Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 11. oktoberVictor Funk bekler en ny helt ny funksjon, nemlig som leverandørombudsmann. Kanskje Nordens første og eneste i sitt slag? Hans arbeidsplass er en kommunal innkjøpssentral i Sverige.

Skriv ut artikkelen

Nasjonalt program for leverandørutvikling ville hatt flere penger fra regjeringen, og Statsbygg har reviderte sine seriøsitetskrav – og håndtert en hjemmesnekret miljødeklarasjon fra en leverandør. I Sverige vekker en kinesisk anbudsseier oppsikt, EHF-transaksjoner opp 56% fra 2017 til 2018 og Norges største leverandør av systemer for e-helse truer med ikke å levere tilbud. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Statsbyggs reviderte seriøsitetskrav

Statsbygg har revidert sine seriøsitetskrav. De viktigste endringene er knyttet til innleie fra bemanningsforetak, faste ansettelser, faglærte, bruk av underentreprenører samt lønns- og arbeidsvilkår. De reviderte seriøsitetskravene vil gjelde i entreprisekontrakter og rammeavtaler om håndverkertjenester.

Ville hatt mer til innovative anskaffelser

Leverandørutviklingsprogrammet bad om 20 mill for 2020, fikk nær 12 mill. Med 20 mill, ville innsatsen for økt innovasjon gjennom offentlige anskaffelser bli skalert opp. Vi ville fått flere prosjekter som utslippsfrie byggeplasser og utslippsfrie hurtigbåter, skriver Per Harbø, leder for programmet. Han beklager at regjeringen ikke imøtekom deres innspill.

Vil ikke levere tilbud

Direktoratet for e-helse arbeider med en felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling. Kostnadsrammen for prosjektet er på minst 11 mrd. DIPS, som er Norges største leverandør av systemer for e-helse, varsler at de ikke vil levere tilbud i denne konkurransen dersom konseptet, blir slik det er foreslått, ifølge dagensmedisin.no.

Hjemmesnekret dokumentasjon til Statsbygg

«Miljødeklarasjonen» (EPD) på kanalene til det nye nasjonalmuseet var bare noe som Ventistål hadde snekret sammen selv. Deklarasjonen som ikke var noen deklarasjon likevel, hadde Ventistål levert inn som dokumentasjon til Statsbygg som byggherre, skriver nemitek.no.

Ingen konkurranseutsetting likevel

Ny organisering og Statens vegvesens ansvar som vei- og trafikkforvalter gjør det riktig å beholde brufølgetjenesten i etaten inntil videre, melder vegnett.no. Dette ble nylig bestemt av vegdirektøren.

Fem mill til miljø-handlingsplan

I forslaget til statsbudsjett for 2020 går regjeringen inn for å styrke Difi med fem mill. i året til arbeidet med grønne offentlige innkjøp. Midlene skal gå til arbeidet med en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og grønn innovasjon.

Skal kjøpe ideer til ny Bodø-bydel

Bodø kommune inviterer til konkurranse for gjennomføring av parallelloppdrag for tverrfaglige prosjektgrupper innen arkitektur og planlegging for utforming av ny bydel i Bodø. Hensikten med parallelloppdraget er å få gjennomarbeidede ideer som skal danne grunnlaget for planforslaget til kommunedelplanen for ny bydel.

Utfordringer for offentlige byggherrer

I vår gjennomførte Difi og Norsk kommunalteknisk forening en større spørreundersøkelse blant offentlige byggherrer. 61 byggherrer deltok og 51 av disse kom fra kommuner. Digitalisering, ressursbehov, innovasjon og miljø er blant temaene som hyppigst nevnes som de største utfordringene i årene som kommer.

EHF-transaksjoner opp 56% fra 2017 til 2018

Antall brukere av anskaffelser.no økte med 8% i 2018, fremgår det av statsbudsjett-forslaget for 2020. Samme år ble det gjennomført 90 mill EHF-fakturatransaksjoner i Norge – opp 56% fra 2017. Direktoratet for økonomiforvaltning rapporterer at for de statlige virksomhetene de betjener, er ca. 80 pst. av alle inngående fakturaer i EHF.

Statens vegvesen og internkontrollen

Riksrevisjonen vil følge undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen videre. Årsaken er at det gjenstår arbeid med systemene som skal bidra til bedre styring og kontroll av innkjøp i Statens vegvesen. Undersøkelsen ble overlevert Stortinget i desember 2014 og ble fulgt opp av Riksrevisjonen også i 2018.

Egen ombudsmann for leverandører

SKL Kommentus Inköpscentral har lansert en ny funksjon, leverandørsombudsmannen, som en støtte for leverandører og tilbydere. Leverandørsombudsmannen skal sikre økt tilgjengelighet og bidra til at det blir enklere å være leverandør på deres rammeavtaler.

Skader svenske foretak

Regelproblemer, myndighetsutøvelse, kompetansesvikt og useriøse aktører som dumper prisene for å vinne anbudskonkurranser – det er politiske områder som påvirker mulighetene for svenske foretak til å vokse. Dette kom fram under et bedriftsbesøk i Sölvesborg i regi av Sveriges Näringsliv.

Kontrakt til kinesere skapt reaksjoner

Det kinesiske selskapet China Railway Tunnel Group (CRTG) kapret nylig kontrakt for T-banebygging i Stockholm. Det har vakt reaksjoner: Ren underprising, sier nr. i konkurransen, Subterra Sverige, og umulig for seriøse, sier Veidekke, som avsto fra konkurransen, ifølge branschaktuelt.se.

Treparts nordisk samarbeid om bærekraft

Nå fordypes samarbeidet om bærekraftige offentlige anskaffelser i Norden. I tillegg til Sverige og Norge, har også Finland sluttet seg til dette samarbeidet. Det svensk-norske samarbeidet har eksistert siden 2015, og omfatter regioner og fylker med sikte på å samle erfaringer, samarbeide om oppfølging og gjennomføre felles prosjekter.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.