«Grønn» handlingsplan: Mer kapasitet, kompetanse og fart i digitaliseringen trengs

Anbud365 «Grønn» handlingsplan Trengs kapasitet, kompetanse og mer fart i digitaliseringKompetanseheving av leverandører, leverandørutvikling og samarbeid med leverandørindustrien er vesentlige tiltak for å nå hovedmålene i handlingsplanen for klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser, skriver Forsvarsbygg i et høringsinnspill. På bildet Marit Kristiansen, avdelingsdirektør anskaffelser i Forsvarsbygg.

Skriv ut artikkelen

Kapasitet og kompetanse er det mest sentrale for å nå hovedmålene i handlingsplanen for klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. I tillegg trengs enda mer fart i digitaliseringen av offentlige anskaffelser, og at relevante data blir enklere å ta ut. Det skriver Forsvarsbygg i et høringsinnspill til planen. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Statens innkjøpssenter må få rom til å utvikle standardiserte og effektive løsninger.

Klima- og miljøvennlige anskaffelser skal bidra til hovedmålsetningene i handlingsplanen og i overordnede strategier. I et høringsinnspill til planen peker Forsvarsbygg bl.a. på at kapasitet og kompetanse er de mest sentrale elementene for å få dette til. Det er viktig, heter det, å sikre at sentrale aktører som DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Statens innkjøpssenter har handlingsrom nok til å gå foran for å utvikle standardiserte og effektive løsninger. Det vil kunne gi den enkelte offentlige aktør gode verktøy, tilgang på rådgivere og nyttige kompetansehevingstiltak tilgjengelig.

Kompetanseheving av leverandører, leverandørutvikling og samarbeid med leverandørindustrien er også vesentlige tiltak, skriver Forsvarsbygg. Verktøy for å beregne og kreditere reduserte utslipp fra indirekte utslipp er viktige for å synligjøre effekten av strengere miljøkrav. Det er sentralt at miljøkravene treffer de vesentligste miljøaspektene og ikke blir symbolsaker.

Samarbeid mellom miljø- og innkjøpsfaglig kompetanse

Vellykket implementering av miljø -og klimakrav krever samarbeid mellom miljø- og innkjøpsfaglig kompetanse, fremholder Forsvarsbygg i sitt høringsinnspill. Det krever ressurser til oppfølging og innebærer mer kompliserte anskaffelser med økt risiko for klager og forsinkelser. Fortsatt arbeid med presise og tydelige anbefalinger for miljøkrav i maler -og rammevilkår i tillegg til utvikling av regelverket poengteres.

Prosjektene til Forsvarsbygg med tilhørende kontrakter er ofte preget av stramme tidsfrister, liten risikovilje og streng kostnadskontroll. Det betyr at det ikke alltid er enkelt med innovative, miljøvennlige løsninger, som ofte betyr bruk av ny teknologi og utprøving av nye løsninger. I forsvarssektoren finnes også ulike sikkerhets- og forsyningskrav som ikke heller gjør det like enkelt å oppfylle miljøkravene. Forsvarsbygg fremhever derfor at nye og mer fleksible kontraktsformer, tilskudd og støtteordninger og risikokapital er viktig for å støtte innovasjon.

Farten opp i digitaliseringen

Bedre tilgang til statistikk og data er sentralt for å måle progresjon innenfor klima og miljø i anskaffelser. Imidlertid fordrer dette at digitaliseringen av offentlige anskaffelser får enda mer fart og at relevante data blir enklere å ta ut både på nasjonalt-, sektor- og etatsnivå. Mye kunne vært gjort ved å øke enkel datafangst via kunngjøringsskjema og standardisering av systemer for konkurranser, kontraktsoppfølging og bestillingsløsninger, påpeker Forsvarsbygg. For å lykkes med dette hovedgrepet er det en forutsetning at arbeidet med heldigitalisering av anskaffelsesprosessene og systemstøtte forsterkes ytterligere.

Forsvarsbyggs miljøstrategi og anskaffelsesstrategi har allerede anskaffelser med som et viktig virkemiddel for å redusere miljøpåvirkning med tilhørende satsningsområder. Dette har også resultert i tiltak som er i samsvar med flere av punktene i handlingsplanen, bl.a. et kontinuerlig arbeid med å ta i bruk relevante miljøkrav i anskaffelsene. Dette ivaretas i kontraktstrategiarbeidet som utarbeides for alle anskaffelser over NOK 100 000. I tillegg, heter det, jobbes det med å utvikle og iverksette prosedyrer og veiledninger for vurdering av miljøkriterier for alle anskaffelser i Forsvarsbygg.

Bli den første til å kommentere på "«Grønn» handlingsplan: Mer kapasitet, kompetanse og fart i digitaliseringen trengs"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.