheng må der etableres mål som åpner opp for små og mellomstore leverandører, samt nystartede gründervirksomheter for nettopp å bidra til økt konkurranse om offentlige oppdrag. Da vil også innovasjonsgraden i offentlige anskaffelser øke.

Øystein Sætrang, enhetsleder/administrasjon i Innlandet fylkeskommune

Vi prøver å være bevisste mht. størrelsen på kontrakten. Dette spørsmålet er knyttet opp mot hvordan leverandørmarkedet ser ut. Hvis leverandørmarkedet består av store, nasjonale leverandører, så kan alt samles i en pott. Hvis markedet er fragmentert og mange leverandører, kan en oppdeling på geografi/produktområder være aktuelt.

Spørsmålet er også knyttet til kapasiteten hos innkjøper – mange leverandører/avtaler medfører et større oppfølgingsspenn.

Når det gjelder krav til erfaring, er det sjelden slik at det er ønskelig å «eksperimentere» med en uerfaren leverandør. Dog, hvis oppdragsgiver krever erfaring, og man har dette fra bransjen i tidligere jobber/firma, så er anbefalingen å ta kontakt med oppdragsgiver i Doffin-perioden og be oppdragsgiver justere erfaringskravet og åpne for erfaring fra tidligere stillinger. De fleste seriøse oppdragsgivere ønsker konkurranse og vil antakelig etterkomme et slikt ønske.

Om kredittverdighet: Samme fremgangsmåte kan benyttes her. Imidlertid vil nok mange oppdragsgivere være lite villige til å fire på kravet om rimelig solid økonomi. Dette kravet er jo et forsøk på å forsikre seg mot konkurs i avtaleperioden. Men oppdragsgiver kan kanskje åpne for å redegjøre for den økonomiske situasjonen med annet enn en kredittscore. Dette vil antakeligvis være mest relevant vis kredittscoren er misvisende av en eller annen grunn.

Forrige artikkel i serien: https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-i-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-iii-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-iv-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (II): Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.