Kommune-krav om bedre tilgang til taushetsbelagt info i avvisningssaker

Anbud365: Kommune-krav om bedre tilgang til taushetsbelagt info i avvisningssakerKS, her ved Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv, ber Justis- og beredskapsdepartementet vurdere om kommuner og andre offentlige oppdragsgivere skal få tilgang til taushetsbelagt informasjon i forbindelse med avisning av leverandører i anbudskonkurranser (Foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Offentlige oppdragsgivere mangler ofte informasjon til å bruke avvisningsbestemmelsene i anskaffelsesforskriften effektivt. Tilgang til slik taushetsbelagt informasjon vil bidra til å avhjelpe arbeidet til offentlige oppdragsgivere og på den måten hindre at useriøse leverandører får tilgang til offentlige kontrakter, skriver KS i en høringsuttalelse. Også Oslo kommune mener det er svært viktig at det sikres adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger i denne sammenhengen.

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring rapporten «Forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet (a-kriminformasjonsforskriften)». En arbeidsgruppe nedsatt av dette departementet står bak rapporten.

Etter forslaget skal forskriften gi bestemte forvaltningsorganer som inngår i et a-krimsamarbeid, adgang til å dele med hverandre taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven. Delingen skal kunne skje for å utføre oppgaver knyttet til forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Avvisning og taushetsbelagt informasjon

I sitt høringssvar gjør KS oppmerksom på at etter anskaffelses-forskriften skal og kan offentlige oppdragsgivere, blant disse kommuner avvise leverandører dersom kommunene er kjent med at leverandørene har gjort seg skyldig i flere av de samme lovovertredelsene. – Departementet bør vurdere om kommuner og andre offentlige oppdragsgivere skal få tilgang til taushetsbelagt informasjon også for dette formål, heter det i høringsuttalelsen, og:

– Offentlige oppdragsgivere mangler ofte informasjon til å bruke avvisningsbestemmelsene i anskaffelsesforskriften effektivt. Tilgang til slik taushetsbelagt informasjon vil bidra til å avhjelpe arbeidet til offentlige oppdragsgivere og på den måten hindre at useriøse leverandører får tilgang til offentlige kontrakter.

Samme problemstilling gjelder også forskriften for henholdsvis konsesjonskontrakter og for innkjøpsregler i forsyningssektorene, skriver KS.

Adgang til å dele taushetsbelagt informasjon

Oslo kommune skriver i sin høringsuttalelse at rekkevidden av taushetsplikten for skattemyndighetene etter skatteforvaltningsloven er av direkte betydning for å kunne avdekke arbeidslivskriminalitet ved inngåelse av anskaffelseskontrakter. Oslo kommune mener det er svært viktig at det sikres adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger også i denne sammenhengen.

Kommunen foreslår derfor at det i «akriminformasjonsforskriften» også åpnes for informasjonsdeling med kommunene, og eventuelt andre større offentlige virksomheter, i saker som omhandler offentlige anskaffelser, hvor formålet med deling er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

NHO etterlyser klargjøring

NHO etterlyser på sin side en vurdering og klargjøring av forholdet til avvisningsreglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Etter «akriminformasjonsforskriften» vil eksempelvis informasjon om brudd på allmenngjøringsregler, bedrageri og hvitvasking kunne deles mellom samarbeidende etater og enheter og personer i de kommunene som er berørt av sakene. NHO legger til grunn at A-krimsentre vil kunne dele informasjon til bruk i konkrete anskaffelsessaker. Samtidig er NHO kjent med at det pågår et større arbeid i departementet om deling av seriøsitetsinformasjon, fremgår det av arbeidsgiverorganisasjonens høringsuttalelse.

Du kan finne høringsbrev, høringsnotat, høringssvarene og hvem som har vært høringsinstanser her.

Bli den første til å kommentere på "Kommune-krav om bedre tilgang til taushetsbelagt info i avvisningssaker"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.