Forsker på å utvikle offentlige anskaffelses-prosedyrer for å fremme innovasjon

Anbud365: Forsker på å utvikle offentlige anskaffelses-prosedyrer for å fremme innovasjonDet norske anskaffelsesregimet er systemet som alle misliker, men ingen unnslipper. Førsteamanuensis ved BI, Jon Bingen Sande, mener utfordringen er at offentlige anskaffelser er offentlige.

Skriv ut artikkelen

Det er sentrale spørsmål forskere fra BI, bedrifter innen helsesektoren og offentlige partnere har gitt seg i kast med: Hvordan offentlige anskaffelsesprosedyrer kan utvikles for å fremme innovasjon, hvordan innovasjons-orienterte offentlige anskaffelser burde bli organisert og styrt, og hvordan dette virker inn på leverandørene og deres forretningsmodeller. Som en del av arbeidet har de samlet et stort datasett som beskriver offentlige anskaffelsesprosjekter i Norge.

Sande leder C3s Partnerforum for offentlige anskaffelser, der de sammen med forskere, offentlige helseinstitusjoner og helsebedrifter undersøker hvordan offentlige anskaffelser i større grad kan lede til innovasjon og verdiskaping i helsesektoren. C3 ble etablert høsten 2015 som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), finansiert av Forskningsrådet..

-Offentlige anskaffelser står for rundt 15% av BNP og er enormt viktig for mange helsebedrifter. Til tross for dette er det relativt sparsomt med forskning på hvordan offentlige anskaffelser kan forbedres og bedre legge til rette for innovasjon, sier førsteamanuensis Jon Bingen Sande i et intervju på bi.no, først publisert på c3.no. – Men én ting framstår som ganske klart i den vitenskapelige litteraturen, og det er at offentlige anskaffelser kan benyttes som et politisk instrument for å fremme innovasjon i næringslivet. Studiene tyder faktisk på at offentlige anskaffelser er mer effektive enn subsidier og skattefritak, og aller mest effektive når de kombineres med andre instrumenter.

Brukes handlingsrommet?

Det er på denne bakgrunnen at det de siste årene er åpnet for større grad av forhandlinger og fleksibilitet underveis i anbudsprosessen. – Vi vet imidlertid lite om effektene av dette, hvorvidt og hvordan dette handlingsrommet benyttes, og ikke minst hvordan dette handlingsrommet burde benyttes i det enkelte anskaffelsesprosjekt, sier Sande.

I C3s Partnerforum samarbeider forskere fra BI og bedrifter som Dignio, Diffia og Siemens, med offentlige partnere som Sunnaas, OUS og Sykehuspartner. De sentrale spørsmålene handler om hvordan offentlige anskaffelsesprosedyrer kan utvikles for å fremme innovasjon, hvordan innovasjons-orienterte offentlige anskaffelser burde bli organisert og styrt, og hvordan dette virker inn på leverandørene og deres forretningsmodeller. Som en del av arbeidet har de samlet et stort datasett som beskriver offentlige anskaffelsesprosjekter i Norge. De har blant annet fått tilgang til hele Doffin-databasen, med mange tusen prosjekter over mange år. Og i 2018 gjennomførte de en omfattende spørreundersøkelse som ble besvart av 443 innkjøpere og 200 selgere.

Datasettene forteller

-Datasettet beskriver hvordan transaksjonene, kontraktene og prosessene er utformet, hvordan kundens anskaffelsesfunksjon ser ut, og hva som kjennetegner kunden og leverandørens organisasjoner. Dataene forteller hvordan både kunder og leverandører oppfatter resultatene fra prosjektene sine, bl.a. i hvilken grad de har ført til innovasjonsresultater. Sande driver også følgeforskning på flere anskaffelsesprosjekter, ifølge bi.no-artikkelen.

Basert på dette datasettet jobber Partnerforumet nå med å teste ulike hypoteser og modeller. Et viktig prosjekt handler om hvordan anbudsdokumentene formuleres. Innovasjonsforskere og praktikere har lenge snakket om at kravspesifikasjonene i anbudsdokumentene bør formuleres mest mulig åpent slik at leverandørene gis muligheter til å innovere.

Lite forsket på

-Men her oppstår det en rekke spørsmål, som det er blitt lite forsket på hittil: Hva forstår praktikere med begrepene tekniske og funksjonelle krav? Hva kjennetegner tekniske og funksjonelle krav i praksis og hvordan kan vi måle dem i kvantitative studier? Hva gjør at innkjøpere velger tekniske istedenfor funksjonelle krav? Hvordan bør tekniske og funksjonelle krav best mulig kombineres?

Sommeren 2023 står Sande og de andre partnerne i brukerforumet på scenen under C3s store Slingshot-konferanse. Sande forteller at de dessuten kommer til å dele nyskapende forskning om anskaffelser og ha med noen spennende verktøykasser som gjør offentlige innkjøpskontrakter enklere og mindre rigide. Han og hans partnere vil presentere planer og maler for hvordan man kan gjennomføre anskaffelser som har større sannsynlighet for å lede til innovasjon.

Bli den første til å kommentere på "Forsker på å utvikle offentlige anskaffelses-prosedyrer for å fremme innovasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.