Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. august

Anbud365: Offentlige anskaffelser stort og smått 13. august- Ved å stille tøffere miljøkrav vil næringen utvikle teknologien som er nødvendig for å løse transport med null- og lavutslipp, sier adm.dir. Norled, Heidi Wolden. (foto: Elisabeth Tønnessen).

Skriv ut artikkelen

Nullutslipp skal være kravet til alle biler som kjøpes inn av det offentlige, erfaringene fra IT-angrepene på Stortinget skal evalueres, og kommune vil løse boligsosiale utfordringer gjennom en innovativ anskaffelse. Unge arkitekter får sjansen i en anskaffelse, og Finland innfører regional inndeling når det gjelde rå stille krav til renere biler. Elbil-kravet fra den offentlige oppdragsgiveren ble tyngende for anbudsvinneren. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Nullutslippskrav til alle offentlige biler

Regjeringen vil innføre nullutslippskrav til alle personbiler, lette varebiler og bybusser som kjøpes inn av det offentlige, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide. En ny forskrift om energi- og miljøkrav til anskaffelse av kjøretøy i veitransporten er nå på høring.

Skal evaluere IT-angrep på Stortinget

Stortingets administrasjon ønsker å gjennomføre en ekstern evaluering av de to IT-angrepene siste år, der angriper har klart å hente ut data fra systemene. KPMG kapret kontrakten i kamp med sju andre. Leveringsfrist er 1. november i år og kontraktens verdi er 1,5 mill.

Ny Rogfast-kontrakt tildelt

Statens vegvesen har tildelt Hæhre Entreprenør AS og Risa AS den såkalte Kvitsøy-kontrakten. Det betyr at byggingen av Rogfast, verdens lengste undersjøiske veitunnel, kan starte opp igjen i løpet av september. Det melder Vegvesenet i en pressemelding. Tilbudet var på drøyt 622 mill.

Bygger flyhangarer til nesten 1,3 mrd

Forsvarsbygg har inngått to kontrakter på totalt 1,26 milliarder kroner i forbindelse med bygging av hangarer til de nye maritime patruljeflyene Poseidon 8 på nye Evenes flystasjon i Ofoten.

Anskaffelse om boligsosiale utfordringer

Det er inngått et samarbeid mellom Lørenskog kommune, Husbanken og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) for å kunne samarbeide med markedet for å finne ut hvordan kommunens behov knyttet til helse og omsorg på tomten Løkenåsveien 45 kan løses. En anskaffelse er nå i gang, ifølge oppslag på innovativeanskaffelser.no.

Trenger ikke endringer i anskaffelsesreglene

Etter regjeringens vurdering er samfunnshensynene knyttet til klima, miljø og innovasjon godt ivaretatt i dagens anskaffelsesregelverk, og det er ikke behov for å gjøre endringer i anskaffelsesregelverket slik representantene foreslår, skriver finansminister Jan Tore Sanner om et forslag fra Stortinget.

Krever sikre busser i anbudskjøring

Fylkeskommunene bør stille krav om at de bussene som skal benyttes i anbudskjøring, er de sikreste som finnes, og de må legge press på produsentene.  Det krever Yrkestrafikkforbundet (YTF), som organiserer ansatte innen buss, godstransport, lager og logistikk, skriver bl.a. Eikerbladet.

Hevder lokale blir utelukket

En lokal entreprenør krever at et skoleanbud i Balsfjord kommune trekkes tilbake, skriver Nye Troms. I et brev til kommunen vises det til at kravene som er satt i forbindelse med anbudskonkurransen, utelukker lokale entreprenører fra å delta i konkurransen. Kommunen ønsker ikke å utelukke noen, heter det fra kommunens side.

Unge arkitekter får sjansen

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (fra nå Sit)- Gjøvik-avdelingen – har offentliggjort arkitektkonkurranse om ny driftssentral med studentboliger og parkering i universitetsbyen Gjøvik. Etter prekvalifiseringen vil inntil fire team med unge arkitekter velges ut. De skal samarbeide med et etablert arkitektkontor i prosjektet.

Tyngende elbil-krav for anbudsvinner

Otera Traftec vant konkurransen og måtte forplikte seg til å anskaffe elbiler. Foreløpig medfører det økte kostnader og lavere effektivitet for firmaet, ifølge Agderposten. Fire leverte tilbud i en konkurranse om en større kontrakt nylig der fylkeskommunen og Statens vegvesen bl.a. krevet at det skulle benyttes 50% elbiler.

Hurtigbåtnæringen er klar, bare still tøffere krav

– Det grønne skiftet står fortsatt foran oss på hurtigbåt. Ved å stille tøffere miljøkrav vil næringen utvikle teknologien som er nødvendig for å løse transport med null- og lavutslipp, sier adm.dir. Norled, Heidi Wolden, ifølge Rogalands avis.

Det koker alltid ned til pris …

Det koker bestandig ned til pris i offentlige anbud, selv til Forsvaret. – Vi produserer bekledning til norske soldater. Jeg tenker at det er greit at vi gjør det selv, fremfor at Kina gjør det, sier daglig leder Hans Petter Jacobsen i Aclima på Krøderen – en bedrift med 100 ansatte.

Regioninndeling av krav om renere biler

Regionale hensyn med tre ulike kravnivåer preger Finlands løsning for å møte EUs krav om renere biler. «Tre-trinns trappen» byggere på ulike strenge krav i ulike deler av landet, ifølge upphandling24.se. Befolkningstetthet, økonomisk styrke og muligheter for ladingspunkter har vært avgjørende kriterier for inndelingen.

København inspirert av Oslo

Københavns kommune tester i en rekke pilotprosjekter muligheten for å stille krav om fossil- og utslippsfrie arbeidsmaskiner ved anskaffelse av bygge- og anleggsoppgaver. Sterkt inspirert av liknende forløp i Oslo kommune kan København dermed gjennom innovative anskaffelser bidra til en mer klimavennlig markedsutvikling.

Anskaffelsesprosjekt får forskningsbidrag

Myndighetenes anskaffelser av automatiserte beslutningsstøtte-systemer er blant de forskningsprosjektene som i år er innvilget forskningsbidrag fra Konkurrensverket. I alt er det fem nye og sju pågående forskningsprosjekter som skal dele 4,3 mill.

Anskaffer internasjonale vindkraft-eksperter

Energimyndigheten i Sverige har hatt i gang fire anskaffelser av ekspertkompetanse med formål å styrke det svenske nærværet innenfor internasjonal forskning og utvikling på vindkraftområdet.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.