For første gang: Kofa om begrunnelse ved laveste pris

Skriv ut artikkelen

Tilbydernes evalueringspris må i utgangspunktet oppgis, men i den foreliggende saken var det grunn til å anta at det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde prisene. Dette kom Kofa i stornemnd fram til da nemnda for første gang vurderte begrunnelsesplikten ved «laveste pris».

Saken (2015/143) gjaldt en klage på en konkurranse med forhandling i regi av Helse Sør–Øst, som skulle inngå rammeavtaler for polikliniske radiologitjenester.

Klagenemnda kom til at helseforetaket hadde brutt forskriften § 11-10 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør. Han hadde verken i sitt tilbud eller ved å gi supplerende opplysninger dokumentert at selskapet oppfylte kvalifikasjonskravet om “kompetanse og systemer som sikrer at tjenesten kan utføres med lave miljøbelastninger og høy grad av sikkerhet”.

Saken ble behandlet i stornemnd fordi den også inneholdt en anførsel om brudd på begrunnelsesplikten. Dette er første gang nemnda har vurdert begrunnelsesplikten i en «laveste pris»–konkurranse hvor oppdragsgiveren i tildelingsbegrunnelsen ikke opplyste om evalueringsprisen. Klagenemnda kom til at tilbydernes evalueringspris i utgangspunktet må oppgis, men at det i den foreliggende saken var grunn til å anta at det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde prisene.

Nevneverdig innhold

I en kommentar til avgjørelsen skriver sekretariatet i Kofa:

– I et tilfelle hvor tilbudt pris er det eneste kriteriet tilbudene skal vurderes på bakgrunn av, vil prisen (totalpris eller evalueringspris) være det eneste oppdragsgiveren kan opplyse om for å kunne gi en konkret begrunnelse for valg av tilbud. Det vil i motsatt fall ikke være nevneverdig innhold i begrunnelsesplikten ved tildelingskriteriet “lavest pris”.

– Dersom en oppdragsgiver gir en begrunnelse hvor det bare opplyses at valgte leverandør hadde den laveste prisen, vil dette ikke gi leverandørene særlig mulighet til å bedømme om anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med regelverket, og om det er grunnlag for å imøtegå tildelingsbeslutningen. Ofte vil heller ikke total- eller evalueringsprisen gi tilbyderne mye informasjon, men tilbyderne vil likevel få betydelig mer informasjon enn ved bare å få opplyst at valgte tilbyder hadde lavest pris, fremholder Kofa–sekretariatet i sin kommentar.

Ikke særlig byrdefullt

Prisinformasjonen kan gi grunnlag for å avdekke feil ved oppdragsgiverens utregning av total- eller evalueringsprisen. For oppdragsgiveren vil det vanligvis heller ikke være særlig byrdefullt å innta opplysninger om total- eller evalueringspris i begrunnelsen.

I praksis er det derfor først og fremst kravet til hemmelighold av opplysninger av konkurransemessig betydning som begrenser begrunnelsesplikten, jf. forskriften § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13. Helseforetaket, noe klageren i saken ikke bestred, at markedet for radiologiske tjenester er spesielt. Det er få leverandører på markedet, og Helse Sør–Øst er den helt dominerende kunden. Aktørene er av forskjellig størrelse og må antas å ha ulike prissettingsstrategier.

Gitt utfordringene med å opprettholde konkurransen på markedet for radiologiske tjenester og særtrekkene ved innklagedes tildelingsmodell, antok klagenemnda at det var av konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysninger som gav innsikt i konkurrentenes prissettingsstrategier. I dette konkrete tilfellet hadde innklagede dermed ikke brutt begrunnelsesplikten i forskriften § 11-14 (1) ved ikke å opplyse om hvilke evalueringspriser som ble lagt til grunn i evalueringen.

Bli den første til å kommentere på "For første gang: Kofa om begrunnelse ved laveste pris"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.