Forsvarer ordningen med KLPs nær monopol på tjenestepensjons-kontrakter

Anbud365: Forsvarer ordningen med KLPs nær monopol på tjenestepensjons-kontrakterKommunal- og distriktsdepartementet har levert et svar på en Storebrand-klage til EFTAs overvåkingsorgan på nærmere 50 sider, i tillegg til et vedlegg. På bildet kommunal – og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (foto: Trond A. Isaksen).

Skriv ut artikkelen

Å pålegge offentlige oppdragsgivere å skulle konkurranseutsette regelmessig og ofte sine KLP-kontrakter for offentlig tjenestepensjon ville bli en dyr affære – uten å få noen åpenbar gevinst. Dette skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i et brev til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). KLP-kontraktene faller utenfor virkeområdet til anskaffelsesdirektivet, mener departementet, det er bestemmelsen om å direktetildele kontrakter til enheter som oppdragsgivere kontrollerer i fellesskap, som råder.

Departementet kommenterer i svaret til ESA klagen som Advokatfirmaet Mageli har formidlet på vegne av Storebrand. Hovedpoenget i klagen er at kommunene ikke er ute med anbud på offentlig tjenestepensjon i stor nok grad. KLP har en dominerende stilling i dette markedet.

I sitt svar inviterer departementet seg til et møte med overvåkingsorganet for å utdype de kommentarene de gir. Og de minner om at debatten om hvilke regler og rekkevidden av disse har vært diskutert i en årrekke, samt at kompleksiteten i temaet viser seg i omfanget av både klagen og departementets svar (sistnevnte nærmere 50 sider)

Klargjøring hilses velkommen

Det anses for velkomment å få ESAs klargjøring av rekkevidden av de relevante krav som følger av EØS-reglene for offentlige anskaffelser, men: Klargjøringen må ta i betraktning kompleksiteten i de underliggende fakta, karakteristika som preger produktet som sådant (offentlig tjenestepensjon) og det nasjonale regelsettet som gjelder slike ordninger. Man må ikke bare se på bestemmelsene i anskaffelses-regelverket, men også hva som er det fundamentale formålet som disse reglene er til for.

Påstanden fra norsk hold er at slike kontrakter ikke er økonomiske tjenester som de aktuelle EU-direktivene er ment for. Imidlertid er det noen trekk i kontraktene som kan minne om ikke-økonomiske tjenester i allmennhetens interesser og således har relevans for anskaffelses-regelverket.

KLP og eierne

Om overvåkingsorganet, heter det, kommer til at ordningen med kontrakter for offentlig tjenestepensjon faller innenfor rammen av anskaffelsesdirektivet, reiser departementet spørsmålet om slike kontrakter innebærer leveranse av en sosial eller annen spesifikk tjeneste etter nevnte direktiv.

KLP har historisk og strukturelt hatt tette bånd til sine eiere, og norske myndigheter understreker at selve formålet med å etablere KLP var for at lokale og regionale myndigheter skulle kunne samarbeide for å ivareta sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte. Det er fremdeles KLPs eneste oppgave og formål, slik at norske myndigheter mener at KLP-kontraktene faller utenfor virkeområdet til anskaffelsesdirektivet. Bestemmelsene det vises til er direktetildeling av kontrakter til enheter som oppdragsgivere kontrollerer i fellesskap.

Før og etter januar 1994

Dersom ESA kommer til en konkusjon som betyr at kontrakter ikke kan tildeles på denne måten, heter det i svarbrevet til ESA, kommer spørsmålet opp om hvor ofte slike konkurranser bør gjennomføres. Her mener myndighetene at det går et skille før og etter EØS-avtalen med anskaffelsesregler kom til Norge, dvs. 1. januar 1994. For kontrakter fra før den tid, heter det, hefter intet krav om konkurranseutsetting. Når det gjelder kontrakter inngått etter denne datoen, ser norske myndigheter at det kan være slik at det foreligger et krav om anbudsutsetting. I tilfelle må en rekke forhold knyttet til hver enkelt kontrakt tas i betraktning – i tillegg til oppdragsgivers behov og muligheter for å oppnå bedre vilkår gjennom konkurranse.

Uten gevinst

Overvåkingsorganet anbefales også å se hen til de spesiell karakteristika slike kontrakter har og det spesielle regelverket som gjelder slike kontrakter. Hvis argumentasjonen i klagen skulle vinne gjennom, ville det innebære betydelige praktiske utfordringer og vesentlige kostnader for norske oppdragsgivere. Å pålegge en forpliktelse på disse til regelmessig og ofte gjennomføre anbudskonkurranser for sine tjenestepensjoner ville kunne medføre unødvendige kostnader og tap for oppdragsgiveren uten å få noen tydelig gevinst. Dette bør telle når man skal fastsette hva slags legale prinsipper og praksis som skal gjelde, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Forsvarer ordningen med KLPs nær monopol på tjenestepensjons-kontrakter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.