Regjeringen offensivt ut for bærekraft, regelverk og praksis skal endres

nbud365: Regjeringen offensivt ut for bærekraft, regelverk og praksis skal endresRiksrevisjonens undersøkelser av grønne offentlige anskaffelser er i hovedsak basert på analyser av anskaffelsesdokumenter fra 2018 og 2019. Næringsminister Jan Christian Vestre opplyste i Stortinget at tall fra Direktoratet for forvaltning økonomistyring (DFØ) viser at det har skjedd en positiv utvikling i etterkant av Riksrevisjonens undersøkelse.

Skriv ut artikkelen

Regjeringen vil endre både regelverk og praksis slik at de fremmer bærekraft i bred forstand. Og regjeringen er i gang med forberedelsene. Det opplyste næringsminister Jan Christian Vestre i Stortinget. EU-kommisjonen foreslår i flere nye regelverk bestemmelser som er knyttet til klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Departementene er dessuten nå i sluttfasen på et prosjekt som skal bidra til bedre statistikk og styringsinformasjon om grønne anskaffelser.

Da Stortinget forleden drøftet Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser (Innst. 249 S (2021–2022), jf. Dokument 3:5 (2021–2022)), minnet statsråden om regjeringsplattformen deres. Der heter det at de skal endre regelverket for offentlige anskaffelser slik at det i større grad støtter opp under viktige mål som bærekraft. Klima- og miljøhensyn skal vektes med 30%. og høyere der det er relevant. Han håpet de kunne få dette ut på høring om ikke så altfor lenge.

Vestre lovet å sørge for at anbefalingene fra rapporten følges opp i departementets og departementenes videre arbeid, og han trakk fram at Direktoratet for forvaltning økonomistyring (DFØ) jobber med et grønt kompetanseløft for Innkjøps-Norge. Departementene jobber med bedre koordinering, og de er nå i sluttfasen på et prosjekt som skal bidra til bedre statistikk og styringsinformasjon om grønne anskaffelser, ifølge næringsministeren.

Positiv utvikling

Tall fra DFØ viser at det har skjedd en positiv utvikling i etterkant av Riksrevisjonens undersøkelse. – Det betyr ikke på noen som helst måte at vi er i mål, men det er også hyggelig å glede seg over at det skjer framgang. Så er vi alle opptatt av at framgangen skal gå enda raskere, og av å være enda mer ambisiøs, understreket statsråden. Han

løftet frem at DFØ har utarbeidet et verktøy som måler hvilke kjøretøy som faktisk blir anskaffet av kommuner og statlige virksomheter. De tallene viser at stadig flere offentlige oppdragsgivere har høye ambisjonskrav når det gjelder å anskaffe klimavennlige kjøretøy til sin virksomhet.

Riksrevisjonen anbefaler å vurdere å utarbeide sentralt fastsatte, standardiserte minimumskrav på enkelte områder. Dette er først og fremst aktuelt i markeder som er modne, og der det er behov for at offentlige oppdragsgivere drar i samme retning for å oppnå klima- og miljømål, slo han fast. Et tilleggspoeng her er å følge med på det arbeidet som gjøres på europeisk nivå – vi ser allerede at EU-kommisjonen i flere nye regelverk foreslår bestemmelser som er knyttet til klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Strengere miljøkrav

I regjeringsplattformen er det stadfestet at regjeringen ønsker strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. – Vi vil endre både regelverk og praksis slik at de fremmer bærekraft i bred forstand, fremholdt Vestre i Stortinget. Sammen med klima- og miljøministeren jobber han nå med å finne ut hvordan de skal gjøre dette i praksis, hvordan de skal styrke klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, både i regelverk og i praksis.

– Samlet sett skal arbeidet med grønne offentlige anskaffelser bidra til regjeringens og landets mål om en ambisiøs og effektiv klimapolitikk i tråd med målene i Parisavtalen og i tråd med at vi vil kutte norske utslipp med 55% innen 2030. Da er offentlige anskaffelser ett av flere særdeles viktige virkemidler som denne regjeringen har til hensikt å utnytte til det fulle, poengterte næringsminister Jan Christian Vestre da Stortinget drøftet Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Regjeringen offensivt ut for bærekraft, regelverk og praksis skal endres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.