Lillestrøm går nye veier – vedtar «spesialstrategi» for grønne innkjøp

Anbud365: Lillestrøm går nye veier – vedtar «spesialstrategi» for grønne innkjøpLillestrøm kommunes nye grønne anskaffelsesstrategi er på elleve sider, og spekket med konkrete tiltak og krav til leverandører innenfor alt fra transport til matsvinn og gjenbruksmuligheter for produkter. På bildet økonomidirektør Sven Oluf Nylænder i kommunene. Innkjøp inngår i hans administrative område i kommunen.

Skriv ut artikkelen

Lillestrøm kommune går for en egen strategi for grønne innkjøp – knyttet til anskaffelsesstrategien, men likevel utskilt som en separat strategi. Valget er et uttrykk for den nye kommunens sterke vekt på klima og miljø. Svært få, om noen, har prioritert et innkjøpsområde så sterkt at det er utarbeidet en egen strategi for det. Gjennom en handlingsplan skal konkrete tiltak utmeisles til bruk når den kommunale innkjøpsmakten skal benyttes bærekraftig. Leverandører skal premieres for å redusere miljøbelastningen, heter det.

Da nye Lillestrøm kommune vedtok anskaffelsesstrategi for 2021-2024 sist høst, besluttet kommunestyret også en særskilt strategi for grønne innkjøp for samme periode. Aller oftest er det slik at grønne innkjøp og andre bærekraftige strategier er en del av kommunenes anskaffelsesstrategier, men i Lillestrøm er grønne innkjøp viet et helt eget dokument.

Strategien for grønne innkjøp inngår i kommunens planhierarki som en av flere strategier, heter det. Strategien for grønne innkjøp er underordnede føringer i kommuneplanen, og skal konkretiseres i en handlingsplan for innkjøpsseksjonens arbeid med å følge opp. Strategi for grønne innkjøp skal være et virkemiddel for å oppnå målene i Lillestrøm kommunes klimastrategi og anskaffelsesstrategi, samt det overordnede målet om klima og miljø i kommuneplanen.

Ned med klimagass-utslipp

Lillestrøm kommune skal, som så mange andre, redusere klimagass-utslippene. Et av kommunens viktigste virkemidler for å oppfylle disse målene er en bevisst bruk av innkjøpsmakten. Grønne innkjøp er en prosess hvor offentlige myndigheter kjøper varer og tjenester med en lavere miljømessig påvirkning, sammenlignet med varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt.

Ved å bruke det fulle handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom å stille relevante miljøkrav kan kommunens gjennom sine innkjøp fremme en bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser. Gjennom å stille konkrete krav til, og å premiere leverandører for å redusere miljøbelastningen både i egen drift og i forbindelse med oppfyllelse av kommunens konkurranser, vil Lillestrøm kommune bidra til utviklingen av klima- og miljøvennlige løsninger i markedet og til en overgang til lavutslippssamfunnet, heter det i strategien for grønne innkjøp.

Strategiens hovedmål

Hovedmålet for strategien er formulert slik: Lillestrøm kommune skal støtte bærekraftig forvaltning av naturressursene og bidra til at Norge når sine forpliktelser etter Paris-avtalen gjennom sine innkjøp. Og fire delmål er definert:

  • Kommunen skal fremme bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser gjennom sine innkjøp.
  • Kommunen skal stimulere til god sirkulærøkonomi gjennom sine innkjøp.
  • Kommunen skal redusere klimafotavtrykket i sine bygge- og anleggsprosjekter.
  • Kommunen skal vurdere eksterne samarbeid og prosjekter som har som formål å fremme ny miljøvennlig teknologi og løsninger.

I et intervju på innovativeanskaffelser.no understreker representanter for kommunens innkjøpsfunksjon at god innkjøperkompetanse og tverrfaglig samarbeid er viktig hvis man skal gjennomføre gode, grønne innkjøp.  Budskapet er at man ikke blindt kan stille miljøkrav. Kravene som stilles må være både relevante og forholdsmessige.

Tillit og samarbeid

Stikkordene er tillit og samarbeid, heter det i intervjuet. Tillit til at leverandørene kjenner sitt eget marked og samarbeid med relevante fagressurser.

Rådet fra kommunens innkjøperkorps er at det er viktig at tiltakene og målene ikke blir høytsvevende og vage. Samtidig – ikke vær for spesifikk, for eksempel å stille krav til bruk av massivtre i alle kommunale byggeprosjekter. Da låser man seg til en allerede kjent teknologi, i stedet for å få den til enhver tid beste tilgjengelige teknologien i markedet.

Bli den første til å kommentere på "Lillestrøm går nye veier – vedtar «spesialstrategi» for grønne innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.