Mæland: Vil ikke opprette eget tilsyn for offentlige anskaffelser nå

Mæland: Vil ikke opprettet eget tilsyn for offentlige anskaffelser nåNæringsminister Monica Mæland i Stortinget i går: – Når det gjelder de nye forskriftene, er det slik at jeg er opptatt av at man benytter handlingsrommet og ikke minst at vi skaffer oss erfaring.

Skriv ut artikkelen

Nei, næringsminister Monica Mæland ser i øyeblikket ikke behov for å opprette et eget tilsyn for å overvåke etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Det kom frem i hennes svar på et spørsmål i Stortingets spørretime. Mange organer har allerede roller i håndhevingen av regelverket, vi satser på veiledning og å vinne erfaringer først, konstaterte hun og oppfordrer innkjøperne til å bruke handlingsrommet i regelverket.

Det var Odd Omland (a) som sto bak spørsmålet til næringsministeren knyttet til manglende tilsyn og kontroll med innkjøp. Han ville ha statsrådens vurderinger av dette og om hun ville følge opp innspillene hun har fått om behov for bedre kontroll, og i så fall når og hvordan.

– Regjeringen er opptatt av effektiv håndheving av anskaffelsesregelverket, og Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, spiller en viktig rolle her, sa næringsministeren i sitt svar, og minnet om at klagenemnda nå har fått tilbake muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr for grove regelbrudd.  Hun minnet om at det også er mange organer ellers som har en viktig rolle i å kontrollere og håndheve etterlevelsen av anskaffelsesregelverket: Riksrevisjonen, kommunerevisjonene og EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Lagt vekt på veiledning

Næringsminister Mæland poengterte at det er mange nye regler og plikter som oppdragsgivere og leverandører må forholde seg til, og det er mange krevende vurderinger som må gjøres. – Derfor har vi fra Nærings- og fiskeridepartementets side lagt mye vekt på god veiledning til de nye reglene, slo hun fast.

– Oppdragsgivere skal selvfølgelig følge regelverket, men jeg er vel så opptatt av at de gjør gode innkjøp og utnytter det handlingsrommet som er for å få til nye og framtidsrettede innovative løsninger og ikke minst grønne anskaffelser. Det mener jeg ikke gjennomføres med mer tilsyn og kontroll, men med hjelp av god opplæring og veiledning fra vår side i det nye regelverket, som jo er krevende, og det vet vi alle, fastslo statsråden.

Bør vurderes nøye

Omland mente at Kofa ikke dekker det han var ute etter svar på: – Når det gjelder KOFA, må det inn klager på dette for at de skal gå inn i det, men her er det snakk om tilsyn. Svenskene har innført en sånn ordning og lagt det til Konkurransetilsynet. Vi har heller ikke konkludert med hensyn til dette i Arbeiderpartiet, men vi mener at alle gode tiltak som kan bidra mot arbeidskriminalitet, korrupsjon og sosial dumping, bør vurderes nøye.

Næringsministeren var også opptatt av å motarbeide sosial dumping og ikke minst kriminalitet i arbeidslivet, og:

– Når det gjelder de nye forskriftene, er det slik at jeg er opptatt av at man benytter handlingsrommet og ikke minst at vi skaffer oss erfaring. Jeg har hatt møte med KS; jeg har invitert dem til å holde oss oppdaterte på deres erfaringer med regelverk og med forskrifter. Jeg kommer til å skrive et brev til alle offentlige innkjøpere, slik jeg gjorde i 2013, for å informere om det nye regelverket, invitere til å bruke handlingsrommet, og ikke minst jobbe mot sosial dumping og de delene av næringslivet som vi altså ønsker bort fra offentlige anskaffelser. Jeg mener vi nå må se hvordan det nye regelverket virker. Jeg mener svaret ikke er å opprette nye byråkratiske instanser før vi har gjort oss noen grundige erfaringer med regelverket.

Sentrale menneskerettigheter?

Stortingsrepresentant Omland spurte også om statsråden ser behov for at man gjennom forskriften kan gjøre noe mer for å hindre at offentlig sektor inngår kontrakter med selskaper som ikke ivaretar sentrale menneskerettigheter?

– Det er jo, konstaterte statsråd Mæland, slik at for første gang har vi fått en lov hvor vi i innledningen til loven legger til grunn at alle skal ha systemer for å håndtere risiko knyttet til korrupsjon og til menneskerettigheter, i de sakene hvor det er en risiko for dette. Dette skal også håndheves av KOFA, så jeg mener vi har gått mye lenger enn vi har gjort noensinne for å ivareta at norske oppdragsgivere tar dette på alvor, og at vi har rutiner for å kunne håndtere dette i situasjoner og saker hvor det er nødvendig. Det skal vi selvsagt følge opp, og det blir spennende å se om det kommer saker til KOFA om dette.

Bli den første til å kommentere på "Mæland: Vil ikke opprette eget tilsyn for offentlige anskaffelser nå"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.