Industrien: Må utnytte muligheten til å vekte miljø og innovasjon bedre enn i dag

Anbud365: Industrien: Må utnytte muligheten til å vekte miljø og innovasjon bedre enn i dagRegjeringen ønsket bærekraftig vekst i industrien og opprettet i sin tid samhandlingsforumet Prosess21. Det er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst. Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er med i styringsgruppen i Prosess21 (foto: Kristian Hansen).

Skriv ut artikkelen

Muligheten til å vektlegge miljø og innovasjon ved innkjøp utnyttes ikke godt nok i dag. Dette betyr at miljø- og innovasjonsaspektet ved offentlige innkjøp må styrkes, f.eks. mht. sirkulær økonomi, skriver Norsk Industri og Prosess21 i et notat til myndighetene. For eksempel vil en innretning av offentlige anbudskonkurranser slik miljø, kvalitet og funksjon samlet tillegges 70 % vekt, og pris bare tillegges 30 % vekt, føre til at miljøvennlige og innovative løsninger i større grad vinner frem i markedet.

I et notat til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet argumenterer Norsk Industri og samhandlingsforumet Prosess 21 for at det bør etableres en større satsing på sirkulærøkonomi i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og SIVA. Satsingen må, heter det, inkludere reduserte forurensende utslipp fra produksjon, mer miljøvennlige produkter, substitusjon til kjemikalier med lavere miljørisiko, o.l.

Blant kravene som fremsettes i notatet er styrket vektleggingen av miljø og innovasjon ved offentlige innkjøp. I lys av at offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for rundt 600 mrd. kr. i året er krav fra offentlige innkjøpere et svært godt virkemiddel for å nå klima- og miljøpolitiske målsetninger. Men, muligheten til å vektlegge miljø og innovasjon ved innkjøp utnyttes ikke godt nok i dag, slås det fast i notatet. Dette betyr at miljø- og innovasjonsaspektet ved offentlige innkjøp må styrkes, f.eks. mht. sirkulær økonomi. Innretning av offentlige anbud der miljø og kvalitet tillegges økt vekt, mens vektleggingen av pris reduseres, vil føre til at miljøvennlige og innovative løsninger i større grad vinner frem i markedet.

Miljø og innovasjon vektlegges ikke nok

Krav fra offentlige innkjøpere er også et svært godt virkemiddel å skape et robust hjemmemarked for miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser. Industriens erfaring er at miljø og innovasjon ikke vektlegges nok ved offentlige innkjøp eller at anbudskonkurranser innrettes slik at det uansett er pris som blir avgjørende for tildelingen. Dette gjelder bredt innen miljøområdet, og også mht. sirkulær økonomi.

Norsk Industri mener at regelverket innen offentlige innkjøp må innskjerpes, slik at miljø alltid skal vektes minst 30 %, der dette brukes som tildelingskriterium. I tillegg bør kvalitet og funksjon vektes høyere enn det som er vanlig i dag. I dag vektes som regel pris over 50 % i offentlige anbudskonkurranser, slik at pris gjerne blir avgjørende for tildelingen. For eksempel vil en innretning av offentlige anbudskonkurranser slik miljø, kvalitet og funksjon samlet tillegges 70 % vekt, og pris bare tillegges 30 % vekt, føre til at miljøvennlige og innovative løsninger i større grad vinner frem i markedet.

Kompetanseløft, kriterieveivisere …

Dessuten, understreker Norsk Industri, trengs det et kompetanseløft for offentlige innkjøpere mht. miljø og innovasjon. Et slikt grønt kompetanseløft er et prioritert tiltak i en ny handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. Slik Norsk Industri ser det, bør det også legges til rette for forsert utvikling av kriterieveivisere for flere produkt- og tjenesteområder i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og stilles tydelige forventninger til miljø og innovasjon ved offentlige innkjøp i statlige tildelingsbrev og etatsstyring. I tillegg er det behov for å styrke av Klimasats-programmet og å utvikle bedre statistikk for å kunne måle utviklingen innen grønne og innovative anskaffelser. Det er også behov for å opprette en ekspertenhet som kan bistå offentlige aktører i forbindelse med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser, eksempelvis vurdere hvordan handlingsrommet i regelverket kan utnyttes, slår Norsk Industri og Prosess21 fast.

Bli den første til å kommentere på "Industrien: Må utnytte muligheten til å vekte miljø og innovasjon bedre enn i dag"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.