Upartiskhet-tvil felte dommer i rettsmaraton om Bodø-rammeavtale

Anbud365: Upartiskhet-tvil felte dommer i rettsmaraton om Bodø-rammeavtaleSnart overtar Odd Emil Ingebrigtsen ordførerklubben i Bodø kommune, samtidig som ha overtar maratonstriden i rettsapparatet mellom kommunen og Braathe fra Ida Pinnerød, som har levet med den siden hun tiltrådte som ordfører i 2015 (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen).

Skriv ut artikkelen

En påtenkt dommer i en kommende tingrettssak mellom Bodø kommune og Braathe må vike sete fordi det kan stilles spørsmålet ved hans upartiskhet. Det har Hålogaland lagmannsrett avgjort. Begrunnelsen er at dommeren er styreleder i kommunens boligstiftelse som har kjøpt fra den rammeavtalen som er sakens kjerne. Det kan stilles spørsmål ved om dommeren kommer til å vurdere saken fullstendig upartisk, heter det, og det er allerede reist inhabilitetsinnsigelse fra Braathes side. Det dreier seg om en årelang og knallhard rettsmaraton mellom de to partene.

Upartiskhet-saken (23-131344ASK-HALO) er den siste av utallige runder i rettsapparatet etter at Bodø kommune i 2015 tildelte rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr. Anskaffelsens verdi ble estimert til mellom 144 og 258 mill. Atea fikk kontrakten. I retten og i Kofa er det iTet (Braathe i dag), som ble nr. to i kontraktstildelingen, og kommunen som i årene etterpå har ført en hard kamp.

Habilitetsspørsmål

Nå gjelder det et søksmål som Braathe opprinnelig reiste mot Bodø kommune i august 2021, men som ble utsatt fordi man ventet på andre verserende saker innenfor samme kompleks. Kommunen har flere ganger forsøkt å få denne saken avvist, men i mai i år sa tingretten nei til det. Dermed er det klart for behandling av saken i retten og i den forbindelse dukket habilitetsspørsmålet opp. Kontrakten mellom Bodø kommune og Atea er imidlertid nå utløpt.

Han som var aktuell som hovedforhandlingsdommer, hadde vært varastyremedlem i Bodø kommunale pensjonskasse, men fratrådte da han nylig tiltrådte som tingrettsdommer. Han er styreleder i Bodø kommunale boligstiftelse som har ansvaret for utleieboliger til personer med særlige behov, rusmisbrukere etc., heter det. Ingen problemer med det, ifølge kommunen, men Braathe hadde innsigelser mot den påtenkte dommeren. Da Salten og Lofoten tingrett avsa kjennelse i august i år fikk kommunen imidlertid medhold.

Anke til lagmannsretten

Da anket Braathe habilitetssaken til lagmannsretten: Spørsmålet var om tingrettsdommeren gjennom sitt verv som styreleder i Bodø kommunale boligstiftelse hadde en så nær tilknytning til den tematikken som skal behandles i retten, at det for allmennheten kan reises spørsmål ved hans upartiskhet, ifølge retten. Stiftelsen er ikke part i søksmålet, men har mottatt utstyr og tjenester etter avtalen med Atea. Men etter at Atea-avtalen nå er utløpt, slår domstolen fast at de praktiske konsekvensene for stiftelsen av en avgjørelse som går Bodø kommune imot vil være begrenset.

Spørsmål om upartiskhet

Men lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at det foreligger en slik nærhet mellom stiftelsen og den problemstillingen som skal behandles i tingretten, at det, for en informert allmennhet, vil kunne stilles spørsmål ved tingrettsdommerens upartiskhet. I vurderingen har lagmannsretten lagt særlig vekt på at det er anført at innkjøp av utstyr og tjenester til stiftelsen utgjør en del av grunnlaget for saken mot kommunen, og at informasjon om omfanget av stiftelsens kjøp vil utgjøre en del av bevisførselen for tingretten. Lagmannsretten antar at dette etter forholdene vil kunne lede til at det stilles spørsmål ved om tingrettsdommeren vil komme til å vurdere saken fullstendig upartisk. I og med at lagmannsretten har vært i tvil om vurderingen har lagmannsretten også lagt noe vekt på at det er reist inhabilitetsinnsigelse fra en av partene i saken.

Bli den første til å kommentere på "Upartiskhet-tvil felte dommer i rettsmaraton om Bodø-rammeavtale"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.