Lanserer grønt kompetanseløft, skal vare frem til 2030

Anbud365: Lanserer grønt kompetanseløft, skal vare frem til 2030DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) vil innarbeide grønt kompetanseløft for ledere i eksisterende lederutviklingstiltak i DFØ. På bildet divisjonsdirektør Dag Strømsnes med i DFØ.

Skriv ut artikkelen

I samarbeid med Miljødirektoratet, KS, Klimapartner og lokale miljørådgivere skal Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sette i gang et grønt kompetanseløft for perioden 2021-30. Kompetanseløftet skal systematisk bygge kompetanse i innkjøps-Norge. Heller ikke lederne i offentlige virksomheter slipper unna: DFØ skal også videreutvikle og styrke arbeidet med lederutvikling med vekt på klima- og miljøvennlige anskaffelser og innovasjonskultur.

Handlingsplanen, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i samarbeid med Miljødirektoratet, gjelder for årene 2021-2030, med skal gjennom en revisjon både i 2024 og i 2027.

Et program i regi av DFØ for grønt kompetanseløft for innkjøps-Norge skal gjennomføres i perioden 2021-2030. Av handlingsplanen fremgår det at DFØ skal være en pådriver og kompetansesenter for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om klima-, miljøvennlige og innovative anskaffelser, herunder være bindeledd mellom nasjonale aktører samt delta blant annet i nordisk, EU- og OECD-samarbeid

Bred vifte av kompetanse-tilbud

DFØ skal oppdatere, videreutvikle og formidle veiledning, kriteriesett, eksempelbank, verktøy og sertifiseringsfagplan og test (SOA) som fremmer null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi, samt unngår helse- og miljøfarlige stoffer og råvarer med avskogingsrisiko i offentlige anskaffelser.

Sammen med KS og Miljødirektoratet skal så DFØ tilby støttetilbud for kommuner innen miljø og anskaffelser, bl.a. sertifiseringskurs, verktøy og kompetansebygging.

Formålet med kompetanseløftet

Formålet med kompetanseløftet er å løfte offentlige oppdragsgivere slik at de kan bidra til å utvikle og spre null- og lavutslippsløsninger og fremme sirkulær økonomi med utgangspunkt i veiledning, kriteriesett og verktøy. Kompetanseløftet vil systematisk bygge kompetanse i innkjøps-Norge, og vil bl.a. inkludere målrettet opplæring av klimarådgivere, sparretelefon i DFØ, temaspesifikke webinarer, nettverk for erfaringsutveksling og fagplan for sertifisering innen bærekraftige anskaffelser (SOA) og et innsatsteam som samarbeider med ressurser i regionene.

DFØ skal fortsette å lage veiledninger og maler og DFØs nye sparretelefon vil bidra. Her kan innkjøpere få veiledning knyttet til å stille miljøkrav i konkrete anskaffelser – ikke minst råd og vink om hvordan veiledningen og malene til DFØ kan brukes i praksis i den aktuelle anskaffelsen. I arbeidet vil DFØ bidra til koordinering, nettverksbygging og styrking av lokale og regionale aktører som også arbeider med bærekraft i kommuner og fylker, inkludert Klimapartner.

Sertifiseringsordning

Høsten 2021 utvider DFØ sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) til å omfatte samfunnsansvar.

DFØ skal også videreutvikle og styrke arbeidet med lederutvikling med vekt på klima- og miljøvennlige anskaffelser og innovasjonskultur. Enhver leder bør ta strategisk eierskap om innkjøpene virksomheten gjør. DFØ vil innarbeide grønt kompetanseløft for ledere i eksisterende lederutviklingstiltak i DFØ, som kobler offentlige anskaffelser med overordnede mål for miljø og innovasjon inkludert tiltak for toppledelse, hospitering og mentorordninger. Likeledes er planen å innarbeide grønt kompetanseløft for klima- og miljøvennlige og innovative anskaffelser i relevante programmer i KS.

Bli den første til å kommentere på "Lanserer grønt kompetanseløft, skal vare frem til 2030"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.