Avstår fra å politianmelde tidligere ordfører og rådmann for regelbrudd

Anbud365: Avstår fra å politianmelde tidligere ordfører og rådmann for brudd på anskaffelsesregleneKommunestyret i nye Øygarden kommune, her ved ordfører Tom Georg Indrevik, avviste et forslag om å politianmelde ordfører og rådmann gamle Øygarden kommune for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

«Gammel moro» kostet nye Øygarden kommune over ni millioner i Kofa-gebyr. Det var gamle Øygarden kommune, som nå er en del av den nye kommunen, som hadde sørget for å bryte på regelverket for offentlige anskaffelser. Gammel-ordfører og gammel-rådmann burde politianmeldes for dette, mente den nye kommunens kontrollutvalg, men det avviste kommunestyret nylig. På den annen side er ikke KS Advokatene spesielt imponert over kontrollutvalgets håndtering av saken.

Kommunens kontrollutvalg anbefalte kommunestyret ved ordføreren, politianmelder tidligere ordfører og rådmann i gamle Øygarden kommune, som øverst ansvarlig, for mulig overtredelse av straffelovens bestemmelser i forbindelse med ulovlige anskaffelser og brudd på rammeavtaler, vurdert av Kofa som grovt uaktsomt. Kofa har senere ilagt kommune et gebyr på 9,1 millioner for tidligere Øygarden kommunes brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Da kontrollutvalget gjorde sitt vedtak, forelå bare en foreløpig avgjørelse fra Kofa – som kommunen først skulle kommentere.

De fire aktuelle rammeavtalene som Kofa grep fatt i, hadde en samlet ramme på 21 millioner. De totale overskridelsene på disse avtalene var mellom 160 og 165 millioner, fremgår det av saksdokumentene.

Råd fra KS Advokatene

Kommunestyret fikk råd fra KS Advokatene om å droppe tanken om å politianmelde tidligere ordfører og rådmann. Hverken lov eller forskrift om offentlige anskaffelser har regler om straff for slike brudd som dette, og heller ikke er straffeloven aktuell, skriver KS Advokatene. Det er ikke myndighetsutøvelse når noen i en kommune tar stilling til om det kan gjøres avrop på en eksisterende rammeavtale eller om rammeavtalen må konkurranseutsettes på nytt. Kjøp av varer og tjenester er privatrettslige disposisjoner.

Det er heller ikke gjort gjeldende at ordføreren eller rådmannen i tidligere Øygarden kommune har hatt økonomisk vinning av et mulig brudd på innkjøpsregelverket, fremholder KS Advokatene. At ordfører er rettslig representant for kommunen, medfører ikke at ordføreren er personlig ansvarlig for lovbrudd som kommunen hefter for etter reglene om foretaksstraff. I denne sammenhengen er ordfører likestilt med alle andre som var kommunestyrerepresentanter i gamle Øygarden kommune i den tiden det ble gjort avrop ut over det som var tillatt etter rammeavtalene.

Meningsløst

KS Advokatene har ingen opplysninger om at ordføreren i gamle Øygarden kommune hadde noe å gjøre med avrop på rammeavtalene eller gjøre vurderinger av om rammeavtalene burde konkurranseutsettes på nytt eller ikke. Dersom man ikke har opplysninger som viser at gamle-ordføreren har vært involvert i disse

forholdene, fremstår det som meningsløst å melde gamle-ordføreren til politiet for et mulig lovbrudd som trolig heller ikke er straffesanksjonert. Den samme vurderingen vil gjelde for gamle-rådmannen.

Det er straff for den som gir uriktige opplysninger til en offentlig myndighet der man må forstå at dette kan føra til straff for den som blir beskyldt. Hensett til dette, fremholder KS Advokatene, kunne vedtaket fra kontrollutvalget vært tydeligere på at vurderingene fra Kofa om at gamle Øygarden kommune har handlet uaktsomt, er av foreløpig karakter og på ufullstendig saksgrunnlag i og med at Kofa på tidspunkt for varselet ikke kjenner tilsvaret fra kommunen.

1 kommentar på "Avstår fra å politianmelde tidligere ordfører og rådmann for regelbrudd"

  1. Bjarte Sangolt | 16. desember 2021 på 18:21 | Svar

    Uttalelsen fra KS-advokaten er et bestillingsverk fra kommuneledelsen. I tillegg mangler uttalen fullstendig perspektiv i lys av skjerpelse etter Straffeloven av 2005 i Kap. 19 om mulige straffbare forhold i utførelse/tjenesteutøvelse i ulovlig disponering av offentlige verdier. Dessuten unnlater KS-advokaten å drøfte straffeprosessloven og Påtaleinstruksen Kap. 7 hvor det åpnes for å opprette straffesak for å avklare om det har funnet sted et straffbart forhold, eller ikke. Dette vedtaket er en aktiv tildekking og misforstått beskyttelse av egne mulige straffbare forhold.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.