Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 2.juniDirektør Anita Winsnes i Svanemerket (t.v.) delte ut prisen, og spesialrådgiver miljø Trude Ertresvåg mottok Svaneprisen på vegne av Sykehusinnkjøp HF.

Skriv ut artikkelen

Sykehusinnkjøp fikk pris for godt miljøarbeid i sine anskaffelser, et anbudssamarbeid har vært i Høyesterett og Difi har lagt fram en plan for sitt arbeid med klima og miljø i offentlige anskaffelser. I Sverige har Konkurrensverket bevilget millioner til forskning bl.a. om temaer knyttet til offentlige anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Sykehusinnkjøp vant miljøpris

Sykehusinnkjøp HF er tildelt Svaneprisen for godt miljøfokus i innkjøpsarbeidet. Juryen begrunner prisen med det grundige og gode arbeidet Sykehusinnkjøp HF har gjort for å stille strenge miljøkrav i innkjøpsarbeidet.

Anbudssamarbeid i Høyesterett

Høyesterett har i inneværende uke behandlet ankesaken fra tre drosjeselskap etter at Borgarting lagmannsrett i 2015 ga Konkurransetilsynet medhold i saken om ulovlig samarbeid i forbindelse med anbudskonkurranser om pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.

Difi-plan klima og miljø

Ifølge Difis plan for arbeidet med klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser er det tre satsingsområder: Bygg og anlegg, transport og IKT, ifølge referat fra statusmøte med berørte departementer. Aktuelt er veiledning om konkrete krav og kriterier, hvordan kriteriene skal måles og evalueres og verktøy til beregning av f.eks. klimagevinster.

Nystartet vant idékonkurransen

Med utkastet “Veien videre”, stakk KOHT Arkitekter av med seieren i den åpne idékonkurransen om en samlet byintegrert campus for NTNU i Trondheim.

Drammen i ESA-søkelys

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har grepet fatt i en klage på en anskaffelse i regi av Drammen kommune, og bedt om ønsket informasjon. Påstanden er at kontrakten ble gjort i hemmelighet, uten kunngjøring. Det gjelder en avtale med Ticon Eiendom AS om etableringen av et offentlig-privat partnerskap, Marienlyst Utvikling AS.

Innkjøp av elektriske anleggsmaskiner

Offentlige innkjøpere kan spille en viktig rolle ved å legge til rette for kontrakter med bruk av for eksempel elektriske maskiner, når disse er tilgjengelig på markedet. Det er imidlertid avgjørende at kravene som myndigheter og oppdragsgivere stiller til anleggsbransjen er oppnåelige, ifølge Maskinentreprenørenes forbund.

E6-kontrakt til 1,8 milliarder

Hæhre Entreprenør skal utvide E6 fra to til fire felt mellom Kolomoen og Arnkvern i Hedmark. Strekningen er 19 km lang. Kontraktsummen blir 1,812 milliarder kroner, skriver nettavisen Våre Veger.

Energiløsning for hurtigbåter før anbud

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene. Hurtigbåtene står for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag, og mer miljøvennlige løsninger vil bidra til å nå miljømål fylkeskommunen har satt seg.

Fem kjemper om E18-tunneler

Fem tilbydere konkurrere om kontrakt på prosjektet E18 Kjørholt- og Bamble-tunneler. Det gjelder både rehabilitering av nåværende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Dette prosjektet er en del av utbyggingen av veistrekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

Viktig møte om ideell sektor

Regjeringen har nylig hatt dialogmøte om Samarbeidsavtalen knyttet til ideell sektor, som den har inngått sammen med KS. Store og viktige saker sto på dagsorden. – Vi er glad for denne muligheten til jevnlig dialog om de overordnede spørsmålene for ideell sektor, sier Inger Helene Venås direktør for Virke Ideell.

Satsing på digitalisering av innkjøp

I den ferske, danske avtalen for kommunenes økonomi for 2018 fremgår det at stat, regioner og kommuner skal satse på digitalisering av anskaffelser som støtte for mer effektive innkjøp. Det skal bl.a. innføres krav om felles standard for e-ordre og e-kataloger ved ehandel.

2016-tall for dansk konkurranseutsetting

Social- og Indenrigsministeriet i Danmark har offentliggjort indikatoren for kommunenes konkurranseutsetting (IKU) for 2016. Tallene viser at indikatoren for 2016 er 26,9%, mens den i 2015 var 26,5%.

Oppfordre til ulovlige konsortier

Innkjøpere kan i forbindelse med en anskaffelse komme til å oppfordre til å danne konsortier som er reelt sett ulovlige. Derfor er det behov for nye regler, skriver bransjedirektør Henriette Søltoft i interesseorganisasjonen DI Rådgiverne.

Svensk anskaffelses-forskning

Konkurrensverket i Sverige har bevilget 4,7 mill. til forskningsprosjekter, blant disse effekter av de nye konkurranseprinsippene i anskaffelsesregelverket. Uklarheter i forbindelse med reglene for erstatning ved overtredelse av anskaffelsesreglene er et annet blant flere prosjekter med relevans til offentlige anskaffelser.

Innkjøpstips for tilbygg etc.

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har laget en rapport som støtte til offentlige myndigheter som raskt må gjøre anskaffelser for å dekke påtrengende byggeprosjekter. Det kan være behov for lokaler knyttet til boliger, skoler og barnehager/førskoler. Rapporten kan tjene som grunnlag for strategisk og langsiktig innkjøpsarbeid, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.