Se hva som er på gang i løpet av anskaffelseshøsten 2020!

Anbud365: Se hva som er på gang for anskaffelseshøsten 2020!Digitaliseringsdirektoratets (Digdirs) rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser skal styrkes, er et av tiltakene i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. - Digitaliseringsdirektoratet har ikke fått økte ressurser på området innovative anskaffelser. Digitaliseringsdirektoratets rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser har følgelig ikke blitt styrket, skriver avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Digdir til Nærings- og fiskeridepartementet i en redegjørelse.

Skriv ut artikkelen

Felles kjøreregler for offentlige anskaffelser skal etter planen lanseres i løpet av august/september i år. Ny fagplan for samfunnshensyn innenfor sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) blir lansert i november 2020, sertifiseringstesten i 3. kvartal 2021. «Nye Doffin» er også på gang – den nye løsningen ønsker å tilrettelegge for mer åpenhet/transparens rundt Doffin-data slik at en enkelt kan innhente ulik statistikk knyttet til offentlige anskaffelser. En kommunikasjonskampanje rettet mot toppledere om strategisk ledelse av anskaffelser skal gjennomføres innen utgangen av året.

Dette fremgår av en omfattende redegjørelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) gir status for en arbeidet med en rekke av tiltakene i stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». Det er NFD som har bedt om rapporten.

Her heter det bl.a. at covid-19 har forsinket arbeidet med å videreutvikle og styrke veiledningen om antikorrupsjon og åpenhet i forvaltningen, men fastsatte frister skal likevel holdes. Derimot har Digdir sett seg nødt til å utsette arbeidet med å vurdere muligheter for en effektkalkulator innenfor IKT-utstyr til 2021. Grunnen er koronasituasjonen.

Arbeidslivskrim, covid-19 og ESA

Også et annet tiltak er blitt forsinket på grunn av pandemien: «Utarbeide overordnet veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot seriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever». Det tas sikte på å ferdigstille tiltaket til årsskiftet 20/21. Har kan også ESAs krav om informasjon om den norske adgangen til å stille krav til begrensning av antall ledd i leverandørkjeder, få betydning for arbeidet med dette tiltaket, heter det i redegjørelsen.

Om kort tid kommer imidlertid informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i anskaffelse av bygg og transport ganske snart.

Mal for kontraktstrategi

Digdir varsler dessuten at en revisjon av mal for kontraktstrategi planlegges gjennomført i løpet av høsten, og at veiledningen for ytelses- og funksjonskrav er planlagt gjennomgått for å vurdere behov for revisjon også i løpet av høsten.

Med basis i kunnskapsgrunnlaget om strategisk bruk av anskaffelser som er utviklet, melder Digdir at det nå arbeides med en kommunikasjonskampanje rettet mot toppledere om strategisk ledelse av anskaffelser. Kampanjen skal gjennomføres innen utgangen av året og effekter av kampanjen vil bli målt i 2021.

Covid-19 pandemien har bidratt til en styrket motivasjon for å arbeide digitalt. Program for digitale anskaffelser arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for den heldigitale anskaffelsesprosess i løpet av 2024.

Pilot med dynamisk innkjøpsordning

Det er bl.a. gjort et stort arbeid med å tilrettelegge for “det digitale konkurransegrunnlag”, og bruk av standardiserte dokumenter. Det arbeides med en pilot sammen med Statens innkjøpssenter for å etablere en DPS (Dynamisk innkjøpsordning) innen området kurs og konferanser. Dette vil være et nybrottsarbeid som kan bidra til redusert tidsbruk for både oppdragsgivere og tilbydere, samtidig som SMB-markedet involveres sterkt.

Programmet har dessuten iverksatt en analyse av 9 delprosesser som er ressurskrevende i gjennomføring av anskaffelser. Prosjektet forventes å gi oppdatert og en god indikasjon om besparingspotensialet for en heldigital prosess. Resultatet vil foreligge november 2020.

Bli den første til å kommentere på "Se hva som er på gang i løpet av anskaffelseshøsten 2020!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.