Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anlegg

Anbud365: Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anleggSamarbeider om «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider»: Statens vegvesen v/ vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Knut Opeide, Statens vegvesen),

Skriv ut artikkelen

Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg tar ansvar for å redusere klimagass­utslipp i egen virksomhet. Potensialet for å redusere klimagassutslipp i anleggsprosessen er betydelig, og de tre søker nå samarbeidspartnere som ønsker å være med på utviklingen mot et lavutslipp-samfunn. Det såkalte KlimaGrunn-prosjektet lyser nå ut en konkurranse om å utvikle en ny metode/løsning som skal dokumentere styrke, deformasjonsegenskaper og homogenitet ved kalksementstabilisering.

Målet er å redusere materialforbruket av kalk og sement i grunnstabilisering. Bakgrunnen er at produksjonen av kalk og sement er energikrevende prosesser som etterlater et betydelig CO2-utslipp. Konkurransen er utlyst på Doffin og TED. Frist for å melde interesse for konkurransen er 3. april, mens tilbudsfristen er 19. juni. Forhandlinger og revidert tilbud høsten 2020.

Anbud365: Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anlegg
Samarbeider om «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider»: Bane NOR v/ konsernsjef, Gorm Frimannslund (foto: Tonje Walde)

Det dreier seg om et innovasjonspartnerskap, som er en ny konkurranseform. Den ble innført i 2016. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlig og privat næringsliv å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. Bedriftene konkurrerer om å utvikle nye løsninger på sentrale utfordringer i offentlig sektor.

Var en av tre vinnere

Innovasjon Norge utlyste i 2017 en konkurranse hvor Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg med prosjektforslaget: «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider» var en av tre vinnere.

De tre har inntil 9,5 mill (inkl. mva.) til utvikling av innovative løsninger for å dokumentere styrke, deformasjons­egenskaper og homogenitet ved grunnstabilisering av kvikkleire. De er på jakt etter løsninger som bidrar til å optimalisere materialbruken i grunnforsterknings­prosjekter i kvikkleireområder ved å redusere overforbruket av kalk og sement, og dermed også redusere klima- og miljøavtrykket og kostnader ved grunnstabilisering.

Klimautfordringer og kvikkleire

I Norge kan man finne kvikkleire i områder under marin grense som strekker seg opp mot 220 moh. Store deler av de mest fruktbare jordbruksarealene og tettest befolkede områdene på Østlandet og i Trøndelag befinner seg i områder med store kvikkleireavsetninger. Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep og klimagassutslipp. Fortetting i urbane strøk medfører prosjekter i områder med kvikkleire og behov for utbedring av grunnforhold.

Grunnstabiliseringstiltak har store kostnader og gir betydelige klimagassutslipp. Dagens klimautfordringer medfører derfor behov for å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder.

Anbud365: Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anlegg
Samarbeider om «KlimaGrunn – Klimagassreduksjon i grunnarbeider»: Statsbygg v/adm.dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen (foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Statsbygg).

Grunnforsterkning benyttes for å forbedre grunnforholdene og øke sikkerheten uten store terrenginngrep. Utfordringen med grunnstabilisering er å dokumentere faktisk oppnådd styrke i stabilisert grunn. Det er tidkrevende og kostbart å framskaffe representative prøver, fordi sonderingsmetodene som benyttes har begrensninger. Det finnes ingen god metode for å dokumentere faktisk oppnådd styrke og homogenitet i dag. Den reelle styrken i pelene er ofte høyere enn det som kreves, som igjen betyr at det brukes mer kalksement enn nødvendig. Prosjekter rapporterer om oppnådd styrke langt over kravene.

Bli den første til å kommentere på "Søker innovasjonspartnere til jakt på dokumentasjon av klimagassutslipp i anlegg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.