EU–direktiv til liten hjelp – forsvarsmarkeder fortsatt like lukket

Anbud365 EU–direktiv til liten hjelp – forsvarsmarkeder fortsatt like lukket– Vi har høye forventninger til den nye etaten med ansvar for anskaffelser og forvaltning av materiell i forsvarssektoren, poengterte statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Skriv ut artikkelen

For fem år siden kom EUs nye direktiv for forsvars– og sikkerhetsanskaffelser. Det skulle bl.a. føre til at markedene reelt ble åpnet for likeverdig og åpen konkurranse. Så langt har vi sett få tegn til at dette skjer, sa statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet på en konferanse nylig.

Konferansen var Forsvars– og sikkerhetsindustriens forening årlige INFO/ERFA–konferanse. Der møtes representanter myndigheter, Forsvaret og norsk og utenlandsk industri, i årets utgave mer enn 280 deltakere. I konferansene utveksles synspunkter på viktige forsvarspolitiske saker av betydningen for leverandører til Forsvaret. I år gjaldt det den nasjonale forsvarsindustrielle strategi, etableringen av Forsvarsmateriell og nye konsepter for understøttelse av Forsvarets materiell. I tillegg ble det informert om status og planer for materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret.

I sitt foredrag kommenterte statssekretær Bø sentrale rammebetingelser og regelverk, spesielt EUs direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Dette er viktig for den videre utviklingen av forsvarsindustrien, sa Bø og fortsatte:

Kan gi muligheter

– Direktivet kan på sikt gi nye muligheter for konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, men det forutsetter at det gjennomføres etter intensjonene, og at markedet reelt åpnes for likeverdig og åpen konkurranse. Så langt har vi sett få tegn til at dette skjer. Det er derfor en risiko for at direktivet setter begrensninger for industri fra mindre nasjoner.

Utenriks- og forsvarskomiteen har gjennom sin innstilling til Stortinget pekt på denne risikoen, og understreket betydningen av at norsk forsvarsindustri sikres rammebetingelser som i størst mulig grad samsvarer med rammebetingelser i våre konkurrentland.

Utviklingen følges tett

Statssekretæren understreket at myndighetene fortsatt vil følge praktiseringen i andre land nøye, og bruke regelverket og øvrige virkemidler på en slik måte at vår forsvarsindustri sikres de samme reelle muligheter som industrien i EU-landene.

Regjeringen vil i kommende fireårsperiode prioritere å styrke beredskap, tilgjengelighet og operativ evne i forsvarsgrenene.  Finansiering av drift og anskaffelse inngår som en sentral del av beslutningsgrunnlaget når nye investeringer skal godkjennes.

Ny etat for forsvarsmateriell

Regjeringen har opprette en egen etat med ansvar for anskaffelser og forvaltning av materiell i forsvarssektoren, Forsvarsmateriell. – Vi har høye forventninger til Forsvarsmateriell, poengterte Bø. Hensikten med etableringen er å oppnå en mer effektiv investeringsprosess med bedre kontinuitet og en kortere gjennomføringstid i prosjektene. Kortere og mer effektive styringslinjer. I sum vil dette bidra til at Forsvaret får bedre det beste for utviklingen av forsvarsevnen.

«Trekantsamarbeidet» mellom Forsvaret, FFI og industrien er et godt bilde på effektivt samarbeid, ifølge statssekretær Bø, som følte seg trygg på at i et strategisk perspektiv er etableringen av Forsvarsmateriell riktig, og vil by på muligheter til å effektivisere samarbeidet med industrien ytterligere.

1 kommentar på "EU–direktiv til liten hjelp – forsvarsmarkeder fortsatt like lukket"

  1. hei
    i feltet “viste du at” refereres det til produktivitetskommisjonen.
    hvordan finner jeg link til det kommisjonen har utalt seg om+
    Takk

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.