Kofa-nederlag gav støtet til en rekke tiltak for økt kompetanse og kvalitet

Anbud365 Kofa-nederlag gav støtet til en rekke tiltak for økt kompetanse og kvalitetRådmann Rune Kloster Tvedt i Sauda kommune bekymrer seg ikke mye for om kommunen er i Kofa, men desto mer dersom kommunen blir felt i klagenemnda (foto: Janne Kvanåli).

Skriv ut artikkelen

Da Sauda kommune ble felt i Kofa gav det støtet til iverksettelse av en serie tiltak for å bedre kompetanse og kvalitet på anskaffelsesområdet. Nå er vi bedre rustet, slår kommunens rådmann Rune Kloster Tvedt fast i en redegjørelse. Men, heter det, tid og kapasitet kan likevel være en risikofaktor. Han poengterer for øvrig at i et lokalsamfunn som Sauda utfordrer reglene for anskaffelser ønsket om å utvikle et lokalt sterkt og variert næringsliv.

Sauda kommune er en kommune i Rogaland med drøyt 4500 innbyggere. Det var mot slutten av fjoråret at kommunens kontrollutvalg besluttet å be rådmannen gjøre rede for hvorfor kommunen har, som det heter i vedtak, problemer med å etterkomme loven om offentlige anskaffelser og har fått flere Kofa-saker i senere tid.

På kontrollutvalgets første møte i år forelå redegjørelsen. Her slår rådmannen fast at det gir liten grunn til bekymring at aktører som taper anbud, melder anskaffelsen til Kofa. I noen bransjer er det tilnærmet standard prosedyre, i andre mer uvanlig. Derimot mener han det er grunn for større bekymring når kommunen blir felt i Kofa. Samtidig påpeker han at slike utfall i Kofa gir grunnlag for læring og utvikling av kommunens prosedyrer for anskaffelser, og:

Iverksatte tiltak

– Tiltakene vi har gjennomført for å bedre vår kompetanse og kvalitet for anskaffelser er basert på en sak hvor Sauda kommune ble felt i Kofa, skriver rådmannen, og lister opp en rekke tiltak.

Kommunen har inngått tjenesteavtale med kommuneadvokaten i Karmøy. Det gir kortere vei til å få juridisk vurdering i forbindelse med anskaffelser. Likeledes, rapporterer rådmannen, har kommunen gjennomført kompetanseheving for saksbehandlere som arbeider med anskaffelser. Det er også kommet på plass dedikert programvare for å gjennomføre anskaffelser.

Tid og ressurser

– Vi er bedre rustet for å etterkomme lov om offentlige anskaffelser. Tid og kapasitet er likevel en faktor som gir noe risiko for svakhet når det gjelder offentlige anskaffelser, heter det i rådmannens redegjørelse.

Han slår også fast at reglementet rundt offentlige anskaffelser komplekst, slik han ser det. Og, i et lokalsamfunn som Sauda utfordrer reglement for anskaffelser ønsket om å utvikle et lokalt sterkt og variert næringsliv.

Forvaltningsrevisjon

I tillegg til rådmannens redegjørelse har kontrollutvalget villet ha en forvaltningsrevisjon av innkjøpspraksis – «Innkjøp – kontraktsinngåelse/oppfølging» er prosjektet kalt. Det er Rogaland Revisjon IKS som har fått oppdraget. Fire spørsmål skal besvares:

  • Har kommunen tilfredsstillende innkjøpsrutiner?
  • I hvilken grad tilfredsstiller Sauda kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder krav til konkurranse ved kjøp under og over nasjonal terskelverdi?
  • I hvilken grad tilfredsstiller Sauda kommune lov om offentlige anskaffelser innen byggeprosjekter?
  • Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for kontraktsinngåelse og – oppfølging av byggeprosjekter og rammeavtaler?

Bli den første til å kommentere på "Kofa-nederlag gav støtet til en rekke tiltak for økt kompetanse og kvalitet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.