Ser på steinleveranser for å oppnå enda bedre miljøgevinster

Anbud365: Ser på steinleveransene for ytterligere å oppnå enda bedre miljøgevinsterBymiljøetaten i Oslo kommune satte minstekrav til kvalitet i leveransene av naturstein. I tråd med anskaffelsesregelverket om ikke-diskriminering bl.a. på bakgrunn av geografisk opprinnelse, var det likevel åpent hvor denne steinen skulle komme fra. På bildet Tone Eidesen, seksjonssjef for kontrakt og samfunnsansvar, avdeling Anskaffelser og entreprise i Bymiljøetaten.

Skriv ut artikkelen

For det offentlige å kjøpe stein fra et annet land enn «steinlandet» Norge fører gjerne med seg mer eller mindre høyrøstet kritikk. Men ifølge anskaffelsesregelverket skal man ikke diskriminerer på geografi og selv ved bruk av strenge minimumskrav og kvalitet/miljø tungt vektet som tildelingskriterium, kan det være at en utenlandsk leverandør vinner. Det erfarte Bymiljøetaten i Oslo kommune i et sentrums-prosjekt for en tid tilbake. Vi ser på mulighetene for å styre steinleveransene ytterligere for å oppnå enda bedre miljøgevinster, men er ikke helt i mål med dette arbeidet ennå, forteller Tone Eidesen, seksjonssjef for kontrakt og samfunnsansvar, avdeling Anskaffelser og entreprise i Bymiljøetaten.

Prosjektet Olav Vs gate og Klingenberggata øst i Oslo gikk ut på full oppgradering mellom fasadene i tre kvartaler. Prosjektet, som ble gjennomført som en generalentreprise, ble ferdigstilt i 2020. Det ble gjennomført en åpen anbudskonkurranse. I forbindelse med prosjektet ble det etablert gågate, fortau ble utvidet og rustet opp, kjørebane likeså. Alle fotgjengerarealer fikk granittbelegg og gatevarme.

Olav Vs gate ble valgt ut som pilot for utslippsfri anleggsplass, og Bymiljøetaten i Oslo kommune inngikk egen konsesjonsavtale for leie av utslippsfrie anleggsmaskiner som entreprenør måtte benytte i oppdraget. Det skulle benyttes utslippsfrie (uten forurensende utslipp til luft) løsninger der det var mulig. Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo.

Valg av stein

I dagspressen har det vært en del synspunkter på valg av stein til prosjektet, og Anbud365 tok kontakt med noen faglige spørsmål, bl.a.:

  • Om vi har lest rett var pris vektet 40%, kvalitet 60% i den aktuelle konkurransen, men hvor tungt var valg av den ene eller annen steinsort vektet innenfor de 60% kvalitet?
  • Etter hvilke kriterier ble valg av stein valgt?

Eidesen forteller at det i kravspesifikasjonen ble det satt krav til fysiske egenskaper ved granittsteinen som skulle brukes i gjennomføringen av prosjektet. Det ble med andre ord satt minstekrav til kvalitet i leveransene av naturstein. I tråd med anskaffelsesregelverket om ikke-diskriminering bl.a. på bakgrunn av geografisk opprinnelse, var det åpent hvor denne steinen skulle komme fra. Dette minstekravet til kvalitet skulle være oppfylt i samtlige tilbud. Selve kvaliteten på natursteinen var derfor ikke en del av evalueringen under tildelingskriteriet «kvalitet». – Minimumskrav istedenfor vurdering av steinen som en del av tildelingskriteria kvalitet gjenspeiler vanlig praksis i våre entrepriser, konstaterer hun, og:

Kvalitetskriteriet 60%

Tildelingskriteriet «kvalitet» omfattet imidlertid et underkriterium «Miljøbelastning i anleggsfasen og klimavennlige løsninger». Kvalitetskriteriet utgjorde 60% av totalen, hvorav 30% omhandlet miljø. Underkriteriet for miljø utgjorde altså totalt 18% av alle tildelingskriteriene for kontrakten. I underkriteriet som omhandlet miljø var det flere elementer som skulle evalueres. – Det var til en viss grad tatt høyde for indirekte utslipp ved produksjonen og transporten av stein da det ville gi bedre score om tilbudet omfattet miljøvennlige materialer og løsninger som ga reduksjon av global og lokal forurensing, poengterer Eidesen. Det var blant annet en tilbyder som i konkurransefasen kunne tilby stein fra Portugal som ga et mindre CO2 avtrykk, men tilbudet var mangelfullt og det kunne derfor i begrenset grad tas i betraktning.

– Det er imidlertid vanskelig å si eksakt hvor mange prosent av den totale scoren på 18 % som ville tillegges mer miljøvennlige materialer og reduksjon av global og lokal forurensing, f.eks. ved bruk av kortreist stein, slår hun fast.  

Strenge minstekrav

I prosjektet er det også strenge minstekrav til tilbudet når det gjelder miljø, som det fremgår av konkurransegrunnlaget:

«Anleggsmaskiner og utstyr på anleggsplassen, inklusive kjøretøy for transport av masser, utstyr, materialer og personer til og fra anleggsplassen, skal enten være nullutslipp eller gå på biodrivstoff som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier (må kunne dokumenteres). Biodrivstoffet skal ikke inneholde palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien. For kjøretøy som skal benyttes til oppdraget er minstekravet Euroklasse VI/6. For anleggsmaskiner som skal benyttes til oppdraget er minstekravet Steg IIIb. Leverandør skal benytte alle utslippsfrie maskiner som er fremskaffet gjennom konsesjonsavtale, og kan ikke bytte disse mot annen tilsvarende maskin uten avtale med byggherren. Alt utstyr som ikke faller inn under definisjonen kjøretøy eller anleggsmaskiner, som oppvarming, «brennere» og håndholdt utstyr etc. skal være drevet av elektrisitet eller annen nullutslippsteknologi.»

Bli den første til å kommentere på "Ser på steinleveranser for å oppnå enda bedre miljøgevinster"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.