Gav juridisk hodebry, tolkning av «skal» kan være avgjørende

Anbud365: Gav juridisk hodebry, tolkning av «skal» kan være avgjørendeEn kjennelse i Klagenævnet for Udbud har åpnet for at til byder underveis i en konkurranse kan gjøre skifte av en aktør som inngår i tilbyderens økonomiske kapasitet.

Skriv ut artikkelen

En avgjørelse i danske Klagenævnet for Udbud har vakt juridisk hodebry. Klageorganet fant en bestemmelse som åpnet for at en prekvalfisert tilbyder underveis kunne bytte ut en av de aktørene han bygget sin økonomiske kapasitet på – etter at prekvalifiseringsrunden var over. Dette er i lite harmoni med de øvrige reglene for avvisning e.l., men en viss fortolkning av et ord – «skal» – kan åpne for å forstå den benyttede, men lite påaktede, bestemmelsen.

I en artikkel på udbudsportalen.dk skriver partnerne og advokatene Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein i PUBLICURE Advokatfirma om ALSTOM-kjennelsen fra Klagenævnet for Udbud. Den gjelder forsyningsdirektivet, men har klare føringer til det alminnelige anskaffelsesregelverket.

Konkurransen gjaldt forhandlinger om kjøp av tog. ALSTOM Transport Danmark A/S var en av de prekvalifiserte. Denne leverandøren hadde basert seg på flere andre økonomiske aktører for å dokumentere sin økonomiske kapasitet. En av disse aktørene hadde imidlertid feilaktig oppgitt gjeldsgrad 0, mens det skulle være 4. Det førte til avisning, og ALSTOM ønsket å erstatte denne, og varslet oppdragsgiveren DSB (tidligere Danske Statsbaner) om det. Men utskiftningen ble ikke akseptert.

Den relevante bestemmelsen

Spørsmålet advokatene reiser, er om DSB var tvunget til å akseptere utskiftningen, slik Klagenævnet kom til. Den relevante bestemmelsen:

«Den ordregivende enhed skal kræve, at den økonomiske aktør udskifter en enhed, der ikke opfylder et relevant udvælgelseskriterium, eller med hensyn til hvilken der foreligger obligatoriske udelukkelsesgrunde, som den ordregivende enhed har henvist til.» (forsyningsdirektivet, FvD’s art. 79, stk. 2, 2. afsnit).

Øvrige regler

Klagenævnet mente ellers at konsekvensene av en slik endring ikke utgjorde noen avgjørende forskjellsbehandling for de øvrige tilbyderne. Advokatene fremholder at Klagenævnets kjennelse isolert sett er i overensstemmelse med EU-direktivet. Imidlertid, heter det i artikkelen, synes ikke denne bestemmelsen å harmonere med de øvrige reglene for håndtering av uregelmessigheter i søknader og tilbud.

Det har alltid vært slik, heter det, at forfatteren av dokumentet selv må bære risiko for feil i det som er skrevet, i dette tilfelle søker og tilbyder. Den siterte FvD art. 79, stk.2 og de tilsvarende bestemmelsene i anskaffelseslovgivning og – direktiv er vanskelig å forene med alle liknende kilder, heter det. Da det heller ikke finnes tydelige bidrag til hvorfor denne bestemmelsen er tatt inn, er det likeledes vanskelig å forklare hvorfor den atskiller seg så tydelig fra de generelle bestemmelsene på dette punkt.

Andre muligheter?

Så er spørsmålet om det finnes andre fortolkningsmuligheter for bestemmelsen enn den som ble benyttet. Blant disse er en fortolkning av ordet «skal» i bestemmelsen som innebærer at i det omfang en søker fortsatt skal delta, skal oppdragsgiver kreve at det skjer en utskiftning av den aktøren som er støtte, slik at alle kriterier oppfylles. Klagenævnet synes ikke å ha vurdert denne muligheten, skriver de to, som mener oppdragsgivere bør være oppmerksomme på at bestemmelsen også kan benyttes etter utvelgelsen i en prekvalifikasjon. I tillegg bør man være nøye med å vurdere om kravet om utskiftning av en aktør som her nevnt, reelt medfører en overtredelse av likebehandlingsprinsippet.

Bli den første til å kommentere på "Gav juridisk hodebry, tolkning av «skal» kan være avgjørende"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.