Difi-undersøkelsen: Klima, miljø og innovasjon ingen innkjøps-vinnere

Anbud365: Difi-undersøkelsen: Klima, miljø og innovasjon ingen innkjøps-vinnereEn forholdsvis høy andel av virksomhetene oppgir at de har god dialog med markedet i forbindelse med nye anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Klima og miljø er det området som scorer lavest i Difis modenhetsundersøkelse, som ble fremlagt på Anskaffelseskonferansen i forrige uke. Bare 9% oppgir at de i svært stor grad har tilstrekkelige innkjøpsfaglig kompetanse når det gjelder klima, miljø og samfunnsansvar. Over 20% oppgir at de i liten eller svært liten grad har nok kompetanse på disse områdene.  På spørsmål om de aktivt søker innovative løsninger i anskaffelser, svarer bare 5% et ubetinget ja.

Rambøll Management Consulting har på vegne av Difi gjennomført en undersøkelse rettet mot innkjøpsansvarlige i kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, samt kommunale og statlige selskaper.

Se også vår omtale av undersøkelsen tidligere denne uken.

Innovasjon, klima og miljø, og styring og ledelse kommer svakest ut i modenhetsmodellen som ligger til grunn for undersøkelsen. Svar på andre spørsmål i undersøkelsen avdekker at dette er områder virksomhetene kan ha behov for støtte, ifølge Rambøll Management Consulting. Klima og miljø er det området som scorer lavest. Lønns- og arbeidsvilkår kommer best ut – 77% svarer at de i stor eller svært stor grad stiller krav til leverandørene på dette området. Sosialt ansvar/etisk handel scorer her 66%.

Innkjøpsfaglig kompetanse

Bare 9% av virksomhetene oppgir at de i svært stor grad har tilstrekkelige innkjøpsfaglig kompetanse når det gjelder klima, miljø og samfunnsansvar og over 20% oppgir at de i liten eller svært liten grad har tilstrekkelig kompetanse på disse områdene.

Halvparten av virksomhetene gjennomfører sjelden eller aldri analyse av klima- og miljøbelastning ved enkeltanskaffelser, og over halvparten har ikke innrettet anskaffelsespraksisen på en måte som fremmer miljø- og klimaspørsmål.

Innovative løsninger

En forholdsvis høy andel av virksomhetene oppgir at de har god dialog med markedet i forbindelse med nye anskaffelser. Samtidig scorer virksomhetene forholdsvis lavt på spørsmål om de aktivt søker innovative løsninger i anskaffelser: Bare 5% av virksomhetene oppgir at de er helt enig i en slik påstand.

Også når det gjelder egen kompetanse på anskaffelser som fremmer innovasjon scorer virksomhetene relativt lavt. Over 30% oppgir at de i liten eller svært liten grad har tilstrekkelig kompetanse på dette området.

Digitalisering

Store deler av innkjøpsprosessene understøttes i dag av digitale verktøy, og nesten halvparten av virksomhetene gjennomfører markedsundersøkelser før anskaffelser på IKT-området.

Over 80% av virksomhetene oppgir at de i stor eller svært stor grad benytter digitale verktøy når det gjelder kontroll og mottak av faktura, kommunikasjon med leverandører, mottak av tilbud, tilgjengeliggjøring av konkurranse grunnlag og kunngjøring av konkurranse. Men under halvparten benytter i stor eller svært stor grad digitale verktøy til oppfølging av inngåtte avtaler og planlegging av innkjøp.

Over halvparten av virksomhetene oppgir at de i svært stor eller stor grad har tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse på digitalisering av anskaffelser. Fordelt på kommunestørrelser ser vi at de store kommunene ligger noe foran de mindre, skriver Rambøll.

Bli den første til å kommentere på "Difi-undersøkelsen: Klima, miljø og innovasjon ingen innkjøps-vinnere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.