Klar melding fra Stortinget – sats på kompetanse og verktøy

Anbud365: Klar melding fra Stortinget - sats på kompetanse og verktøyDet er også noen ord om terskelverdier i innstillingen fra næringskomiteen til meldingen om offentlige anskaffelse. I hovedsak noterer komiteen at «tunge aktører» er rykende uenig i hevingen av terskelverdien, og støtter at dagens terskelverdier evalueres, slik regjeringen har foreslått. På bildet saksordfører i komiteens behandling av meldingen, Tom-Christer Nilsen.

Skriv ut artikkelen

Grunntonen i Stortingets vurdering av stortingsmeldingen om offentlige anskaffelse er at dette er et så viktig samfunnsmessig felt at kompetanse må styrkes og flere verktøy skaffes. Det fremgår av innstillingen til meldingen som Stortingets næringskomite nylig avgav. Difi, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Anskaffelsesakademiet er viktige bærebjelker. Næringskomiteen mener også at det er behov for et klart rammeverk knyttet til digital sikkerhet i offentlige anskaffelser.

Innstillingen fra Stortingets næringskomite skal etter planen drøftes i plenum kommende fredag, den 14. juni. Så lenge regjeringen har flertall i Stortinget, innebærer hverken komiteinnstilling eller debatt noen endringer i regjeringens planer, slik de er utformet i Stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser (Meld. St. 22 (2018-2019).

Komiteen erkjenner at innkjøp i offentlig sektor fyller en viktig rolle for å oppnå viktige samfunnsmålsettinger. Derfor slutter den seg enstemmig til at dette krever stor kompetanse i innkjøpsleddet og i kontraktsoppfølgingsfunksjonene, og: – Komiteen vil derfor understreke behovet for å styrke kompetansen i innkjøpsfunksjonen, slik det legges opp til i meldingen.

Velfungerende markeder

Komiteen peker også på behovet for å utforme anbud på en slik måte at det støtter opp om velfungerende markeder, der både små og store tilbydere får reell anledning til å delta i offentlige innkjøp. Det er ikke ønskelig at offentlige innkjøp bidrar til for stor konsentrasjon av leverandører, og dermed mindre konkurranse i markedet, poengteres det i innstillingen.

Det er positivt at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) får ansvar for å utvikle flere veiledere, kompetansetiltak og utarbeiding av standarder, heter det, og leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser er et godt virkemiddel for å sikre større innovasjonshøyde i anskaffelser. Næringskomiteen legger vekt på at det nå gjøres en gjennomgang av programmet, og at det videreutvikles i forbindelse med denne prosessen.

Må sikre kompetanse og verktøy

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, mener at regelverket nå er utformet på en god måte, men at man nå må sikre at offentlige innkjøpsfunksjoner har den kompetanse og de verktøy som skal til for å ivareta formålet i regelverket.

Digital sikkerhet er viktig og komiteen støtter at det er behov for et klart rammeverk knyttet til digital sikkerhet i offentlige anskaffelser, slik at leverandører vet hvordan de skal utvikle tjenester og produkter som tilfredsstiller kravene.

Kritiserer meldingen

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserer meldingen fordi den mangler konkrete nok tiltak som kan bidra til at målene, som for eksempel klima og seriøse arbeidsvilkår, blir godt nok ivaretatt. Og de to partiene får tilslutning fra Sosialistisk Venstreparti når de konstaterer at offentlige kjerneoppgaver og tjenester innenfor helse, skole og omsorg ikke skal konkurranseutsettes.

De samme tre partiene foreslår ellers at regjeringen utreder en gratis og lett tilgjengelig rådgivningstjeneste for kommuner og andre offentlige innkjøpere.

Anskaffelsesakademiet

Det er en enstemmig komite som mener at Anskaffelsesakademiet må videreutvikles i et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, partene i arbeidslivet og statlige Difi. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ber i tillegg regjeringen legge fram en finansieringsplan som kan styrke anskaffelsesakademiet i årene framover.

Det er også snoen ord om terskelverdier i innstillingen. I hovedsak noterer komiteen at «tunge aktører» er rykende uenig i hevingen av terskelverdien, og støtter at dagens terskelverdier evalueres, slik regjeringen har foreslått.

Bli den første til å kommentere på "Klar melding fra Stortinget – sats på kompetanse og verktøy"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.