Statsbudsjett 2019: Regnskapets time for dem som har dratt nytte av leverandørutviklingsprogrammet

Anbud365: Statsbudsjett 2019 Regnskapets time for dem som har dratt nytte av leverandørutviklingsprogrammetDet er et mål at innovative offentlige anskaffelsesprosesser, med økt samspill mellom det offentlige og leverandører, blir innarbeidet som varig praksis i både kommuner, regioner, statlige virksomheter og i næringslivet, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i sitt forslag til 2019-budsjett.

Skriv ut artikkelen

I 2019 kommer regnskapets time for alle dem som har dratt nytte av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Da skal det utarbeides og fremlegges rapport som viser om disse virksomhetene, eller de som har vært observatør i en annen virksomhets anskaffelse, i etterkant har gjennomført innovative anskaffelser uten bistand fra programmet. Dette fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. 24 mill. foreslås bevilget til Innovasjon Norges ordning med innovasjonspartnerskap. Ordningen, heter det, skal bidra til å avlaste risiko og åpne nye markeder for innovativt offentlig-privat samarbeid.

Vi finner ikke noe spesifikt om Anskaffelsesakademiet i forslaget til statsbudsjett for 2019, men kostnadene er trolig å finne i budsjettene til de enkelte partnerne. Akademiet er jo ikke etablert som egen institusjon ennå, men er mer å regne som en overskrift over årsstudie-tilbudet ennå.

Når det gjelder Difi, ligger det en rammebevilgning på 13 mill. for 2019 for vider gjennomføring av Program for digitale anskaffelser. Programmet varer til 2024, og de direkte gjennomføringskostnadene forventes å være 91 mill. kroner, fremgår det av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) 2019-budsjett.

Leverandørutviklingsprogrammet

Det er foreslått en bevilgning til Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO) på 10,3 mill neste år. Likeledes kommer det et tilskudd på 500 000 kroner adresserte til NHO for å støtte opp om leverandørutviklingsprogrammets formål, som det heter, men som i realiteten er et tilskudd til programmet. NHO kommer inn i bildet fordi organisasjonen holder administrasjon for programmet.

Det er et mål at innovative offentlige anskaffelsesprosesser, med økt samspill mellom det offentlige og leverandører, blir innarbeidet som varig praksis i både kommuner, regioner, statlige virksomheter og i næringslivet. Satsingsområdet for 2019 er helse/velferd, energi/klima og infrastruktur/digitalisering.

Det skal i 2019 utarbeides og fremlegges rapport som viser om virksomheter som har mottatt bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, eller vært observatør i en annen virksomhets anskaffelse, i etterkant har gjennomført innovative anskaffelser uten bistand fra programmet.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er et nytt tiltak for å åpne opp nye markeder for innovative bedrifter via offentlig-privat samarbeid om offentlige innkjøp. Ordningen er i regi av Innovasjon Norge og skal avlaste risiko hos offentlige virksomheter og private aktører som sammen skal gjennomføre krevende og ambisiøse offentlig-private innovasjonsprosesser. Prosjektene skal utvikle produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Det foreslås å sette av 24 mill. kroner til innovasjonspartnerskap i 2019 på KMDs budsjett, i tillegg til midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. Dette vil finansiere om lag 3 utviklingsprosjekter med konsortier av bedrifter og offentlige aktører per år.

Kriterier for måloppnåelse i innovasjonspartnerskap vil ta utgangspunkt i verdiskaping i selskapene som vinner anbudskonkurranser og inngår partnerskap med offentlig sektor, samt verdiskaping i offentlig sektor. Kriteriene er under utvikling, heter det. Målet med innovasjonspartnerskap er økt produktivitet, reduserte kostnader og økt kvalitet i tilbud og tjenester i offentlig sektor, og nye markedsmuligheter for næringslivet som treffer langsiktige og strategiske behov i det offentlige.

Del av distrikts- og regionalpolitikk

Å opprettholde en effektiv offentlig sektor som leverer tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, er avgjørende både for velferdsstatens framtid og for å nå målene i distrikts- og regionalpolitikken. Distriktsområdene vil være de første til å merke konsekvensene av at det blir flere eldre per person i yrkesaktiv alder, og mangel på arbeidskraft kan bli et større problem enn arbeidsledighet. Innovasjon i offentlig sektor er avgjørende for å møte disse utfordringene, og offentlig-privat samarbeid kan bli en del av løsningen. Derfor er tiltaket foreslått som en del av distrikts- og regionalpolitikken.

Bli den første til å kommentere på "Statsbudsjett 2019: Regnskapets time for dem som har dratt nytte av leverandørutviklingsprogrammet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.