Norsk Industri: Gjør Kofa-avgjørelsene bindende, det er avgjørende

Anbud365: Norsk Industri: Gjør Kofa-avgjørelsene bindende, det er avgjørendeNorsk Industri, her ved direktør Ole Børge Yttredal, Energi- og Miljøavdelingen, støtter forslaget om et anskaffelsesakademi (foto: Tone Buene).

Skriv ut artikkelen

Avgjørelser i Kofa må gjøres bindende, det er avgjørende for å styrke håndhevingen av regelverket. Det slår NHO-foreningen Norsk Industri fast i et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Samtidig mener foreningen at bruken av offentlige anskaffelser som virkemiddel må løftes.

Innspillene er ment for den varslede stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. I dag er det en utfordring at flere kommuner og fylkeskommuner ikke utnytter mulighetene som finnes i regelverket, eller velger å løse oppgavene i egen regi.

– Det må gjøres mer attraktivt å løse offentlige oppgaver gjennom bruk av private leverandører, på en måte som fremmer innovasjon, næringsutvikling og bærekraft, skriver Norsk Industri i sitt innspill til NFD. Fra industriens side er erfaringen at krav fra offentlige innkjøpere er et godt virkemiddel mht. å påvirke sentrale samfunnsinteresser i ønsket retning. For eksempel er dette et effektivt verktøy for å nå klima – og miljøpolitiske målsetninger og å fremme seriøsitet i arbeidslivet.

Pris vektes ofte for høyt

– Vår erfaring er at pris ofte vektlegges for høyt i offentlige anbud, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø. Regjeringen bør derfor uttrykke en klar forventning om at offentlige innkjøp skal bidra til miljø- og klimatiltak, effektivitet og kvalitet i offentlig sektor.

Norsk Industri mener dessuten at kompetansen blant offentlige innkjøpere generelt er for lav:

– Innkjøperne sitter gjerne met et for stort spekter av produkter og tjenester de er ansvarlige for. Dette gjør at det kan være vanskelig å få god nok dybdekunnskap til å gjøre de gode valgene. Difi utarbeider mye godt veiledningsmateriell innen offentlige anskaffelser. Vår erfaring er likevel at veiledningsmateriellet blir for generelt. Vi mener at samarbeid på bransjenivå om konkrete produkt- og tjenestesegmenter gir bedre resultater. Det er viktig å styrke samhandlingen mellom offentlige innkjøpere og private leverandører innen konkrete bransjer og anskaffelsesområder.

Anskaffelsesakademi

Det fremgår også av innspillet fra Norsk Industri at de støtter NHOs forslag om å opprette et eget anskaffelsesakademi.

Norsk Industri tar også til orde for at regjeringen bør vurdere nye tiltak for å styrke håndhevingen av anskaffelsesreglene i meldingen.

– I dag er det få og små konsekvenser for offentlige innkjøpere som foretar tildelinger i strid med regelverket, heter det. Dette kan bidra til å svekke oppslutningen om offentlige anskaffelser som virkemiddel. Norsk Industri mener at avgjørelser i Kofa må gjøres bindende. Dette er avgjørende for å styrke håndhevingen av regelverket. Vi mener at bindende klagenemnder vil bidra til en bedre praktisering av regelverket, noe som er viktig for å få til mest mulig samfunnsnyttige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Norsk Industri: Gjør Kofa-avgjørelsene bindende, det er avgjørende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*