NHO slår alarm, krever tilsyn for å sikre håndhevelsen av innkjøpsreglene

Anbud365: NHO tordner mot praksis ved bruk av bøter/dagmulkter, kan favorisere useriøseNHOs representant i Anskaffelsesutvalget, advokat Arnhild Dordi Gjønnes, får støtte av NHO når hun i en særmerknad i delutredning nr. 1 fra utvalget tar for seg erfaringer med praksis med bruk av bøter/dagmulkt som sanksjoner (foto: Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

Tallrike eksempler i det siste viser at ulovlige direkteanskaffelser i høy grad dessverre hører til i det daglige liv i det offentlige Norge. NHO er bekymret og mener nå at det må tas grep for å sikre håndhevelsen av regelverket, slik at nødvendig respekt og tillit mellom oppdragsgivere og leverandører kan være til stede. Advokat Arnhild D. Gjønnes i NHO sier til Anbud365 at tiden er moden for å etablere et anskaffelsestilsyn, fortrinnsvis i regi av Konkurransetilsynet. – Et tilsyn kan gripe inn og bøte på mangelen på kompetanse som fører til alvorlige regelbrudd – og fare for smertelige straffegebyr fra Kofa, slår hun fast. Og et tilsyn vil ha preventiv virkning.

Gjønnes er bekymret for omfanget av ulovlige direkteanskaffelser i det offentlige Norge. Mange eksempler er, ofte via mediene, bragt opp i dagens lys og hun er redd vi bare ser toppen av et isfjell. – Det virker som om det nå dreier seg vel så mye om mangel på kontroll med sine rammeavtaler, fremhever hun. Disse avtalene er inngått for fire år, men fortsetter å virke godt utover det i mange tilfeller. Noen har selvfølgelig stålkontroll på sine avtaler, men dessverre virker det ikke at alle har det.

NHO er aktive på området, både når en av deres bedrifter oppfordrer eller når en offentlig virksomhet vil inngår samarbeid for å dra nytte av NHOs kompetanse i arbeidet med å bli bedre. Et eksempel er Tromsø kommune, som kan se tilbake på en tid der ganske problematiske anskaffelsesgrep ble avdekket. I stedet for at NHO benyttet sin anledning til å klage på kommunen, samarbeider de nå i et kompetanseløft for kommunen.

Tillit må eksistere

– Det er viktig at leverandørene er trygge på de offentlige virksomhetene, fremholder hun, at de følger og behersker regelverket. Det må eksistere en tillit mellom oppdragsgivere og leverandører. Avsløringene av regelbrudd, enten det skyldes mangel på kompetanse eller forsettlige handlinger, bidrar i feil retning. Vi har også registrert rapport fra Økokrim om at anskaffelsesområdet er det mest utsatte i offentlige sektor. Noen steder har vi sett former for kameraderi og «hoffleverandører», der konkurrentene spør seg hvorfor avtalene ikke legges ut i konkurranse – selv om de er gått ut på dato.

Kommunerevisjonene og Riksrevisjonen avdekker feilgrep, og Kofa og domstolene kan bidra med sanksjoner ved ulovlige direkteanskaffelser. Men Gjønnes mener dette ikke er godt nok:

Trenger et kontrollorgan

– Vi trenger et kontrollorgan, et tilsyn, for offentlige anskaffelser, for å påse at regelverket følges. Et slikt tilsyn kan gripe inn der noe er i ferd med å gå feil vei ved en anskaffelse, og således forhindre at virksomheten gjør så alvorlige feil at det fører med seg en sanksjon i form av f.eks. overtredelsesgebyr. Det kan bli dyrt!

Gjønnes påpeker at det er snakk om gulrot mye mer enn pisk her, men dersom tilsynet kommer over ubotelige ulovligheter, er det naturlig at slike tilfeller tas til Kofa eller domstolene. Tips om saker finnes også i medieomtale, kommunerevisjonene kan varsle tilsynet, og det kan etableres kontakt mellom Riksrevisjonen og tilsynet i anskaffelsessaker. Konkurransetilsynet er det naturlige hjem for et slikt tilsyn, slik hun ser det.

– Men vil tilsynet ha kapasitet til å passe på så veldig mange?

– Det er et poeng at eksistensen av et tilsyn skal ha forebyggende virkning, poengterer Gjønnes. Dersom oppdragsgivere og leverandører vet at det er mulig å få et tilsyn på besøk, er det rimelig å tro at man blir litt mer forsiktig, at man i større grad satser på kompetanse og at man ikke våger seg utpå noe man vet er ulovlig. På den måten kan et tilsyn bidra til å redusere ulovlige direkteanskaffelser, som jo er det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesreglene. I tillegg er det økonomisk trolig lettere å få et tilsyn enn å måtte punge ut overtredelsesgebyr fra Kofa. Og det er et bidrag til mere effektiv bruk av offentlige midler, noe som er et viktig formål med anskaffelsesreglene.

Inspirasjon fra Sverige

I Sverige har Konkurrensverket oppdrag om å føre tilsyn med offentlige anskaffelser. Gjønnes henter mye av sin inspirasjon derfra. Konkurrensverket kan gripe inn på eget initiativ, basert på tips etc., og oppdragsgivere, viser rapporter, ser positivt på tilsynsvirksomheten.

Bli den første til å kommentere på "NHO slår alarm, krever tilsyn for å sikre håndhevelsen av innkjøpsreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.