Skal endre holdninger i det offentlige til bruk av lokale arkitekttjenester

Anbud365: Skal endre holdninger i det offentlige til bruk av lokale arkitekttjenester- På tross av de store begrensninger som ligger i lovverket, mener vi at anskaffelser og konkurranser i større grad må formuleres slik at flere arkitekter får anledning til å delta – også lokalt, skriver Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund på arkitektur.no (foto: Erik Burås/Studio B13).

Skriv ut artikkelen


«Handle lokalt» gjelder også arkitekttjenester, ifølge Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), med tydelig henvisning til en oppfatning noen oppdragsgivere har om at kompetanse utenfra er bedre enn lokal kompetanse. NAL er i gang med et større arbeid for å utvikle nye ideer omkring arkitektkonkurranser og konkurranseformer, bl.a. for å påvirke holdninger som er dypt internalisert i det offentlige. Å utvikle større bevissthet om mindre oppdrag under terskelverdien er en mulighet, heter det.

Det er utfordrende tider for mange arkitekter – og det er høyst usikkert hvordan den økonomiske krisen vil påvirke faget og bransjen de kommende årene, skriver arkitektpresidenten på nettstedet arkitektur.no, og han griper fatt i tendenser over mange år at kommuner og store private oppdragsgivere henter arkitekttjenester nasjonalt og internasjonalt. – At det i tillegg hos noen kan råde en oppfatning om at kompetanse utenfra er bedre enn lokal kompetanse, gjør det ytterligere vanskelig bli antatt, poengterer han, og fortsetter: 

Flere må få delta

– På tross av de store begrensninger som ligger i lovverket, mener vi at anskaffelser og konkurranser i større grad må formuleres slik at flere arkitekter får anledning til å delta – også lokalt. Det er ikke fordi vi vil redusere krav til kvalitet og kompetanse, men fordi det er vår klare oppfatning at den grunnleggende kompetansen alle arkitekter skal ha, er godt egnet til å håndtere og prosjektere et bredt spekter av arkitektoppgaver. I tillegg mener vi at de store samfunnsutfordringer vi må håndtere, nå og i fremtiden, forutsetter mange ulike innfallsvinkler, stor kreativitet, mangfoldig kompetanse – og ikke minst dybdekunnskap om lokalsamfunn og lokalmiljø.

Møysommelig arbeid

Løkken minner om at offentlige anskaffelser og arkitekttjenester har vært høylytt diskutert helt siden disse ble underlagt EUs direktiver om fri konkurranse av varer og tjenester. Innkjøps- og konkurransevilkår og like muligheter for arkitekter over hele landet, er en viktig del av NALs mandat. Dette er da også noe NAL jobber med hele tiden – overfor statlige myndigheter, departementer, direktorater og andre organisasjoner, og ikke minst overfor kommunene de møter gjennom rådgivning, konkurransearbeid og konferanser. Dette er et møysommelig arbeid, og det er et arbeid som ofte møter motstand fra motstridende påvirkningskrefter – i bygge- og eiendomsbransjen, og i politikken, heter det i artikfelen på arkitektur.no.

Utvikle nye ideer

– Helt konkret har vi igangsatt et større arbeid for å utvikle nye ideer omkring arkitektkonkurranser og konkurranseformer, for å utforske de muligheter som ligger i dagens virkelighet, men også for å påvirke holdninger som er dypt internalisert i det offentlige, fremholder NAL-presidenten. NAL ønsker med dette, i større grad å sette agendaen for både faglig kvalitet og vilkår for gjennomføring av konkurranser. Skal vi bli en foretrukken partner i dette arbeidet, fra både offentlige og private bestillere, må vi fortsette å bygge både politisk og juridisk kompetanse i organisasjonen. Det er for eksempel en åpenbar mulighet i forskriften til å utvikle større bevissthet om mindre oppdrag under terskelverdien som i dag er 2.05 mill. kr. eks. mva. Men selv om bestiller har vesentlig frihet innenfor denne rammen, er forskriften også tydelig på at tildelingskriteriene skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet.

Bli den første til å kommentere på "Skal endre holdninger i det offentlige til bruk av lokale arkitekttjenester"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.