Enormt potensial for innovative anskaffelser i kommunene

Anbud365: Enormt potensial for innovative anskaffelser i kommuneneAdm. dir i Telenor Norge, Berit Svendsen: Innovative anskaffelser er et sterkt virkemiddel for å drive innovasjon i offentlig sektor og løfte frem innovative selskaper (foto: Martin Fjellanger/Telenor).

Skriv ut artikkelen

Ikke minst i kommunene er anskaffelser en stor del av budsjettet, og her er potensialet for innovasjon enormt: Det som nok må på plass er insentivstrukturer for de som er ansvarlige for offentlige tjenester og -anskaffelser, som gjør at gevinstene fra innovasjon synliggjøres og dette premieres. Synspunktet kommer fra adm. dir i Telenor Norge, Berit Svendsen, og er et innspill til Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har gående en prosess som gir næring til årlige utgaver av det såkalte «drømmeløftet». I 2017-utgaven, «En innsamlingsrapport om innovasjon i og for offentlig sektor», gjengis en rekke innspill. Mange av dem har med offentlige anskaffelser å gjøre.

Noen av dem som er kommet med innspill, er redd for at også det nye anskaffelsesregelverket hemmer innovasjon. Blant disse er adm. dir. Håkon Haugli i Abelia. Han skriver at man står overfor et «komplisert anskaffelsesregime med lite rom for prøving og feiling. Det favoriserer forutsigbarhet på kjente variabler (som pris) framfor innovasjon.»

De flest er fornøyde

Men de fleste er fornøyde med endringene i anskaffelsesregelverket. Det representerer et skritt i riktig retning. Ole Gabrielsen i NCE Smart Energy skriver for eksempel at den nye loven er bra, men påpeker at få våger å bruke den etter hensikten: «Vi må skape lag i quadrupple helix-ånd; akademia, det offentlige, næringsliv og sluttbrukere».

Virke viser til at man for å skape reell økt konkurranse i og om offentlige markeder må bruke markedet riktig. Som eksempel trekker de fram at det offentlige må ha fokus på behovet og gode løsninger, og ikke omfattende kravspesifikasjoner.

Krav om reelle gevinster

Difi mener departementer må i større grad stille krav til effektivisering og reelle gevinster i prosjekter de har investert i. Men det offentlige må samtidig revurdere måten man vurderer måloppnåelse på: 100-prosentkulturen, nullfeilskulturen, hindrer oss fra å prøve, feile og finne bedre løsninger. Vi må altså endre hvordan vi styrer, rapporterer og kontrollerer i offentlig sektor.

Tekna mener at det offentlige må utvikle virkemidler som legger til rette for økt bruk av førkommersielle anskaffelser.

Ordning for innovative anskaffelser

Norges forskningsråd (NFR) anbefaler derfor at det etableres en egen ordning for innovative (inklusive førkommersielle) anskaffelser – med klare oppdrag til Innovasjon Norge og NFR – også om å samarbeide. Ordningen kan dekke anskaffelser av avanserte løsninger som krever forskning og utvikling og der innovasjonspotensialet er stort.

Berit Svendsen i Telenor påpeker det offentliges rolle som en stor innkjøper, og at innovative anskaffelser er et sterkt virkemiddel for å drive innovasjon i offentlig sektor og løfte frem innovative selskaper. Ikke minst i kommunene er anskaffelser en stor del av budsjettet, og her er potensialet for innovasjon enormt: Det som nok må på plass er insentivstrukturer for de som er ansvarlige for offentlige tjenester og -anskaffelser, som gjør at gevinstene fra innovasjon synliggjøres og dette premieres.

Søknadsbasert tilskuddsordning

NHO har foreslått at det offentlige etablerer en søknadsbasert tilskuddsordning som avlaster offentlige virksomheter som ønsker å foreta særlig krevende innovative innkjøp. Ordningen kan innføres som en prøveordning rettet mot spesielle utfordringer, som for eksempel klima og helse- og omsorg. NHO understreker også at offentlige anskaffelser kan være et nyttig virkemiddel for å starte omstilling til lavutslippssamfunnet og det grønne skiftet.

Bli den første til å kommentere på "Enormt potensial for innovative anskaffelser i kommunene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.