Anbud365-kommentatorene (III): Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranser

Anbud365: Anbud365-kommentatorene (III) Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranserAnette Bech, seniorrådgiver/ prosjektleder eHandel - i Skatteetaten – medlem av Anbud365s kommentatorkorps - har spurt kollegaer om deres syn på hvordan man støtter små og mellomstore leverandører.

Skriv ut artikkelen

Hvordan er det egentlig det offentlige sørger for at små og mellomstore leverandører skal få delta i anbudskonkurranser, spør en leser av Anbud365. Skatteetaten har et potensiale til å bli bedre på dette området, rapporterer Anette Bech, seniorrådgiver/ prosjektleder eHandel, i etaten. Men, heter det, det koster penger å prioritere økt markedstilgangen for mindre leverandører. Gunn-Sølvi Arveschoug, Seksjonssjef innkjøp, OsloMet – storbyuniversitetet slår fast at de kunne ha brukt mer ressurser på kartlegging av markedet, hvis de hadde hatt mer kapasitet. Både Arveschoug og Bech er medlemmer av Anbud365s kommentatorkorps.

– Ved enkelte anskaffelser der det er liten konkurranse eller anskaffelsesteamet vet at det er mange små og mellomstore som kan dekke behovet – er det ved kravsetting og rigging av konkurransen tatt hensyn til nystartede, små og mellomstore bedrifter, sier Gunn-Sølvi Arveschoug, Seksjonssjef innkjøp, OsloMet – storbyuniversitetet – medlem av Anbud365s kommentatorkorps.

For tiden er det stor oppmerksomhet mot regelen om «del-eller-begrunn». Forleden dag dukket denne inn i eposten vår:

«Vi leser stadig vekk at det offentlige skal sørge for at små og mellomstore leverandører skal få delta i anbudskonkurranser.

Fungerer dette i praksis?  Eller er det bare fine ord i festtaler?

Som liten nystartet bedrift har jeg hittil ikke kunne delta i offentlige anbud fordi kravene som settes bare kan leveres av større aktører med lang erfaring og mange referanseprosjekter.  Krav som høy rating fra kredittselskaper. Gode regnskapstall siste tre år. Gode referanser fra tilsvarende prosjekter over flere år etc. Dette er noen av kravene som nystartede bedrifter aldri kan klare å få og dermed blir ekskludert fra offentlige anskaffelser. Da spiller det liten rolle om man kanskje har jobbet over 20 år som leverandør for aktuelt fagfelt og kan dokumentere bedre kompetanse enn mange av dem som faktisk får delta i anbudskonkurransene.  

Så hvordan er det egentlig de støtter små og mellomstore leverandører?»

Anbud365 sendte spørsmålet videre til sitt kommentatorkorps, og fikk bl.a. svar fra erfarne innkjøperne i korpset:

Anette Bech, seniorrådgiver/ prosjektleder eHandel, Skatteetaten

Anette har innhentet kommentarer/synspunkter fra kollegaer når det gjelder SMB og anskaffelser:

Skatteetaten har et potensiale til å bli bedre på dette området, både hva gjelder retningsvalg, praksis og begrunnelser. I neste strategiperiode for oss bør vi bli mer konkrete, der vi bl.a. kan ha med vår strategi (veivalg) på SMB-er.  Eks. hvor stor del av vår portefølje bør bestå av SMB, skal vi alltid legge til rette for SMB-er? osv. Slike retningsvalg bør vi kunne ta, og dette må ligge i en strategi som er topplederforankret. 

Krav til begrunnelse har ikke medført at vi har delt opp kontraktene våre, og tendensen er tydelig – kontraktene blir bare større og vi får svært få tilbud i konkurransene våre. Men vi gjør likevel noe for å få inn SMB-er, vi legger ut mange frivillige konkurranser på Doffin (under terskelverdi), og vi prøver å ha et bevisst forhold til kvalifikasjonskravene våre – at de skal være forholdsmessige og at vi ikke skal kreve noe vi ikke har bruk for.

Strenge kvalifikasjonskrav er ofte nødvendig siden kontraktene er store. For å åpne markedet for mindre leverandører, må kontraktene gjøres mindre. Oppdeling av en stor kontrakt i mindre deler øker transaksjonskostnadene og tidsbruken for oppdragsgiveren. I stedet for èn kontrakt og èn kontraktspart, får du flere kontrakter, flere kontraktsparter, og flere grensesnitt mellom kontraktene. Når man vurderer om kontrakten skal deles opp eller ikke, må derfor de økte kostnadene og tidsbruken veies opp mot hensynet til markedsadgang for mindre leverandører. Oppdragsgivere har som regel sterkest incentiver til å holde produksjonen oppe. Dersom man skal øke markedstilgangen for mindre leverandører, må det prioriteres ressurser til det.

Gunn-Sølvi Arveschoug, Seksjonssjef innkjøp, OsloMet – storbyuniversitetet

Ved enkelte anskaffelser der det er liten konkurranse eller anskaffelsesteamet vet at det er mange små og mellomstore som kan dekke behovet – er det ved kravsetting og rigging av konkurransen tatt hensyn til nystartede, små og mellomstore bedrifter. I de tilfeller ber anskaffelsesteamet, til eksempel – ikke om at selskapet skal kunne vise til lang og relevant erfaring. Det er ikke noe spesielt med dette, ikke noe vi ville ha nevnt i en festtale. Når det er sagt kunne vi ha brukt mer ressurser på kartlegging av markedet, hvis vi hadde hatt mer kapasitet. Det er ikke alltid vi fanger opp informasjon, i forkant av anskaffelsen, om hvem som er relevante tilbydere. Konkurransene blir rigget på best mulig måte – med de ressursene vi har tilgjengelig.

Tidligere artikler i serien:

https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-i-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-ii-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

https://www.anbud365.no/regelverk/anbud365-kommentatorene-iv-slik-sorger-vi-for-smb-ene-i-konkurranser/

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (III): Slik sørger vi for SMB-ene i konkurranser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.