Regelbruddet betød ikke noe for utformingen av klagerens tilbud

Anbud365: Regelbruddet betød ikke noe for utformingen av klagerens tilbudBane NOR SF erkjente at evalueringsmetoden ble fastsatt etter tilbudsåpning, men før tilbudenes innhold var kjent. Etter Klagenemndas syn var den etterfølgende vektingen og fastsettingen av beregningsgrunnlag for påslag i denne saken ikke et brudd på regelverket. På bildet konsernsjef i Bane Nor SFK, Gorm Frimannslund (foto: Tonje Walde).

Skriv ut artikkelen

Klageren mente at priselementenes innbyrdes betydning var fastsatt i strid med kravet til forutberegnelighet, at priskriteriet var uegnet til å identifisere det beste tilbudet, og at det var gitt en mangelfull begrunnelse. Kofa gav klageren rett i at priselementenes innbyrdes betydning fremsto som uventet og konstaterte brudd på et av de grunnleggende kravene, forutberegnelighet. Men slik saken lå an, slo Kofa fast at det ikke var holdepunkter for at dette hadde hatt betydning for utformingen av klagerens tilbud.

Bane NOR SF kunngjorde i oktober i fjor en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en rammeavtale for forebyggende brannvern. I en klage til Kofa (sak 2018/80) legges det frem en påstand om at oppdragsgiveren i strid med regelverket fastsatte evalueringsmetoden etter at de opprinnelige tilbudene var åpnet. For å kunne foreta en samlet vurdering av prisene har Bane NOR opplyst at de ulike priselementene ble vektet. Oppdragsgiver har erkjent at denne fremgangsmåten ble fastsatt etter tilbudsåpning, men før tilbudenes innhold var kjent.

Vekting 95%/1%

Etter Klagenemndas syn innebærer ikke den etterfølgende vektingen og fastsettingen av beregningsgrunnlag for påslag i denne saken et brudd på regelverket. Men klageren har også anført at Bane NOR brøt regelverket i den innbyrdes vektingen av priselementene, hvor «Rådgivende ingeniør, Brannteknisk» ble vektet 95%, mens de resterende fem priselementene ble gitt en vekt på 1% hver.

Prisskjemaet gir ingen informasjon om hvordan de ulike priselementene ville bli tatt hensyn til i tilbudsevalueringen. Slik tjenesten er beskrevet i konkurransegrunnlaget fremgår det at en stor del av tjenesten skal utføres av rådgivende ingeniør. Det var m.a.o. lagt opp til at dette priselementet ble gitt høyere vekt enn de øvrige.

Ikke tilstrekkelige holdepunkter

– Slik Klagenemnda leser konkurransegrunnlaget, gir det likevel ikke tilstrekkelige holdepunkter for den fremgangsmåten innklagede benyttet i dette tilfellet, skriver Kofa. Den fastsatte vekten innebar langt på vei at bare timeprisen for rådgivende ingeniør ville være relevant i bedømmelsen av priskriteriet. Denne fordelingen av beregnet (antatt) behov fremstår som såpass spesiell at leverandørene måtte kunne forvente å få klarere holdepunkter for den i konkurransedokumentene.

Klagenemnda viser i denne sammenhengen også til at beskrivelsen i kapittel E1 i konkurransegrunnlaget inneholder tjenester som ser ut til å forutsette bistand som skal utføres av teknisk tegner. I valgte leverandørs tilbud ble det for øvrig lagt opp til at flere tjenester ble utført av underleverandører, hvilket synes å innebære at innklagedes beregningsgrunnlag ikke var i samsvar med oppbyggingen av dette tilbudet.

Uventet for tilbyderne

– Innklagedes fremgangsmåte ved bedømmelsen av priskriteriet fremstår etter dette som uventet, konstaterer Kofa. Den etterfølgende utdypningen av prisskjemaet ga informasjon om evalueringen som leverandørene kunne ha brukt til å inngi et bedre tilbud hvis informasjonen var kjent på tilbudstidspunktet.

Slik saken er opplyst, kan imidlertid ikke Kofa se at denne feilen har hatt betydning for klagers muligheter til å bli tildelt kontrakten. Klagenemnda kan heller ikke se at klager har godtgjort at selskapet ville ha tilbudt andre priser hvis priselementene var blitt vektet på en annen måte.

Bli den første til å kommentere på "Regelbruddet betød ikke noe for utformingen av klagerens tilbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.