Sosial dumping i offentlige anskaffelser: Må svare for oppfølging av stortingskritikk

Anbud365: Sosial dumping i offentlige anskaffelser Må svare for oppfølging av stortingskritikkArbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen må svare Riksrevisjonen innen 30. august om departementets innsats mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser er forbedret de siste årene (foto: Marte Garmann).

Skriv ut artikkelen

Arbeids- og sosialdepartementets innsats for å sikre et arbeidsliv uten sosial dumping i offentlige anskaffelser kunne forbedres. Det mente Stortinget i 2017 etter å ha fått seg forelagt en status sammen med anbefalinger fra Riksrevisjonen, som hadde kartlagt situasjonen. Nå må departementet svare for seg til Riksrevisjonen: Har det skjedd forbedringer?

For nærmere 3 ½ år siden behandlet Stortinget merknader fra Riksrevisjonen (Dokument 3:14 (2015-2016) om myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Nå ber Riksrevisjonen Arbeids- og sosialdepartementet om å redegjøre for endringer og tiltak som er iverksatt for å følge opp Stortingets og Riksrevisjonens anbefalinger fra den gang – og hvilke resultater som er oppnådd på området.

Samtidig har Digitaliseringsdirektoratet varslet Nærings- og fiskeridepartementet om forsinkelse for tiltaket: «Utarbeide overordnet veiledning til oppdragsgivere som ønsker å ta i bruk strengere krav mot seriøsitet og arbeidslivskriminalitet enn anskaffelsesregelverket krever». Det tas sikte på å ferdigstille tiltaket til årsskiftet 20/21. Tiltaket er ett av de mange i stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser fra i fjor.

Anbefalinger fra Riksrevisjonen

Også EFTAs overvåkingsorgan (ESA) er på banen når det gjelder norsk bruk av offentlige anskaffelser i kampen mot sosial dumping. Overvåkingsorganet har dels sendt formell forespørsel til norske myndigheter om lovligheten av kravet om maksimalt to underleverandører, dels bedt om å få vite mer om norske kommuners tiltak, spesielt bruk av «modeller» som Oslomodellen og Skiensmodellen.

Blant anbefalingene fra Riksrevisjonen i Dokument 3:14 (2015-2016) var bl.a. ytterligere styrking av innsatsen for å forhindre sosial dumping ved anskaffelser i offentlig sektor; både de formelle kravene til anbudsprosesser, utforming av kontrakter og nødvendig oppfølging av leverandører. Likeledes å ta initiativ til et samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS for å unngå sosial dumping ved anskaffelser i kommunal sektor.

Alvorlig, sa Stortinget

Under stortingsbehandlingen i 2017 mente flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen i likhet med Riksrevisjonen at det var indikasjoner på at mange statlige virksomheter og kommuner ikke i tilstrekkelig grad hadde tatt ansvar for å sette seg inn i forskriftskravene som skal forhindre sosial dumping ved egne anskaffelser. Dette var alvorlig, ble det påpekt. Det samme flertallet i komiteen delte Riksrevisjonens vurdering om at Arbeids- og sosialdepartementets innsats for å sikre et arbeidsliv uten sosial dumping i offentlige anskaffelser kunne forbedres.

Ved behandlingen av Dokument 3:14 (2015–2016) viste kontroll- og konstitusjonskomiteen til at sosial dumping gjennom flere år hadde stått høyt på den politiske dagsordenen og at en måte å forebygge sosial dumping på, var å stille strenge krav i offentlige anskaffelser. For komiteen framsto det derfor som uforståelig at det var manglende kunnskap om regelverket for offentlige innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Sosial dumping i offentlige anskaffelser: Må svare for oppfølging av stortingskritikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.