To av tre bedrifter mener kommunene bør stille miljø- og klimakrav ut over lovens minimum

Anbud365: To av tre bedrifter mener kommunene bør stille miljø- og klimakrav ut over lovens minimumFlere bedrifter påpeker at kravene i offentlige anskaffelser må settes opp på en slik måte at det ikke blir for krevende for mindre leverandører å svare opp for omfattende dokumentasjonskrav, fremgår det av en undersøkelse i regi av BDO og UN Global Compact Norge. I sistnevnte er Kim N. Gabrielli adm. dir.

Skriv ut artikkelen

To av tre bedrifter, blant disse en rekke SMB-ere, mener kommuner bør stille krav på klima og miljø utover anskaffelseslovens minimumskrav. Dette fremgår av en undersøkelsesrapport som nylig er lagt frem. Der heter det at krav og kriterier må være tydelige, forutsigbare og koordinerte både til sosial bærekraft og klima- og miljøhensyn utover lovens minimumskrav, heter det. Men krav og kriterier må ikke være så omfattende at det blir for krevende for mindre leverandører å delta i konkurranser, heter det.

Våren 2023 har UN Global Compact Norge i samarbeid med BDO undersøkt og sett nærmere på kommunens rolle i den bærekraftige omstillingen av næringslivet.  Undersøkelsen som var rettet mot bedrifter, nådde ut til ca. 7000 respondenter, og 147 svar kom inn. Rapporten «KOMMUNENE MÅ MED! Nasjonal rapport om kommunens rolle for en bærekraftig næringsutvikling» inneholder også funn fra SMB-barometeret 2023 – en nasjonal undersøkelse blant 1200 SMB-ere med opptil 500 mill i omsetning. Den kvalitative delen er basert på 25 intervjuer med bedrifter fra ulike bransjer fra hele landet, primært SMB-er.

Miljøkrav ut over minimumskravene

Spørreundersøkelsen viser at 73 % av de som svarte, mener at det er viktig at det stilles krav til sosial bærekraft i offentlige anskaffelser, og 68 % mener kommuner bør stille krav på klima og miljø utover lovens minimumskrav. Bedriftene påpeker at kommunens rolle i anskaffelser, og innenfor areal-, plan- og bygningssaker er særlig viktig for en bærekraftig omstilling.

Basert på innspill fra bedriftene anbefaler UN Global Compact Norge og BDO at kommunene bør satse på anskaffelser som et viktig virkemiddel i en bærekraftig omstilling. De bør utarbeide og implementere en innkjøpsstrategi som legger vekt på å utnytte handlingsrommet i anskaffelsesprosesser. Det må etableres tydelige, forutsigbare og koordinerte krav og kriterier til både sosial bærekraft og klima- og miljøhensyn utover lovens minimumskrav, heter det. Krav og kriterier må ikke være så omfattende at det blir for krevende for mindre leverandører å delta i konkurranser.

Strategi må tolkes likt

I tillegg fremgår det av rapporten at kommunene må sikre at innkjøpere og saksbehandlere har kompetanse til å veilede og følge opp leverandører. Kommunen må også sikre at innkjøpsstrategien tolkes likt av alle og i tråd med kommunens satsning på bærekraftig omstilling.

Kommunene oppfattes også å ha et uforholdsmessig stort fokus på pris fremfor bærekraft i valg av tildelingskriterier. Bedriftene mener at kommunen kan forbedre seg når det gjelder gjenbruk og oppgradering av produkter, slik at produktene lever lenger og kommunen kan spare penger på lang sikt, ifølge undersøkelsesresultatene.

Lokale leverandører

Det påpekes at næringslivet er avhengig av at kommunen velger lokale leverandører som leverer bærekraftige løsninger. Et viktig mål for mange er å oppnå netto null-utslipp, heter det og det pekes da på at kommunen må legge til rette for at dette blir en felles målsetning. Flere bedrifter påpeker at kravene må settes opp på en slik måte at det ikke blir for krevende for mindre leverandører å svare opp for omfattende dokumentasjonskrav.

Intervjuene gir inntrykk av at de større kommunene i større grad stiller krav, mens de mindre kommunene i distriktene i mindre grad stiller krav. Enkelte bedrifter opplever at ulike saksbehandlere innad i kommunen fortolker innkjøpsstrategien ulikt, noe som fører til svekket oppfølging av kommunens strategiske satsing på bærekraftig omstilling. Bedriften har både i spørreundersøkelsen og i intervjuene fremhevet at sosial bærekraft blir tydeligere hensyntatt som en del av anskaffelsene.

Bli den første til å kommentere på "To av tre bedrifter mener kommunene bør stille miljø- og klimakrav ut over lovens minimum"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.