Difi i høst: Kompetanseløft, lederforankring og kontraktsoppfølging

Anbud365: Difi i høst: Kompetanseløft, lederforankring og kontraktsoppfølgingDifi har bl.a. kastet sine øyne på kontraktsoppfølging. Det er mange eksempler på svak oppfølging av kontrakter. Det synes ikke å være tilstrekkelige incitamenter i kontraktene til at oppdragsgivere alltid får det som er avtalt, ifølge avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi i et eksklusivt intervju med Anbud365.

Skriv ut artikkelen

Kompetanseløft, lederforankring og kontraktsoppfølging summerer i stikkords form hva Difis avdeling for offentlige anskaffelser vil stelle med resten av 2019.Sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere relanseres snart, veiledning i kontraktsoppfølging skal bli bedre, og jakten på den pedagogisk rette måten å treffe toppledere hjemme er i gang. Det forteller avdelingsdirektør Dag Strømsnes i et eksklusivt intervju med Anbud365. Samtidig skal avdelingen på flyttefot, og anskaffelser kommer i sitt nye hjem tettere på selveste Finansdepartementet – som innebærer et løft i status for anskaffelser.

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser som ble lagt frem og behandlet i Stortinget før sommeren, ligger 35 tiltak og intensjoner med sikte på å styrke innkjøperes kompetanse. Difi får ganske sikkert i oppgave å håndtere en rekke av disse, og dialog er i gang med Nærings- og fiskeridepartementet om hvilke – og hvordan arbeidet skal organiseres. Strømsnes venter avklaring om ikke lenge, og:

– Jeg gleder meg til Anskaffelseskonferansen 28. oktober, der næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal foredra om stortingsmeldingen og oppfølgingen av den, sier han.

På flyttefot

Hva som regjeringen imidlertid har besluttet, er at anskaffelsesavdelingen i Difi skal over til Direktoratet for økonomistyring.  Dermed kommer med i et direktorat som sorterer under Finansdepartementet – det «tyngste» av alle departementer. Det gir muligheter for styrket innsats for effektivisering og for virksomhetsstyring – i klartekst arbeid med å forankre anskaffelser som strategisk verktøy hos toppledelsen i offentlige virksomheter.

– I tillegg får vi bedre tilgang til statistikk, noe som lenge har vært etterlyst. Også Difis avdeling for ledelse skal samme sted. Vi har et godt og tett samarbeid med den avdelingen allerede. Til sammen gir dette oss synergieffekter av stor betydning. En god og spennende basis for effektivisering og lederforankring, konstaterer Strømsnes.

– Kan du si noe mer om samarbeidet som allerede i dag er med ledelsesavdelingen i Difi?

– Toppleder er travle, de har mange budskap å forholde seg til. Vi må finne den pedagogisk rette tilnærmingen for å fange deres oppmerksomhet. I dette arbeidet er samarbeidet med ledelsesavdelingen veldig nyttig, poengterer han. Budskapet er klart nok – anskaffelser har stor strategisk verdi på en rekke områder for en virksomhet, ikke minst når det gjelder økonomi.

For tiden drives en pilot for å teste ut den best egnede tilnærmingsmåten for å nå topplederes øre der. Hele ledelsen i Miljøforvaltningen under Klima- og miljødepartementet deltar. – Her kan vi vinne verdifulle erfaringer til bruk i bevisstgjøringen av topplederne, understreker Strømsnes.

Sertifiseringsordning

Rett rundt hjørnet er relanseringen av sertifiseringsordningen, som er sterkt fremhevet nettopp i nevnte stortingsmeldingen som et viktig virkemiddel for det nødvendige og etterlengtede kompetanseløftet. Mange tilbyr kurs i dag, inkludert Difi selv, men ved innføringen av sertifiseringsordningen er siktemålet at tilbudet skal bygge på samme faglige grunnlag. Kursleverandører inviteres til å legge opp sine kurs i pakt med de fagplanene Difi utarbeider – med tilhørende testing. I første omgang dreier det seg om grunnleggende ferdigheter, såkalt basisnivå. Senere kommer flere fagplaner.

– Kandidater som tar testen, sertifiseres som innkjøpere. I tillegg til at det er viktig for innkjøperne selv, betyr dette en god del status for selve faget og, ikke minst, for de som skal ansette innkjøpere. Kandidater som kan vise frem et slikt sertifikat fra det offentlige, kan slå i bordet med en respektert og godkjent dokumentasjon på hva de kan, poengterer avdelingsdirektør Strømsnes.

Kontraktsoppfølging

Difi har også kastet sin øyne på kontraktsoppfølging. Det er mange eksempler på svak oppfølging av kontrakter. Det synes ikke å være tilstrekkelige incitamenter i kontraktene til at oppdragsgivere alltid får det som er avtalt. Dette bekymrer Strømsnes, som har tatt tak i dette og satt arbeidet med forbedret veiledning og konkrete verktøy på området høyt opp på prioriteringslisten i Difi i høst. Strømsnes understreker også at Statens standardavtaler nå er til revisjon.

Avdelingsdirektøren trekker likeledes frem et eksisterende nettverk av ti store statlige virksomheter. Disse jobber systematisk med utvikling av innkjøpsmetoder/-måter med ulike parameter som utgangspunkt (innovasjon, effektivisering mm.). Også styring av innkjøpsprosesser er inne i bildet. Kategoristyring står sentralt. – I tillegg til at dette gir en arena for benchmarking virksomhetene imellom, regner vi med at erfaringer fra nettverks-arbeidet vil kaste av seg nyttig kunnskap, fremholder Strømsnes, som lover at erfaringene skal systematiseres og spres i etterkant.

Bli den første til å kommentere på "Difi i høst: Kompetanseløft, lederforankring og kontraktsoppfølging"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.